1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koulut

Yle kysyi kunnilta, pitäisikö koulujen avata ovensa jo toukokuussa: Oppimisen kannalta ei tarvetta, mutta lasten vointi huolettaa

Kuntien edustajat vastasivat Ylelle yksimielisesti, etteivät halua aikaistaa syyslukukauden alkua.

Opetus on jatkunut poikkeusoloista huolimatta. Kuva: Marja Väänänen / Yle

Hallitukselta odotetaan kiireellisiä päätöksiä lähiopetukseen siirtymisestä kouluissa. Hallitus käsittelee ministeriön eri mallinnuksia eli rajoitusten vaikutuksia viruksen leviämiseen keskiviikkona.

Yle kysyi laajasti kuntien edustajilta pitäisikö lähiopetukseen palata toukokuun puolessa välissä. Vastauksia Yle sai 25 kunnan edustajalta kaikista maakunnista.

Useat vastaajista toivoi etäopetuksen jatkuvan lukukauden loppuun saakka, mutta monet uskoivat valtioneuvon pystyvän paremmin päättämään tilanteesta. Kukaan vastaajista ei kannattanut syyslukukauden aloittamisen aikaistamista.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) toivoo, että koronavirusrajoituksia aletaan purkaa Suomessa ensimmäisenä kouluista. Rajoituksia puretaan, kun terveysviranomaiset arvioivat sen olevan mahdollista.

Euroopan maissa yleinen linja on ollut se, että rajoitusten löysääminen on aloitettu ensin kouluista.Pohjoismaista Tanska ja Norja ovat jo päättäneet rajoitusten purkamisesta. Norja avaa ensin päiväkodit, Tanskassa osa päiväkodeista ja kouluista avattiin jo viime viikolla.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukainen tyrmää täysin ajatuksen koulujen alkamisesta. Luukkanen jopa arvelee lähiopetukseen siirtämisen aiheuttavan protestiaallon niin huoltajien kuin opettajienkin keskuudessa.

Hallituksen tämänhetkisen linjauksen mukaan etäopetus jatkuu 13. toukokuuta saakka.

Lähiopetukseen palaaminen aiheuttaisi myllerryksen

Monet kuntien edustajista ei toivonut kouluihin palaamista, jos siihen liittyy terveysriskejä. Koulujen avaaminen esimerkiksi saisi myös monet aikuiset lähtemään kotoaan, mikä voisi lisätä heidän kontaktejaan.

Vastauksissa todettiin opettajien onnistuneen luomaan hyvät käytännöt etäopetukselle: opettaminen ei ole loppunut poikkeusoloissa.

– Etäopetuksen jatkamista tulee harkita enemmän ihmisten terveyden kuin koulujen toiminnan näkökulmasta. Etäopetusta voidaan jatkaa, mikäli sillä voidaan lisätä turvallisuutta ja heikentää viruksen leviämistä. Lasten oppimisen kannalta ei parilla viikolla ei ole ratkaisevaa merkitystä, kommentoi Rovaniemen koulutuspalveluiden johtaja Kai Väistö.

Kunnat seuraavat tiiviisti valtioneuvoston linjauksia. Vastaajat kertoivat luottavansa, että päättäjät saavat parhaan tiedon terveysviranomaisilta.

– Toivon, että mikäli kansallisesti linjaukset tehdään, ne ovat niin selkeitä ja yksiselitteisiä, että paikallisesti ei jää enää ratkottavaksi tällaisia asioita. Pitäisin erittäin hyvänä, että ratkaisu olisi yhdenmukainen koko maassa, sanoo Lappeenrannan opetustoimenjohtaja Mari Routti.

Vastaajat arvioivat, että lähiopetukseen siirtyminen kävisi opettajilta nopeasti. Se olisi kuitenkin oppilaille ja opettajille taas uusi muutos. Stressi ja työmäärä voivat kasvaa, jos opetuksessa yritettäisiin kahdessa viikossa kuroa kiinni jälkeen jäämistä opetussuunnitelmasta.

Tukipalveluiden, kuten koulukyytien ja ruokailujen, järjestämiseen menisi kuitenkin useita päiviä, vaikka opettajat ovatkin valmiudessa. Siksi tieto lähiopetukseen siirtymisestä tarvitaan useita päiviä ellei jopa viikkoja aikaisemmin.

Joissakin kunnissa kouluihin palaaminen saa kannatusta, jos terveysviranomaiset katsovat sen mahdolliseksi. Uusimman tutkimustiedon (siirryt toiseen palveluun) ja asiantuntijoiden mukaan koulujen sulkemisella ei ole juuri merkitystä viruksen leviämiseen. Virus ei leviä lapsiin ja nuoriin samalla voimalla kuin aikuisiin.

Jo nyt 1–3-luokkalaisille ja erityisoppilaille on mahdollisuus lähiopetukseen. Muutaman muun vastauksen tapaan Lahden sivistysjohtaja Tiina Granqvistin mielestä lähiopetus voisi alkaa hallitusti portaittain.

– Hallittu kouluun palaaminen voisi tarkoittaa sitä että 1–4-luokkalaiset palaisivat kouluun. Sitten voitaisiin ajatella, että myös 9. luokan oppilaat palaisivat kouluun ja voisivat vielä suorittaa kokeita loppuarviointia varten.¨

Myös Laukaan sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen kannattaa lähiopetukseen paluuta.

– Erityisesti ne oppilaat, joiden oppiminen vaatii enemmän tukea, hyötyisivät paljon lähiopetuksen käynnistämisestä.

Tolonen ei ollut vastaajista ainoa, joka koki huolta oppilaista hyvänä perusteluna lähiopetukselle. Kouluihin paluu olisi koulujen henkilökunnalle mahdollisuus nähdä oppilaita, joita on ollut vaikea tavoittaa etäopiskelun aikana. Keväällä voitaisiin myös arvioida oppilaiden syksyllä tarvitsemaa tuen määrää.

OAJ:n puheenjohtaja tyrmää lähiopetukseen paluun keväällä

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kertoo saaneensa opettajilta paljon yhteydenottoja, joissa he toivovat, ettei lähiopetukseen palattaisi enää kevätlukukautena.

– Saan valtavasti viestejä kouluista, että eikö tässä järki ole yhtään mukana kun leikitään ihmisten terveydellä.

Luukkainen ei usko koulujen avaamisen vaikuttavan opetustavoitteiden saavuttamiseen. Opettajat ovat toukokuun puoliväliin mennessä tehneet arvioinnit oppilaista, jotta todistukset ehditään kirjoittaa.

Hän pitää tärkeänä koulun antamaa tukea vaikeissa perheoloissa oleville lapsille, mutta hän ei usko kesälomaa edeltävän kahden viikon vaikuttavan heidän tilanteeseensa olennaisesti. Lasten tukemiseen tarvitaan muita ratkaisuja kuin koulu.

Jos koulujen ovet aukeavat, Luukkainen arvelee, etteivät kaikki oppilaat tai edes opettajat saavu paikalle. Monilla lapsilla huoltaja on kotona tekemässä etätöitä, mikä mahdollistaa kotiin jäännin. Moni opettaja taas voi hakea palkatonta virkavapaata suojellakseen terveyttään.

– Luulen, että tulee epävirallinen protestiaalto koulujen avaamista kohtaan. Sitä poliitikot eivät ole miettineet ollenkaan.

Kotiin jäävät saisivat huonompaa opetusta

Jos ministeriö tekee päätöksen lähiopetukseen paluusta, ei kouluilla ole enää velvollisuutta järjestää etäopetusta. Moni vastaaja piti kohtuuttomana tai jopa mahdottomana, että opettaja voisi järjestää opetusta sekä luokassa että kotona oleville oppilaille.

Jos koulut päätetään avata, vastuu kotiin jäävien lapsien opetuksesta siirtyy vanhemmille toisin kuin etäopetuksessa.

Jotkin vastaajat näkivät mahdollisena esimerkiksi striimata opetusta tai antaa tehtäviä kuten virallisten lomien ulkopuolella lomaileville oppilaille. Todennäköisesti kotona pysyvien opetus ei olisi yhtä laadukasta kuin kouluun tulevien.

Yksimielinen ei syyslukukauden aikaistamiselle

Kukaan Ylelle vastanneista kuntien edustajista ei kannattanut syyslukukauden alkamista tavallista aikaisemmin.

Laki määrää oppilaiden työpäivien määrän, ja kunnat saavat itse valita lukukauden alkamispäivän. Jos koulu aloitettaisiin aikaisemmin, eikä laissa oleviin työpäivien määriin puututa, keväälle tulisi tavallista enemmän lomapäiviä.

Vastaajat pitivät tärkeänä antaa oppilaille ja opettajille mahdollisuus palautua etätöiden aiheuttamista ponnistuksista. Koulutyötä ei ole poikkeusoloista huolimatta keskeytetty, joten loma on ansaittu.

Hollolan hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen korostaa, että opettajille tarvitaan syksyllä tarpeeksi suunnittelupäiviä, jotta he voivat varautua myös oppilaiden eritystarpeisiin etätöiden jälkeen.

Kaikissa kunnissa ei uskottu koronaepidemian edes olevan ohi vielä syksyllä. Tampereen kasvatus- ja opetusjohtajaKristiina Järvelän mielestä on tärkeää pitää huolta, että ihmiset jaksavat syksyllä, jos rajoitustoimia joudutaan tekemään myös seuraavan lukuvuoden aikana.

– Nyt ei kannata syödä ihmisten jaksamista tarpeettomilla muutoksilla tai työpäivien lisäyksellä. Jokainen oppilas ja opettaja on työskennellyt parhaalla mahdollisella tavalla myös etäopetuksen aikana.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 22.4.2020 kello 23:00 asti.