Hyppää sisältöön

Oikeusasiamiehelle tulvii kanteluita poikkeusoloista – Yli sata kantelua liikkumisrajoituksista, yo-tutkinnon siirrosta sekä kouluruuasta

Lisäksi oikeusasiamies tutkii omasta aloitteestaan vankien oloja ja asunnottomien terveystilannetta virusuhkan aikana.

Eduskunnan oikeusasiamies tutkii Uudenmaan eristämisen valvontaa ja poliisin sakotuskäytäntöjä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on vastaanottanut yli sata poikkeusoloihin ja koronapandemiaan liittyvää kantelua. Lisäksi kansliassa on vireillä useita omia aloitteita.

Monet kanteluista liittyvät terveydenhoitoon, sosiaalihuoltoon ja sosiaalivakuutukseen. Eniten ihmiset kantelevat opetuksesta ja ylimmistä valtioelimistä.

Liikkumisrajoitukset ja niiden valvonta tutkittavaksi

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on ottanut tutkittavakseen kaksi Uudenmaan liikkumisrajoituksia koskevaa kantelua.

Toisessa on kysymys yksittäistapauksesta, jossa poliisi käännytti Uudenmaan rajalla kantelijan, jolla mielestään oli valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu välttämätön syy rajan ylittämiseen

Toisessa asiassa on kysymys liikkumisrajoitusten poliisivalvonnasta muualla kuin maakunnan rajalla.

Oikeusasiamies tutkii lisäksi omasta aloitteestaan poliisin sakotuskäytäntöä liikkumisrajoitusten valvonnassa.

Vammaisten hoidon rajaus huolestuttaa

Oikeusasimiehelle on tullut myös kantelu siitä, että vammaiselta ihmiseltä olisi rajattu pois hengityskonehoito ja siitä, miten kehitysvammaisten asumisyksikössä on toimittu koronaepidemian aikana.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt selvitystä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) menettelystä rajata tukihenkilön läsnäolo-oikeutta synnytyssairaaloissa.

Kouluruokailun järjestäminen poikkeusolojen aikana on aiheuttanut useita kanteluja.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen tutkii, miksi kouluruokailun järjestämiseen on tarvittu sosiaalitoimiston arvio tarpeesta.

Lisäksi Pölönen selvittää tapauksia, joissa kouluruoka on pitänyt hakea paikasta, mihin kaikilla oppilailla ja perheillä ei ole mahdollisuutta .

Kanteluja on virinnyt myös ylioppilastutkinnon aikaistamisesta. Osa vireillä olleista kanteluista on jo ratkaistu.

Poikkeustilan aikana tehostus vanhustenhuollon tarkastuksiin

Valvonnan tarve vanhustenhuollossa on pandemian aikana entistä suurempi, kertoo eduskunnan oikeusasiamies tiedotteessaan.

Keinot ovat erilaisia kuin muulloin ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin aloitteesta tarkastustoimintaa on tehostettu poikkeustilan aikana.

Tarkastukset toteutetaan pääosin puhelimitse ja videoneuvotteluin. Hoitohenkilökunta on avainasemassa tiedon antajina. Myös omaisia ja iäkkäitä henkilöitä haastatellaan.

Asunnottomien, säilöönotettujen ja vankien olot luupin alla

Omasta aloitteestaan oikeusasiamies selvittää, miten koronaepidemia on otettu huomioon ulkomaalaisten säilöönottoyksiköissä ja vastaanottokeskuksissa.

Myös kunnan toimet poikkeustilan aikana asunnottomuuden vähentämiseksi sekä asunnottomien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ovat vireillä. Oikeusasiamiehen mukaan koronapandemian aikana asunnottomien tilanne on vaikeutunut.

Lisäksi selvitetään, millaisia vaikutuksia epidemian aikaina on ollut Kelan yli 50 toimipisteen lakkauttamisella.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen seuraa tilannetta myös vankiloissa. Vankiloista on tullut hyvin vähän kanteluita poikkeusolojen aikana.

Ihmiset ovat kannelleet poikkeusoloista myös oikeuskanslerille. Oikeuskanslerille kuuluvat kantelut on tehty hallituksen, sisäministerin, poliisihallituksen ja vaikkapa eduskunnan perustuslakivaliokunnan toimista.

Lisäksi oikeuskansleri on oma-aloitteisesti alkanut tutkia, miten valtioneuvosto ja eri ministeriöt hyödyntävät teknologiaa ja paikkatietoja COVID-19-epidemian torjunnassa.

Lue lisää:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta

Oikeuskansleri selvittää, miten hallitus hyödyntää Telian paikkatietodataa epidemian torjunnassa – virasto tutkii asian omasta aloitteestaan