Koronapandemia puolitti Ponssen uudet tilaukset alkuvuonna – yhtiö alentaa osinkoa eikä anna arviota tämän vuoden tuloksesta

Metsäkoneiden kysyntä on heikentynyt voimakkaasti.

metsäkoneet
Ponssen kuormatraktori.
Uusien tilausten määrä puolittui.Ponsse

Koronapandemian vaikutus näkyi vieremäläisen metsäkoneyhtiö Ponssen myynnissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiö kertoo osavuosikatsauksessaan, että koronapandemia alkoi vaikuttaa sekä metsäkoneiden kysyntään että komponenttien saatavuuteen neljänneksen loppua kohti.

Metsäkoneiden kysyntä on hiljentynyt voimakkaasti useilla markkinoilla. Uusien tilausten määrä puolittui edellisvuoden vastaavasta ajasta 107 miljoonaan euroon. Koko tilauskanta oli maaliskuun lopussa 209 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 368 miljoonaa euroa.

Ponsse on lomauttanut koko henkilöstöään määräaikaisesti ja siirtynyt Vieremän tehtaalla yhteen vuoroon.

Ponssen liikevaihto nousi hieman alkuvuonna viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihtoa kertyi 144,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos oli 13,4 miljoonaa euroa, eli puoli miljoonaa parempi kuin vuotta aiemmin. Tulos ennen veroja jäi kuitenkin 1,6 miljoonaa euroa tappiolle erityisesti valuuttakurssien heilahtelujen takia.

Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot heikensivät tulosta runsaat 14 miljoonaa euroa. Ponsse ei anna arviota koko vuoden tuloksestaan, koska koronapandemian kestosta ei ole tietoa.

Ponssen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö alentaa vuodelta 2019 maksettavaa osinkoa 0,30 euroon aiemmin ehdotetun 0,85 euron sijaan. Osinkojen alentamisella on yhteensä 15,4 miljoonan euron vaikutus yhtiön talouteen.

Sen sijaan konsernin palveluksessa olevan henkilöstön voittopalkkio esitetään pidettäväksi ennallaan. Voittopalkkio on enintään 100 euroa työssäolokuukaudelta henkilöä kohden.