Hyppää sisältöön

Kiistellyt kuntoportaat sittenkin Kariniemeen – portaat rakennetaan luonnon ehdoilla

Vastustajat toivovat kuntoportaita lähemmäksi Pikku-Vesijärveä.

Kuntoportaat päätettiin rakentaa nousemaan sataman raitilta Karirannan mäelle. Kuva: Emilia Korpela / Yle

Lahden tekninen ja ympäristölautakunta on päättänyt, että Kariniemeen rakennetaan kunto- ja maisemaportaat. Portaat rakennetaan kulkemaan satamasta kiemurrellen Karirannan mäellä sijaitsevaan Lanu-puistoon.

Lautakunta katsoi, että portaat parantavat Lanu-puistolle pääsyä ja alueen palveluja. Sataman viereisen mäen päällä olevassa patsaspuistossa on nähtävillä kuvanveistäjä Olavi Lanun kaksitoista suurkokoista valettua veistosta.

Lautakunta kertoo perusteluissaan saaneensa säännöllisesti kuntalaisilta toivomuksia kuntoportaista satama-alueelle. Portaiden myös ajateltiin ohjaavan ihmisten kulkemista toivotuilla reiteillä.

Lahden kaupungin kuntoportaiden rakentamissuunnitelma: Portaat kiemurtelevat niin, ettei arvokkaita puita tarvitse kaataa. Kuva: Lahden kaupungin rakentamissuunnitelma

Portaista tulee kaksi ja puoli metriä leveät, ja niiden on tarkoitus mahdollistaa kuntoilun ja maiseman ihailun. Askelmia tulee olemaan 180. Portaiden tasanteille tulee penkkejä ja ylös näköalatasanne.

Portaista tulee puiset ja kaiteet rakennetaan metallista. Väriltään niistä tulee kauttaaltaan tumman ruskeat. Portaisiin asennetaan LED-valaistus.

Kaupungille ehdotettiin portaiden paikaksi vaihtoehtoa

Suunnitelma portaista oli nähtävissä Palvelutorilla ja kaupungin verkkosivuilla. Asiaa koskien kaupunki sai yhdeksän muistutusta, joista muutama kannatti kaupungin suunnitelmaa.

Portaiden rakentamista suunnitellulle paikalle vastustivat esimerkiksi Kariniemi-seura, Pro Puu -yhdistys sekä alueen asukkaat. Muistutuksissa portaiden paikaksi ehdotettiin Pikku-Vesijärven puiston kulmaa, jossa kulkee jo polku.

Vastustajat olivat huolissaan alueen luonnosta ja maiseman tuhoutumisesta. Portaiden paikkaa pidettiin myös liian läheisenä asutukselle.

Lahden kaupungin karttaan merkitsemä paikka, johon portaat rakennetaan. Moni suunnitelmaa vastustava olisi halunnut portaat lähemmäksi Pikku-Vesijärveä. Kuva: Lahden kaupunki

Kaupunki perusteli päätöksessään, ettei Pikku-Vesijärven puoli ollut mahdollinen portaille, koska tällöin tieltä jouduttaisiin kaatamaan isoja arvopuita. Ehdotettuun vaihtoehtoon ei olisi myöskään mahdollista rakentaa tarpeeksi leveitä portaita kuntoilua varten.

Kaupungin mukaan portaiden suunnittelussa pyrittiin ottamaan huomioon alueen luonto ja kasvillisuus niin, että alue kartoitettiin. Portaat tulevat mutkittelemaan niin, että arvokkaiksi määritellyt puut ja kivilohkareet säästetään. Portaiden tieltä kaadetaan 25 puuta, jotka ovat pienikokoisia tai huonokuntoisia. Kaadettavien puiden tilalle kaupunki istuttaa uusia puuttomiin aukkoihin.

Muistutuksissa pelättiin uusien portaiden aiheuttavan vaaratilanteita Satamaradanpolulle. Kaupunki aikoo vähentää vaaratilanteiden mahdollisuutta sillä, että portailta tullaan vinosti polulle.