Suntin yläjuoksulle rakennetaan kesällä kosteikko: toiveena puhtaampi vesi ja bonuksena lähiluontokohde

Kiintoaines laskeutuu kosteikon molemmissa päissä oleviin syvänteisiin, mistä se tyhjennetään tarpeen mukaan muutaman vuoden välein.

Jos kiintoainesta saataisiin pysähtymään yläjuoksun kosteikkoon, Suntin vedenlaatu paranisi alajuoksua kohden. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kosteikon rakentaminen Suntin yläjuoksulle alkaa Kokkolassa kesällä. Tarkoituksena on parantaa Suntin veden laatua ja esimerkiksi kalojen kutuoloja.

Kosteikko tulee Kirkkolehtoon, Eteläväylän eteläpuolelle, lähelle ABC:tä. Kokkolan kaupungin suunnitelmaan voit tutustua täällä (siirryt toiseen palveluun).

Sen avulla veden mukana kulkeva kiintoaines saadaan laskeutettua pohjalle, sillä kosteikkouomassa veden virtaus hidastuu.

Runsaan hehtaarin suuruisen kosteikon molempiin päihin tulee syvänteet, joihin veden mukana kulkevaa kiintoainesta laskeutuu. Syvänteet tyhjennetään imuruoppaamalla tai kaivinkoneilla 2–5 vuoden välein sen mukaan, paljonko ainesta kertyy.

Suntilla on laaja valuma-alue, johon vettä keräytyy montaa ojaa pitkin. Kiintoainesta muodostuu niin pelloilla, metsissä kuin asutuksessa – sitä lisäävät osaltaan jopa puista varisevat lehdet.

Kosteikon kasvillisuus ja pieneliöt poistanevat myös fosforia ja typpeä vedestä. Vedenlaatua on tarkoitus tarkkailla kosteikon valmistuttua kaksi kertaa vuodessa.

Rahoitus jo kunnossa

Kosteikosta ja sen ympäristöstä tulee myös lähiluontokohde. Kosteikon ympärille tulee kivituhkapolku, joka toimii kuntoilureittinä ja huoltotienä.

Sen varrelle suunnitellaan opastauluja, joissa esitellään alueen kasvillisuutta ja eläimistöä. Näin paikka voisi toimia lähiluontokohteena esimerkiksi kouluille ja päiväkodeille.

Työt on tarkoitus tehdä kesäkuun lopun ja syyskuun välillä. Hankkeessa alkaa pian urakkakilpailu.

Kustannusarvio on runsaat puoli miljoonaa euroa. Työhön on varattu tälle vuodelle 350 000 euroa, lisäksi ympäristöministeriöstä on saatu 200 000 euron avustus.