1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. etäopetus

Etäopetus ei tavoita kaikkia – OAJ:n Luukkainen ei silti avaisi koulujen ovia: "Heikosti tavoitettavia oppijoita on järkevää tavoitella täsmätoimin"

OAJ on selvittänyt laajalla kyselyllä opettajien kokemuksia koulujen poikkeusjärjestelyistä.

Koulua on käyty etänä jo yli kuukauden ajan. Pääosin järjestelyt ovat sujuneet hyvin, kertoo opettajille tehty kysely. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Opettajille tehdyn kyselyn perusteella etäopetus kouluissa sujuu pääosin hyvin. Poikkeusjärjestelyillä on ollut kielteisiä vaikutuksia kuitenkin yksittäisten oppilaiden oppimiseen.

OAJ:n kyselyyn vastanneista opettajista 70 prosenttia kertoo, että yksittäisiä oppijoita jää tavoittamattomiin tai ainakin heidän tavoittamisensa on epäsäännöllistä.

Opettajat kertovat käyttävänsä runsaasti aikaa yksittäisten oppijoiden tavoittamiseen henkilökohtaisin viestein ja puheluin.

OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen mukaan tavoittamisongelma ei ole kuitenkaan peruste koulujen sulkujen avaamiselle.

Luukkainen huomauttaa, että valtaosa oppijoista tavoitetaan hyvin ja vaikeudet koskevat yksittäisiä oppijoita.

– Heikosti tavoitettavia oppijoita on järkevää tavoitella täsmätoimin. On pikaisesti pohdittava, miten juuri heitä voidaan tukea tehokkaammin. Nyt ei kannata tehdä ratkaisuja, jotka eivät välttämättä edes osu kohteeseensa, mutta lisäävät suuren joukon sairastumisriskiä, toteaa Luukkainen OAJ:n tiedotteen mukaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa (21.4.) toivovansa, että koronarajoituksia alettasiin purkaa Suomessa ensimmäisenä kouluista.

Lue seuraavaksi: Pääministeri Marin: Suomi siirtyy koronan torjunnassa hybridistrategiaan – "testaa, jäljitä, eristä ja hoida"

Kokonaisuudessaan opetus on sujunut hyvin

OAJ on kerännyt opettajien kokemuksia poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä kyselyllä, johon vastasi yli 5 500 opettajaa, rehtoria ja esimiestä peruskoulusta yliopistoon.

70 prosenttia opettajista arvioi, että koronaepidemian aikaiset opetuksen poikkeusjärjestelyt toimivat kokonaisuutena hyvin.

Myönteisimmät arviot etäopetuksesta on korkeakoulujen opettajilla. Ammatillisten oppilaitosten opettajat sen sijaan eivät pitäneet poikkeusolojen opetusjärjestelyjä yhtä sujuvina.

Poikkeusolot ovat lisänneet lähes kaikkien opettajien työhönsä käyttämää aikaa. Opettajien työmäärä on kasvanut erityisesti peruskoulussa ja lukiossa. Niiden opettajista joka viides arvioi oman työssäjaksamisensa heikoksi.

OAJ Pohjanmaan puheenjohtaja Kari Nieminen sanoo, että kyselyn tulos vastaa hyvin niitä viestejä, joita hänelle itselleen on tullut kentältä.

– Käynnistysvaikeudet olivat suuria, mutta kun alkuun päästiin, viesti on ollut, että kyllä tästä selvitään, sanoo Nieminen.

Huolta opettajilla on niistä yksittäisistä oppilaista, joihin ei saada kontaktia tai joita ei tavoiteta tarpeeksi usein. Niemisen mukaan täsmätoimia on otettu käyttöön, mutta niitä voidaan vielä lisätäkin.

– Oppilaita voidaan kontaktoida erityisopettajien, koulunkäyntiavustajien ja kuraattoreiden kautta.

Välineiden puute eriarvoistaa

Etäopiskelu on edellyttänyt digiloikkaa sekä opettajilta että oppilailta.

Kysely osoittaa, että vain lukiossa ja korkeakouluissa etäopetuksen keskeiset välineet olivat ennalta tuttuja valtaosalle oppijoista. Muilla koulutusasteilla välineet olivat valtaosalle oppilaista uusia.

Lähes kaikki lukioiden, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajat pystyvät olemaan käytössä olevilla välineillä reaaliaikaisesti yhteydessä suurimpaan osaan oppijoistaan.

Sen sijaan perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa välinepuutteet haittaavat tuntuvasti opetusta. Joka neljäs ammatillisen oppilaitoksen opettaja kertoo välineitä puuttuvan useilta oppilailta.

Kari Nieminen arvioi, että poikkeusjärjestelyjen takia oppimisen tasa-arvo jossain määrin vaarantuu.

– Kunnat on hyvin erilaisessa asemassa esimerkiksi juuri välineitten suhteen.

Nieminen kuitenkin huomauttaa, että eroja kuntien välillä on myös tuntimäärissä, joten normaalioloissakaan oppiminen ei Suomessa ole täysin tasa-arvoista.

Lue seuraavaksi:

Takana rankka kevät, edessä työläs syksy: etäopetuksessa syntyneet tasoerot kirittävä kouluissa umpeen – Opetusministeri patistaa selvittämään tuen tarpeen

Tuliko etäopetus jäädäkseen? Jatkamista osittain myös normaaliaikana mietitään – Opetusneuvos: koulut voisivat täydentää toistensa ainevalikoimaa

Aiheesta voi keskustella perjantaihin kello 23.00:een asti.