1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulipuistot

Tervolan Valkiavaaraan suunnitellaan suurta tuulivoimapuistoa

Tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy esittelee noin 3000 hehtaarin alueelle sijoittuvan 40 tuulivoimalan puiston alustavia suunnitelmia maanomistajille ensi tiistaina.

Valkiavaaraan voisi nousta jopa 40 tuulivoimalaa. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Tervolan Valkiavaaran alueelle on suunnitteilla suuri, noin 3000 hehtaarin kokoinen tuulipuisto.

Tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy on aloittanut esiselvityksen noin 40 tuulivoimalan rakentamiseksi Valkiavaaran ympäristöön. Kohde sijaitsee Tervolan kunnan luoteisosassa Tornion rajalla, noin 19 kilometriä Tervolan keskustasta pohjoiseen.

Yhtiöstä kerrotaan, että suunnitellun puiston tuuliolosuhteet ovat hyvät, hankkeen estäviä luontoarvoja ei ole ja sähkönsiirto on mahdollista toteuttaa järkevällä tavalla. Puiston alueella ei ole asutusta ja lähiympäristö on harvaan asuttua, yhtiöstä todetaan.

Yhtiö järjestää ensi tiistaina maanomistajille keskustelutilaisuuden hankkeesta puhelin- ja videoyhteydellä. Hanke koskee noin 50 maanomistajaa.

Hanketta esitelty kunnalle helmikuun alussa

Alustavia tuulipuiston suunnitelmia yhtiön edustajat ovat käyneet esittelemässä Tervolan kunnalle helmikuun alussa.

– Sen keskustelun pohjalta totesimme, että he jatkavat suunnittelua ja lähestyvät alueen maanomistajia. Mikäli alueella on riittävästi kiinnostusta, he tekevät kuntaan kaavoitusaloitteen, kaavaprosessi lähtee liikkeelle ja sen yhteydessä sitten ratkeaa rakennetaanko myllyjä vai ei, sanoo kunnanjohtaja Mika Simoska.

– Ja niinkuin yleensä on, toisen maalle ei saa rakentaa eli mikäli maanomistajat ovat myötämielisiä, hanke etenee.

Tervolan kunnan suhtautuminen tuulivoimarakentamiseen Mika Simoskan mukaan myönteistä.

– Tervolassa on linjattu, että meille kaikki hankkeet ovat tervetulleita eikä tuulivoimaan ole tehty kielteistä päätöstä. Tapauskohtaisesti kaavaprosessin yhteydessä tehdään selvitykset ja faktapohjalta valtuusto sitten ratkaisee, kaavoitetaanko alue vai ei.

Tällä hetkellä Tervolassa on toiminnassa 10 tuulimyllyä, jotka sijaitsevat Varevaarassa. Lisäksi rakennusluvat ovat olemassa kolmelle myllylle Löylyvaaraan ja kuudelle Hevosselkään.

Louepaloon ja Suhangon kaivosalueen lähistölle sijoittuvat hankkeet kaatuivat luontoarvojen vuoksi.

Tuulivoimayhtiö: Alue on lupaava

Hanketta suunnittelevan Energiequelle Oy:n mukaan Valkiavaaran alue on alustavien selvitysten perusteella monella tapaa hyvä tuulivoimarakentamiselle. Yhtiö on tehnyt tähän mennessä selvityksiä, joita on voitu tehdä ilman maastotutkimuksia.

– Olemme keränneet tietoa luontoarvoista, sähkönsiirtovaihtoehdoista, maanomistajarakenteesta ja tuuliolosuhteista. Selvitysten perusteella Valkiavaara on erittäin potentiaalinen alue, kertoo Energiequelle Oy:n hankekehitysjohtaja Atte Lohman.

Yhtiö esittelee tuulipuistohanketta alueen maanomistajille ensi tiistaina keskustelutilaisuudessa, joka käydään koronatilanteesta johtuen puhelin- ja videoyhteydellä.

Atte Lohman kertoo, että jos maanomistajien kanssa päästään sopimukseen, rakentamissuunnitelmaa voidaan lähteä viemään eteenpäin. Toteutuminen kestää joka tapauksessa vuosia.

– Aikaa menee maanvuokraussopimusten selvittämisessä, kaavoituksessa, luontoselvityksissä, ympäristövaikutusten arvioinnissa ja teknisessä suunnittelussa useampia vuosia. Rakennustöiden mahdollinen aloittaminen sijoittuisi todennäköisesti tämän vuosikymmenen loppupuoliskolle, 2025 jälkeiselle ajalle.

Energieque Oy on alkujaan saksalainen uusiutuvan energian yritys. Se aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2015. Parhaillaan yhtiö rakentaa tuulivoimaa Pyhäjoelle ja Soiniin.