70-metrinen riippusilta tyrmättiin jälleen Iitissä – myös kunnanhallituksen mielestä se pilaisi maiseman

Siltaa suunnitteleva yhdistys harkitsee valittavansa kunnanhallituksen kielteisestä päätöksestä.

sillat
Havainnekuva Kymijoelta Iitin Mankalassa, jonne suunnitellaan 70-metristä riippusiltaa.
Iitin Matkailu ry on suunnitellut Lahden ja Kouvolan välissä sijaitsevalle Mankalan Harakkakoskelle 70-metristä riippusiltaa. Havainnekuva.Iitin Matkailu ry.

Kymijoen Harakkakoskelle suunniteltu riippusilta on tyrmätty jälleen Iitissä.

Iitin kunnanhallitus päätti viime viikolla, ettei se myönnä poikkeamislupaa sillalle.

Paikallinen matkailuyrittäjien vetämä yhdistys on suunnitellut Lahden ja Kouvolan välissä sijaitsevalle Mankalan Harakkakoskelle 70-metristä riippusiltaa. Kävellen ylitettävä riippusilta tulisi olemaan Kymijoen pinnasta katsoen viiden metrin korkeudessa. Silta olisi tarkoitus kiinnittää paikoilleen kahdeksalla vaijerilla, jotka ankkuroitaisiin syvälle kallioon.

Riippusillan oheen Kymijoen länsirannalle, Iitin kunnan maille, matkailuyhdistys suunnittelee suomalaiseen metsätalouteen teemallisesti kytkeytyvää Harakankierroksen luontopolkua. Luontopolun varteen halutaan myös nuotiopaikka ja laavu.

Kokonaisuuden toteutuminen on kuitenkin täysin auki.

Kielteisiä päätöksiä

Aiemmin myös Iitin tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta ovat vastustaneet sillan rakentamista. Ne ovat perustelleet kantaansa muun muassa sillä, että sillasta aiheutuu enemmän maisemallista haittaa kuin hyötyä, ja että se vaatisi kaavoituksellista tarkastelua ja rakennusluvan.

Helmikuun alussa rakennuslautakunta katsoi, että suunnitellulle paikalle rakennettaessa riippusilta erottuisi maisemasta pitkällä matkalla, ja varaisi sekä rantaa että maisemaa merkittävällä tavalla.

Lautakunnan näkemyksen mukaan hanke myös vaikuttaisi alueen maankäyttöön paitsi riippusillan sijaintikohdan osalta, myös laajemmalla alueella, koska silta aiheuttaisi liikennöintiä ja alueen muuta käyttöä.

Alueen käyttö ja kävijämäärä lisääntyisi rakennuslautakunnan mukaan riippusillan myötä merkittävästi, kun alueen maisemalliset arvot ja merkittävyys otetaan huomioon. Alue, jolle kävijämäärän lisäys kohdistuisi, olisi lautakunnan mukaan melko pieni, koska luontopolut ovat lyhyet. Näin lisääntyvä kävijämäärä kohdistuisi pienelle alueelle, ja olisi entistä merkittävämpää.

Rakennuslautakunta totesi myös, että toimenpideluvan sijasta hanke vaatisi rakennusluvan, koska riippusillalla on maisemallisesti arvokkaalle alueelle sijoitettuna erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia ja viranomaisohjauksen tarvetta.

Tekninen lautakunta puolestaan yhtyi rakennuslautakunnan lausuntoon.

Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm esitti viime viikolla kokoontuneelle kunnanhallitukselle, että riippusillalle olisi myönnetty poikkeamislupa. Hallitus päätti äänestyksen jälkeen kuitenkin yhtyä lautakuntien näkemykseen asiassa, ja olla myöntämättä lupaa sillalle.

– Olen surullinen päätöksestä. Riippusiltaa on yritetty ensimmäisen kerran saada rakennettua jo 2000-luvun alussa. Se ei kuitenkaan saanut kannatusta. Näimme, että nyt voisi olla parempi aika, kun ihmiset haluavat käyttää entistä enemmän aikaansa luontomatkailuun. Olisin toivonut, että tällaista hanketta viedään yhdessä eteenpäin, mutta valitettavasti kävi näin, Iitin Matkailu ry:n puheenjohtaja Markku Yli-Kaitala sanoo.

Toivo elää yhä

Toiveita sillasta ei kuitenkaan ole vielä haudattu. Yhdistys harkitsee valittavansa kunnanhallituksen päätöksestä.

– Katsotaan, mitä aika tuo tullessaan ja mihin päädytään. Haaveita sillasta ei yksi kunnanhallituksen päätös hävitä mihinkään, Yli-Kaitala sanoo.

Markku Yli-Kaitalan mukaan enemmistö iittiläisistä on hankkeen takana.

– Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa hanke on saanut vahvaa tukea. Uusia kohteita halutaan ja niitä tarvitaan, kun kansallispuistot ovat pakkautuneet täyteen.

Iitin kunnalle sillan rakentaminen ei tulisi Yli-Kaitalan mukaan maksamaan mitään. Pohjois-Kymen kasvu on myöntänyt sillan rakentamiselle ehdollisen rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Sen saaminen kuitenkin edellyttää hankkeen toteuttamista tietyllä, rajatulla rahoituskaudella. Lisäksi tarkoituksena olisi ollut esimerkiksi perustaa joukkorahoituskampanja.

– Emme todellakaan osanneet odottaa kielteistä päätöstä kunnanhallitukselta. Hankkeesta voisivat hyötyä kaikki, niin yksityiset ihmiset, retkelle pääsevät erilaiset seurat ja matkailuyrittäjätkin. Alueelle tulisi asiakkaita, joista osa jättäisi huoltoasemalle rahaa, joku voisi yöpyä, joku kävisi kahvilassa. Aina kun saadaan ihmisiä alueelle, he jättävät rahaa ja lisäävät elinvoimaisuutta. Tällainen upea nähtävyys myös lisäisi kunnan houkuttelevuutta, ja joku voisi jäädä asumaankin Iittiin, Markku Yli-Kaitala sanoo.

Avi puoltaa sillan rakentamista

Huhtikuun alussa sillan suunnittelijat saivat iloisia uutisia, kun aluehallintovirasto myönsi riippusillalle vesiluvan. Vesilain mukaista lupaa oli haettava, koska Kymijoki on valtaväylä ja kyseessä on uusi siltapaikka.

Aluehallintovirasto katsoi ratkaisussaan, että riippusillan rakentaminen on tarpeen virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi ja hankkeen saaman ehdollisen rahoituspäätöksen läpiviemiseksi.

– Avin prosessi oli yhdeksän kuukauden mittainen ja hyvin tarkka prosessi. Viranomaiset eivät nähneet, että sillan rakentamisesta olisi haittaa, Markku Yli-Kaitala sanoo.

Yli-Kaitalan mukaan matkailuyhdistykselle on aiheutunut sillan lupaprosessista noin 8 000 euron kustannukset. Yhdistyksen kyselyjen perusteella esimerkiksi Kuusamoon on rakennettu riippusilta 300 euron hintaisella kunnan toimenpideluvalla.

– Täällä kustannukset alkavat olla 20-30-kertaisia. Ihmettelen yrittäjänä, miten eri puolilla Suomea vastaavia suunnitelmia kohdellaan eri tavalla.

Lue lisää:

Kymijoen yli suunniteltu 70-metrinen riippusilta sai vihreää valoa Iitissä – rakentaminen sai ensimmäisen luvan, vielä kaksi puuttuu

Iittiin haluttaisiin rakentaa 70 metriä pitkä riippusilta joen yli – kunnan mielestä se pilaa maiseman

Haaveet 70-metrisestä riippusillasta saivat jälleen kylmää vettä päälleen Iitissä – lautakunta torppasi poikkeamisluvan jo toistamiseen