Porin kaupunki aikoo lopettaa perinteisen kuoroyhteistyön – kokenut kuoronjohtaja tyrmää: "Saatamme menettää ison osan Porin kuorokulttuurista"

Porissa on runsaasti kuoroja, jotka ovat perinteisesti toimineet kansalaisopiston yhteydessä. Nyt kaupunki haluaa tehdä radikaalin uudistuksen.

kuoromusiikki
kuoro lavalla
Porin Mies-Laulu ja Porin Naislaulajat esiintyivät flashmob-tapahtumassa Porin Puuvillassa vuonna 2015.Yle

Porin kaupunki suunnittelee merkittävää uudistusta, joka muuttaa kaupungin vireän kuorokentän toimintaedellytyksiä.

Porin kansalaisopistossa on tähän mennessä järjestetty lukuisia kuorokursseja, joiden käytännön järjestelyistä ovat vastanneet kuoroja ylläpitävät yhdistykset. Kahdeksastatoista opiston kuorokurssista tällaisia yhdistysten ylläpitämiä kursseja on kymmenen.

Ei-avoimia kursseja

Kuorot ovat järjestäneet toimintaan mukaan haluaville koelauluja. Käytännössä kuoroihin ei siis ole ollut vapaata pääsyä vaan kuorojen johtajat ovat valinneet kuorojen jäsenet ja voineet myös hylätä hakijat. Kuoroja on ollut eritasoisia.

Porin virkamiehet eli kansalaisopiston johtaja Jari Kaasinen ja opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen katsovat, että tällainen malli ei sovi nykypäivään. Heidän mielestään ei ole oikein, että kurssit eivät ole kaikille avoimia.

Virkamiesten mielestä kuoroyhteistyö yhdistysten kanssa on tukea yhdistyksille. Opisto maksaa kuorojen johtajille tuntiopettajan palkkaa. Kaikki Porin kuorot eivät ole kuoroyhteistyössä mukana, joten tuki ei ole tasapuolista.

Esitys: Vain matalan kynnyksen kursseja

Virkamiehet ja toimialajohtaja Esa Kohtamäki esittävät sivistyslautakunnalle, että kuoroyhteistyö nykymallissaan lopetettaisiin tämän vuoden jälkeen. Jatkossa kansalaisopisto järjestäisi vain matalan kynnyksen laulukursseja ilman taustayhdistyksiä. Uudet kurssit olisivat esimerkiksi aloittelijoiden kuorolaulukursseja eri kohderyhmille, toivelaulutuokioita ja muita kaikille avoimia laulukursseja.

Tavoitteellisempi, taiteellisesti korkeatasoinen kuorolauluharrastus siirtyisi kokonaisuudessaan yhdistysten alaisena toimivaksi eikä kansalaisopisto enää tukisi sitä.

Porin virkamiehet vakuuttavat, että uudistus ei ole suunnattu kuoroja vastaan. He kuitenkin toteavat, että kuorojen taustalla olevien yhdistysten on mahdollista tehostaa yhteistyötään ja toimintojaan taloutensa parantamiseksi. Tällä hetkellä kansalaisopiston alaisuudessa toimii muun muassa kaksi nais-, mies- ja lapsikuoroa.

Pori aikoo muutenkin tarkastella kansalaisopiston kurssitarjontaa. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten verkkokursseja ja liikuntamahdollisuuksia, mikä vaatii karsimista muualta.

Kuoronjohtaja: Huono ratkaisu

Kuorojen riveissä uudistusehdotus on herättänyt hämmästystä.

30 vuotta porilaisessa kuoroelämässä vaikuttanut Porin Mies-Laulun taiteellinen johtaja Guido Ausmaa sanoo pelkäävänsä, että uudistus tuottaa hyvistä aikomuksista huolimatta pahaa jälkeä Porin laajalla ja kansallisesti arvostetulla kuorokentällä. Ausmaa on aiemmin johtanut myös Porin poikakuoroa.

– Tämä on todella huono ratkaisu. Mieskuoromme kyllä pärjäävät, me keksimme jotkin keinot. Mutta miten käy Porin laajan kuorokentän, esimerkiksi poikakuoron? Ausmaa kysyy.

"Ammattilaisia ei kuunneltu"

Guido Ausmaa ihmettelee, että esimerkiksi Mies-Laulu ei päässyt kertomaan omaa näkemystään uudistuksesta ennen kuin sivistystoimelta jo tuli tieto, että uudistus aiotaan toteuttaa.

– Ammattilaisia ei ole kuunneltu eli uudistus on aloitettu väärästä päästä. Saatamme menettää ison osan paikallisesta kuorokulttuurista. Esimerkiksi poikakuorolle tämä kevät voi olla muutenkin vaikea, kun koronan takia tulee pitkä tauko.

Ausmaa on toiminut kuoron johtamisen lisäksi vuosikymmeniä musiikinopettajana Porin kouluissa. Hän arvioi, että nyt kaavailluille matalan kynnyksen kuorokursseille ei ole kysyntää.

Porin sivistyslautakunta käsittelee virkamiesten uudistusesitystä ensi viikolla.