1. yle.fi
  2. Uutiset

Kela laajentaa yksityisten lääkärin etävastaanottojen korvauksia – kuluttajille hinnat halventuvat vain vähän

Kela korvaa omalla rahalla maksaville asiakkaille osan yksityisten lääkäriasemien etälääkärikuluista. Jo aiemmin korvattujen videovastaanottojen lisäksi korvausta saa jatkossa myös lyhyistä chat-, puhelin- ja sähköpostivastaanotosta.

yksityinen terveydenhuolto
Lääkäri tietokoneen äärellä.
Lääkereseptin voi uusia Kelan ylläpitämässä Omakannassa. Vaikka itse palvelun käyttö on maksutonta, ottaa yksityislääkäri reseptin uusimisesta palkkion. Kuvituskuva.Derrick Frilund / Yle

Yksityisten lääkäriasemien puhelin- ja chat- ja sähköpostivastaanotot halpenevat toukokuun alusta lähtien. Uuden korvauksen on tarkoitus yksinkertaistaa aiempaa käytäntöä ja monipuolistaa lyhyiden lääkärivastaanottojen valikoimaa, kerrotaan Kelasta.

Yleislääkärin etävastaanotosta Kela korvaa jatkossa potilaalle 8 euroa ja erikoislääkärikäynnistä 12 euroa. Muutoksista huolimatta esimerkiksi psykoterapiavastaanottojen korvaukset säilyvät silti ennallaa, kerrotaan Kelasta.

Yksityislääkäreiden videovastaanottoja Kela on korvannut potilaille jo aiemminkin, vuodesta 2016 lähtien. Nyt korvauksen piiriin tulevat myös muut etäkanavat eli chat-, puhelin- ja sähköpostivastaanotto.

– Hoidontarpeen arviointi, lääkityksen tarkistaminen, lähetteen antaminen tai neuvonta lääkärin toimesta tapahtuisi yhä useammin näillä digitaalisilla välineillä, selventää Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen.

Yksityisten lääkäriasemien asiakkaista suurin osa on työterveysasiakkaita. Lääkärikeskus Mehiläisen digijohtaja Ossi Laukkasen mukaan yrityksen digitaalisen vastaanottopalvelun asiakkaista noin 75 prosenttia on työterveysasiakkaita, yksityisasiakkaita potilaista on noin 25 prosenttia. Heistä suurin osa on yksityisen sairausvakuutuksen hankkineita vakuutusasiakkaita.

Koronavirus lisännyt etävastaanottojen määrää

Koronaviruksen takia myös yksityisillä lääkäriasemilla etävastaanottojen käyttö on lisääntynyt kaikkien asiakkaiden osalta.

Aavan, Mehiläisen ja Terveystalon digijohtajat uskovat, että uusien Kela-korvausten myötä myös omalla rahalla maksavia potilaita tulee yhä enemmän yksityisen puolen asiakkaiksi.

Erilaiset verkossa tehtävät oirearvioinnit ja potilaskäyttöön tarkoitetut Käypä hoito -suositukset on ihmisillä jo hyvin tiedossa, arvelee Terveystalon digijohtaja Annette Kainu.

– Meillä on sellainen käsitys, että potilaat osaavat jo aika hyvin itsekin erottaa mitkä asiat hoituvat etävastaanotolla ja he osaavat kysyä jo etukäteen mitkä mahdollisesti taas eivät.

Hintojen vertailu työlästä

Aavasta, Mehiläisestä ja Terveystalosta kerrotaan, että chat-vastaanottojen hinnat on pyritty verkkosivuilla kertomaan asiakkaille kiinteinä hintoina. Kuluttajalla on silti vaikeuksia löytää samalta sivulta vertailukelpoista tietoa valintojensa tueksi.

Esimerkiksi yleislääkärin chat-vastaanottojen hinnoissa on eroa lääkäriasemien välillä riippuen kellonajoista ja viikonpäivästä.

Kokosimme hintavertailun kolmen lääkäriaseman chat-, puhelin ja videovastaanottojen hinnoista.

Toukokuun alussa voimaan tulevan korvauksen jälkeenkin lyhyt 10–15 minuutin lääkäriän pikavastaanotto maksaa kuluttajalle 32–52 euroa.

– Chat-vastaanotot ja ajanvarauksettomat etäpalvelut on kiinteästi hinnoiteltu eikä niihin tule muita maksuja, kuten esimerkiksi Kanta-järjestelmään kirjaamismaksua tai palvelumaksuja päälle, sanoo Kainu.

Hinnoissa on eroa myös kellonajan suhteen. Esimerkiksi Mehiläisellä chat-palvelu on kaikkina aikoina saman hintainen, kun taas Terveystalolla hinta nousee portaittain.

– Koska lääkärit ovat yksityisyrittäjiä ja tuottavat sitä palvelua. Kun toimitaan 24/7 niin työvoiman hinta vaihtelee eri vuorokaudenaikoina, perustelee Kainu.

Myös puhelin- ja videovastaanottotaksojen vertailu tuottaa päänvaivaa. Kaikki mikä maksaa, ei edelleenkään löydy helposti yhdellä vilkaisulla.

Asiakasmäärien uskotaan etuuden myötä kasvavan

Lääkäriasema Aavan digijohtaja Lauri Muhonen uskoo etäpalveluiden kasvavan tulevaisuudessa. Helppous ja saatavuus houkuttavat.

Tällä hetkellä Muhosen mukaan eniten etäpalveluihin vaikuttaa kuitenkin koronakriisi, joka vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja olemiseen.

– Odotan, että se jää osittain myös pysyväksi nyt, kun on päästy kokemaan etäpalveluiden helppous.

Kelassa toivotaan, että etävastaanottojen Kela-korvaus toisi tullessaan alennuksia myös yksityisten lääkäriasemien hinnoitteluun.

– Lääkärin vastaanottohinnat perustuvat kuluihin, ja jos ajatellaan käyttökatteita, niin eivät ne ihan kohtuuttomia ole. Mutta on totta, että olemme yritys, joka on osakeyhtiö, muotoilee Muhonen.

Aiheesta voi keskustella torstaihin kello 23.00:een asti.

Lue seuraavaksi