Kemppaanmäen koulun toiminnan lopettamisesta kantelu aluehallintovirastoon

Kantelun mukaan Kuopion kaupunki ei ole noudattanut toiminnassaan hallintolakia.

Kuopio
Kemppaanmäen koulu Syvänniemellä.
Kemppaanmäen koulu. Arkistokuva.Keijo Salokangas / Yle

Kuopiolaisen Kemppaanmäen koulun lopettamisesta on tehty kantelu Itä-Suomen aluehallintovirastoon.

Kantelun ovat tehneet koulun oppilaiden vanhemmat. Kantelun mukaan Kuopion kaupunki on toiminut lainvastaisesti, virheellisesti ja epäasiallisesti, kun koulun toiminta on päätetty siirtää tämän kevään jälkeen Kissakuusen ja Pihkainmäen kouluihin.

Kantelun mukaan asiassa ei ole noudatettu hallintolakia, koska koulun tilanteesta ei ole tehty hallintopäätöstä ja samalla on jätetty tiedottamatta asian vireillä olosta ja evätty kuntalaisilta mahdollisuus vaikuttaa asian käsittelyyn.

Kantelussa todetaan, että huoltajille kerrottiin asiasta vasta tämän vuoden helmikuussa, vaikka koulurakennuksen kuntoa ja sisäilmaongelmia on selvitetty jo viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Kantelussa arvostellaan myös sitä, että kaupungin tilakeskus on selvittänyt koulurakennuksen kuntoa ja sisäilmaolosuhteita, mutta on jättänyt omalla päätöksellään tarkemmat tutkimukset tekemättä.

Kemppaanmäen koulussa on esikoulu sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden opetus.

Ympäristöterveydenhuolto puoltaa oppilaiden siirtämistä muualle

Kuopion kaupungin ympäristöterveydenhuolto teki kiinteistössä tarkastuksen vielä 24. maaliskuuta.

Lausunnon mukaan Kemppaanmäen koulun sisäpuolisissa rakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita sekä rakenteiden ilmavuotoja siinä laajuudessa, että niiden voidaan korjaamattomina epäillä aiheuttavan terveydensuojelulain 1§ tarkoitettua terveyshaittaa huoneistossa oleskeleville.

Ympäristöterveydenhuolto puoltaa Kuopion tilakeskuksen näkemystä Kemppaanmäen koulun nykyisestä sisäilma- ja kosteusteknisestä kunnosta ja havaituista epäkohdista. Lausunnossa todetaan, että lasten altistumisen kannalta, oppilaiden siirtämistä parempiin olosuhteisiin on tässä tilanteessa puollettava.

Asiakkuuspäällikkö Simo Hiltunen Kuopion tilakeskuksesta pitää perusongelmana Kemppaanmäen koulukiinteistön ikää. Kiinteistössä on tehty peruskorjaus vuonna 1988.

Vuonna 1955 valmistuneen rakennuksen saaminen toimintakuntoiseksi vaatisi tilakeskuksen mukaan miljoonaluokan peruskorjausta eikä sitä ole järkevää tehdä.

Tilakeskus on omistajana vastuussa tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

– Kemppaanmäen koulun tilat eivät ole enää mielestämme käyttökelpoiset. Emme voi enää taata siellä turvallisia olosuhteita, sanoo tilakeskuksen toimitilajohtaja Hannu Väänänen.

Uutista on täydennetty 16.4 kello 15.57 Kuopion tilakeskuksesta saaduilla tiedoilla.