1. yle.fi
  2. Uutiset

Tervolaan aletaan suunnitella moottorikelkkareittejä

Kunnan kaavailuissa on päästä sähköverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimukseen reitistön rakentamisesta maastoon sähkölinjaa pitkin joen molemmin puolin.

moottorikelkkailureitit
Två personer på var sin snöskoter.
Tervolassa kelkkaurat halutaan osaksi valtakunnallista moottorikelkkareitistöä.Yle/Seppo Nykänen

Tervolan kunta on alkanut valmistella moottorikelkkareittien rakentamista.

Kunta on hakenut ELY-keskukselta suunnittelurahaa, joka mahdollistaisi moottorikelkkareitistön suunnittelun Tervolaan Kemijoen itäpuolelle.

Ensimmäisen vaiheen suunnittelun kustannusarvio on 130 000 euroa, johon on mahdollista saada ELY-keskuksen hanketukea 80 prosenttia eli 104 000 euroa. Kunnan omarahoitusosuus olisi 26 000 euroa.

Mikäli hanke etenee, reitistö rakennettaisiin ensin joen itäpuolelle ja myöhemmin myös länsipuolelle jokea.

Kunnan elinkeinokoordinaattori Matti Alatalon mukaan kelkkareittien rakentamisella tähdätään nykyistä selkeämpään ja turvallisempaan kelkkailuun. Moottorikelkkailun halutaan myös tukevan alueen luontomatkailua sekä yrittäjiä.

Tällä hetkellä moottorikelkkaurat kulkevat molemmin puolin Kemijokea. Reiteiltä on merkitty pistoja Kemijokivarren palveluihin, kuten tankkauspisteisiin ja kauppoihin.

Reitit voisivat kulkea sähkölinjaa pitkin

Maanomistuskysymykset ovat usein reitistön rakentamisessa hyvinkin hankalia, joten Tervolan kunnan kaavailuissa on päästä sähköverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimukseen reitistön rakentamisesta maastoon sähkölinjaa pitkin joen molemmin puolin, kertoo elinkeinokordinaattori Matti Alatalo.

– Tämä on onnistunut muuallakin Lapissa, miksei sitten Tervolassa. Itse ajelin pari viikkoa sitten sähkölinjan alle tehtyä reittiä pitkin Kemijärven ja Rovaniemen välillä.

Tervolassa on ehditty myös jo kartoittaa suojelualueiden sijaintien vaikutuksia kelkkareittien tulevissa linjauksissa.

– Alueella on soidensuojelualueita ja muita suojelukohteita. Ne on nyt käyty Metsähallituksen kanssa läpi ja pyritty ohjaamaan suunnittelu niin, että ei tarvitse ajaa suojelualueiden läheltä. Siellä voi olla vaikka kalasääksen reviirialue, joka estäisi kelkkailun myöskin.

Jos virallinen reitistö rahoituksineen toteutuu, sitä rakennettaisiin Tervolaan lähivuosina pistoreitteineen noin 200 kilometriä.

Jos hanke etenee suotuisasti, ensimmäinen joen itäpuolelle rakennettu reitti voisi olla ajettavassa kunnossa jo vuonna 2022, arvioi Matti Alatalo.

Lue seuraavaksi