1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Terrafame

Terrafame suunnittelee kaivosalueen laajentamista – aikoo kuivata järveä avolouhokseksi

Ympäristövaikutuksia arvioidaan Sonkajärvelle ulottuvaan Laakajärveen saakka.

Arkistokuva. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Kaivosyhtiö Terrafame hakee ympäristölupaa Sotkamossa sijaitsevan kaivoksensa laajentamiseksi. Yhtiö haluaa hyödyntää Kolmisoppi -järven alueella olevaa malmiesiintymää, mikä tarkoittaa kaivospiirin laajennusta.

Esiintymän hyödyntämiseksi iso osa Kolmisoppi -järvestä aiotaan kuivata rakentamalla järven poikki pato, jolloin kuivattuun järven osaan voitaisiin tehdä avolouhos.

Laajennuksen myötä kaivokselle tarvittaisiin uusia jätealueita. Uusia kipsisakka-altaita tarvittaisiin enimmillään 3–4 kappaletta.

Järven vesistöjärjestelyt eivät koske suoraan Pohjois-Savoa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kuitenkin Pohjois-Savon eli Vuoksen vesistön suuntaan pintavesien nykyisiä purkureittejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia Laakajärveen saakka. Samoin arvioidaan rakentamisen aikaisen tai poikkeustilan aiheuttamaa kuormitusta Laakajärveen saakka.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja 11. toukokuuta saakka. Siihen voi tutustua tarkemmin (siirryt toiseen palveluun) ely-keskuksen sivuilla.

Laajennuksella Terrafamen kaivoksen käyttö pidentyisi 2050 -luvulle ja jopa 2080 -luvulle saakka.