Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutos on vasta alkutekijöissään – hakemus tulee nähtäville lausuntoja varten ennen kesää

Lapin ely-keskus vaatii muun muassa, että Kemijokeen rakennetaan kalatiet Keski-Kemijokea myöten.

vaelluskalat
Kemijoen Isohaaran voimalaitokset ilmakuvassa pohjoista kohti.
Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutos on laajuudeltaan yksi suurimmista vesilain mukaisista asioista, mitä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on pitkään aikaan käsitelty.Antti Ullakko / Yle

Kemijoen riittämättömäksi todetun kalatalousvelvoitteen muutoshakemus on ollut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valmisteltavana maaliskuusta 2017 lähtien. Nyt se on etenemässä kuulutusvaiheeseen eli vielä ennen kesää hakemus annetaan tiedoksi asianosaisille ja siitä pyydetään lausuntoja.

Lapin ely-keskuksen hakemuksessa vaaditaan lähes 40 vuotta vanhan kalatalousvelvoitteen päivittämistä ja muun muassa kalateiden ja alaskulkureittien rakentamista. Linkin ely-keskuksen akuperäiseen tiedotteeseen löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Avin mukaan hakemusasiakirjat on tarkistettu ja niitä pidetään riittävänä tiedoksiantoa varten.

Kemijoen kalatalousvelvoitteen muutos on laajuudeltaan yksi suurimmista vesilain mukaisista asioista, mitä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa on pitkään aikaan käsitelty. Sen rinnalla on käsitelty Iijoen kalatalousvelvoitteen muutoshakemusta (siirryt toiseen palveluun), josta lausunnonantoaika päättyi hiljattain.

Vaikka kuulutus on vasta Lapin ely-keskuksen hakemuksen virallinen tiedoksianto, asian valmistelu on jo tähän asti vaatinut valtavan määrän työtä.

– Työ on ollut muun muassa asiakirjoihin ja vanhoihin päätöksiin tutustumista. Lisäksi on selvitetty, keitä tämä asia koskee eli ketkä ovat tässä niitä asianosaisia, joilta täytyy pyytää lausuntoja ja kenelle on lähetettävä hakemuksesta tiedoksianto, kertoo ympäristöneuvos Riitta Riihimäki Pohjois-Suomen avista.

Kuulutusvaiheessa tiedoksiantokirjeitä lähtee Riitta Riihimäen mukaan asianosaisille tuhansia.

Lopulliseen päätökseen menee vielä vuosia?

Kalatalousviranomaisena ely-keskus vaatii, että Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteet muutetaan vastaamaan nykytietämyksen mukaista voimalaitosten rakentamisen seurauksena syntynyttä kalaston hoidon tarvetta.

Vaatimukseen liittyvistä ristiriidoista saatiin tuntumaa tuoreeltaan, kun Kemijoki Oy ja PVO-Vesivoima Oy jo syksyllä 2017 lähettivät Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle kirjelmän, jossa ely-keskuksen hakemusta moitittiin puutteelliseksi, virheelliseksi ja kohtuuttomaksi.

Lopullinen päätös on vielä pitkässä kuusessa ja yleinen arvio on ollut, että se todennäköisesti käy läpi kaikki oikeusasteet.

– On selvää, että tämän mittaluokan hakemuksissa päätöksiä ei ihan hetkessä saada aikaiseksi. Täytyy muistaa, että näissä on kysymys isoista alueista, monista voimalaitoksista, laajoista kokonaisuuksista. Tämä hakemuskin koskee sellaista muutosta, jota ei kovin usein tehdä. Jonkun verran näistä on ratkaisukäytäntöjä, mutta ei kovin paljon, sanoo ympäristöneuvos Riitta Riihimäki.

Riihimäki tähdentää, että avissa toki on käsittelyssä muitakin laajoja ympäristöä koskevia kokonaisuuksia, joita viedään eteenpäin.

Lukuisia isoja juttuja on vireillä Pohjois-Suomessa (siirryt toiseen palveluun)ja tänä vuonna on ratkaistukin useita laajoja asioita, kuten esimerkiksi Talvivaaran (Terrafamen) ympäristölupien mukaisten jätevesien johtamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen. Tällä hetkellä käsitellään myös Kittilän Suurikuusikon kaivoksen toiminnan laajentamista.

Hakemus tulee myös kuntiin nähtäväksi, vaikka laki ei sitä enää edellytä

Kuluvan vuoden alusta voimaan tullut lakimuutos ei enää edellytä muutoshakemuksen toimittamista nähtäville paperisena versiona, vaan pelkkä sähköinen tiedoksianto on riittävä.

Tästä huolimatta avissa on tavoitteena, että Kemijokiasiassa noudatetaan kuitenkin sähköisen menettelyn rinnalla vanhaa menettelyä eli asiakirjat lähetetään kuntiin nähtäväksi myös paperisina.

– Näin halutaan tehdä asiakaspalvelun näkökulmasta. Ehkä joillekin voi olla helpompaa, kun asiaan pääsee tutustumaan papereista, ympäristöneuvos Riitta Riihimäki sanoo.

– Meidän täytyy tietysti varmistaa, että ihmisillä on pääsy näitä asiakirjoja katsomaan. Sen vuoksi tämänkin asian kanssa halutaan vielä odottaa ja katsoa, muuttuuko tilanne julkisia tiloja koskevien kokoontumisrajoitusten osalta kevään aikana.

Lue myös:

Kauna Kemijoen valjastajia kohtaan ei katoa, vaikka toivoa lohen paluusta on vielä – näin 4 miestä puhuu kuningaskalasta ja patoamisen jäljistä

Jasper Pääkkönen Kemijoen kalateistä: "Käsittämätön tilanne, että valtionyhtiö taistelee valtion asettamia tavoitteita vastaan"

Valtion omistajaohjauksesta ei tule vetoapua karvalakkilähetystön pyrkimyksille

KHO: Sierilän voimalaitosta ei saa rakentaa ilman asemakaavaa

Kemijoki Oy sai poikkeamisluvan Sierilän vesivoimalan rakennuksiin

Kauppalehti: Kalavelvoitteista satojen miljoonien lasku Kemijoki Oy:lle