OTKES: Airiston veneturman syynä puutteellinen tähystys

Kummankaan veneen miehistö ei havainnut yhteentörmäysvaaraa ennen kuin oli liian myöhäistä.

Kotimaa
Onnettomuusveneitä hinataan satamaan.
Onnettomuudessa menehtyi kaksi henkilöä. Rajavartiolaitos

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että huviveneilyn koulutusohjelmissa kiinnitetään enemmän huomiota tähystykseen ja sen käytännön keinojen opetukseen. Perusteluna on viime elokuussa Saaristomerellä, Airiston selällä tapahtunut kahden huviveneen yhteentörmäyksestä valmistunut tutkinta.

Onnettomuudessa menehtyi kaksi henkilöä.

Yhteentörmäys tapahtui väylien risteyskohdassa, Seilin saaren pohjoispuolella. Kummankaan veneen miehistö ei havainnut yhteentörmäysvaaraa ennen kuin oli liian myöhäistä.

Isompi vene törmäsi päällikön viime hetken väistöyrityksistä huolimatta pienemmän veneen vasempaan laitaan. Molempien veneiden päälliköillä oli pitkä veneilykokemus.

Tähystyksen merkitys korostui tutkinnassa. Liikenne alueella oli vähäistä ja näkyvyys hyvä.

Väritykseltään veneet sulautuivat taustaan. Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat vaaratilanteen, jossa virheitä tapahtuu myös kokeneille veneilijöille ilman erityistä piittaamattomuutta tai varomattomuutta.

Vaikka Saaristomerellä oli lähes samaan aikaan tutkittavana olevan onnettomuuden kanssa viisi muuta pelastustehtävää, resurssit riittivät Onnettomuustutkintakeskuksen mielestä kaikkien tehtävien suorittamiseen. Hätäpuhelun ja tehtävän siirtämisessä hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen havaittiin teknisiä puutteita.

Onnettomuustutkintakeskus päätyi antamaan kolme turvallisuussuositusta.

Ensimmäiseksi Liikenne- ja viestintäviraston tulisi yhdessä veneilyjärjestöjen kanssa nostavaa esille muuttumattoman suuntiman ja vähenevän etäisyyden ongelman ja yhteentörmäysriskin arvioinnin käytännön keinot osana veneilijöille tarjottavaa koulutusta ja ohjeistusta.

Toiseksi Liikenne- ja viestintävirasto tulisi kiinnittää huviveneilyn koulutusohjelmien auditoinnissa huomiota tähystyksen ja sen käytännön keinojen opetukseen.

Kolmanneksi sisäministeriön pitäisi varmistaa, että hätäkeskuksessa vastaanotetun meripelastustehtävän siirtäminen hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen sujuu viiveettä ja katkoksitta.

Onnettomuuden poliisitutkinta on edelleen kesken.

Lue lisää:

Airiston veneonnettomuuden perimmäinen syy edelleen epäselvä

Poliisi tutkii Airiston turmaa moottoriveneiden välisenä onnettomuutena

Molemmat Airiston veneturmassa kuolleet olivat purjeveneen matkustajia – Onnettomuustutkintakeskus kuulee kummankin veneen kuljettajia

Iso vene tuli takaa päälle Airistolla – moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta

Iso vene tuli takaa päälle Airistolla – moottoriveneen kuljettajaa epäillään kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta

Airiston veneturma vaati toisen uhrin – kaksi kuoli ja useita loukkaantui veneiden törmäyksessä