Ähtävänjokeen halutaan rakentaa yli 150 kilometriä pitkä kalatie

Kalatie mahdollistaisi vaelluskalan nousun Pohjanlahdesta Luodon kunnan alueelta aina Alajärveen asti.

Ajatus kalatiestä on elänyt alueella jo vuosikymmeniä. Kuvassa Ähtävänjoki Evijärven kohdalla. Kuva: Antti Kettumäki / Yle

Ähtävänjoelle halutaan rakentaa luonnonmukainen kalatie. Kalatiellä aiotaan mahdollistaa vaelluskalojen kuten lohen, taimenen ja ankeriaan nousu Pohjanlahdesta ylöspäin.

Reitti kulkisi mereltä Luodon kunnan alueelta aina Alajärveen asti. Hankkeen takana on toistakymmentä reitillä toimivaa kalastusyhteisöä. Heidän mukaansa kalatie parantaisi vesistön tilaa ja loisi mahdollisuuksia kalataloudelle.

Aluksi osakaskunnat haluavat muodostaa yhteisen tahtotilan kuntien ja vesivoimaloiden kanssa. Kalatie kulkisi yhdeksän kunnan alueella, joilta on pyydetty kannanottoa. Toistaiseksi Alajärvi ja Lappajärvi ovat ottaneet asiaan myönteisen kannan.

Voimalaitokset saatava mukaan

Kalatien pitäisi ohittaa yhdeksän voimalaitospatoa ja kolme järven säännöstelypatoa. Voimalayhtiöitä reitillä on kolme, jotka eivät ole vielä ottaneet kantaa hankkeeseen.

– Olemme tavanneet voimalayhtiöistä kaksi. He eivät ottaneet asiaan vielä kantaa, mutta eivät myöskään tyrmänneet ajatusta, kertoo Jukka Mustajärvi Evijärven Jokelan kylän osakaskunnasta.

Voimalayhtiöiden osuus kalatien rakentamisessa olisi suuri. Heidän on muutettava omia rakenteitaan ja osoitettava virtaamia padon ohittavaan kalatieuomaan.

Kalatien esiselvitys on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Toimijaksi on suunniteltu Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:tä.

Pitkäaikainen haave

Kokonaisuudessaan kalatien reitti kulkisi yli 150 kilometrin matkan. Ajatus mittavasta reitistä ei ole uusi, vaan se on elänyt jopa vuosikymmeniä.

– Tätä yritettiin viedä eteenpäin viimeksi 2000-luvun alkupuolella. Silloin asiaa ei saatu liikkeelle viranomaisportaissa. Viranomaisten rooli on nytkin keskeinen, Mustajärvi sanoo.

Kokonaisrahoituksesta ei ole vielä tehty arviota. Rahoitus aiotaan saada kasaan ympäristö- ja vesitalouspuolen avustuksista, joita tullaan hakemaan Ely-keskuksen kautta. Rahaa täytyy kerätä myös paikallisesti.

– Kustannukset selviävät tarkemmin selvitystyössä. Nyt sitä on vaikea arvioida, koska esimerkiksi ohitettavat padot eroavat toisistaan paljon. Joissakin on jo valmiiksi uomat, joille kalatien kulku on helppo ohjata. Toisiin ne pitää rakentaa alusta asti.