Vaaratiedote Varsinais-Suomeen

Vaaratiedotteet

Vaaratiedote: Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Tulipalo Salon Iilikenmäessä. Tuulen suunta itään kohti Salon keskustaa. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto, sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä.

Varningsmeddelande: Hälsofarlig rök i luften. Brand i Salo Iilikebacka. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.