Hyppää sisältöön

Kaksi kolmesta yrittäjästä on saanut koronakriisin takia vuokranalennusta, kun on sitä pyytänyt – Pentikäinen: “Vuokrakysymys näyttää olevan hankalin pääkaupunkiseudulla”

Suomen yrittäjien kyselyssä 15 prosenttia vastanneista ilmoitti hakeneensa alennusta vuokraansa.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että vuokrat ovat hyvin monelle yritykselle merkittävä kustannus. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vuokranantajat ovat lähteneet omalla panoksellaan mukaan koronaviruskriisin hoitamiseen.

Tämä johtopäätös voidaan vetää, jos uskoo Suomen yrittäjien keskiviikkona julkaistavan Yrittäjägallupin ennakkotietoja.

Etujärjestön kyselyn mukaan 15 prosenttia yrittäjistä on yrittänyt neuvotella vuokrahuojennuksia koronaviruskriisin takia. Kymmenen prosenttia kaikista vastanneista on myös alennuksen saanut.

Nopean laskutoimituksen perusteella voi sanoa, että kaksi kolmesta vuokra-alennusta hakeneesta on saanut helpotusta vuokranmaksuunsa.

– Hyvin monelle yritykselle on tärkeää saada kiinteitä kustannuksia alaspäin kriisin aikana. Ne ovat monella toimialalla ja monessa tilanteessa erittäin iso osa kustannusmassaa, Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Pentikäinen uskoo, että julkisilla vetoomuksilla on ollut vaikutusta vuokranantajiin.

Suomen yrittäjien toimitusjohtajan lisäksi muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on useaan otteeseen toivonut vuokranantajien ottavan yrittäjien ahdingon tosissaan.

Kaikki eivät ole kuitenkaan lähteneet talkoisiin mukaan.

– Näyttää siltä, että hankalimpia ovat kiinteistöyhtiöt, joilla on useita omistajia. Eniten vaikeuksia on ollut ulkomaalaisessa omistuksessa olevien kauppakeskusten kanssa, Pentikäinen sanoo.

Useat pienet toimitilayrittäjät ovat sen sijaan ensimmäisten joukossa tulleet kustannuksissa vastaan jopa silläkin uhalla, että he ovat nyt itse ahtaalla.

Suomen yrittäjien kyselyyn vastasi 1 152 pientä ja keskisuurta yritystä 21.–23. huhtikuuta. Tulosten luottamusväli on 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kysely on ensimmäinen mittaus, jolla hahmotetaan sitä, kuinka paljon yritykset ovat hakeneet vuokranalennuksia ja toisaalta saaneet niitä.

Eniten huojennuksia on haettu kaupan alalla

Vuokrahuojennuksia on haettu eniten kaupan alalla ja palveluissa. Kaupan alalla 25 prosenttia on hakenut alennuksia ja 17 prosenttia kyselyyn vastanneista on saanut niitä.

Palvelualan yrityksistä 16 prosenttia on hakenut alennuksia ja joka kymmenes vuokranantaja on suostunut alennuksiin.

– Kaupan ala, joka on ollut kriisistä eniten huolissaan, on myös eniten huojennuksia saanut, Pentikäinen sanoo.

Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Sekä kaupan alaan että palveluihin kriisi on iskenyt kahta kautta. Yhtäältä hallitus on rajoittanut niiden toimintaa suoraan, mutta toisaalta ihmiset välttelevät myös omaehtoisesti paikkoja, joissa voi kohdata toisia ihmisiä.

Hieman useampi kuin joka kymmenes teollisuusyrityksistä on hakenut vuokranalennuksia. Suurin osa hakemuksista on mennyt läpi.

Rakentamisessa vuokrahuojennuksien pyytäminen ja antaminen on ollut harvinaista.

Koronakriisiä on pidetty yhtenä vaikeimpana talouskriisinä Suomen historiassa. Tässä mielessä joku voisi ihmetellä, miksi vain 15 prosenttia vastanneista yrityksistä on hakenut huojennuksia.

– Koronakriisi on iskenyt kolmeen yritykseen neljästä. Jos suhteutamme vuokrahelpotusta vaatineiden joukkoa tähän joukkoon, niin silloin joka neljännes on vaatinut vuokrahelpotuksia. Kyllä se on ihan merkittävä määrä yrityksiä.

Tähän mennessä hallitus on kertonut yli 15 miljardin euron tukipaketeista yrityksille.

Vuokrat suurin kustannuserä pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset ovat hakeneet eniten vuokranalennuksia Suomessa. Lähes neljännes alueen yrityksistä on hakenut alennuksia ja 14 prosenttia vastanneista on niitä saanut.

– Vuokrakysymys näyttää olevan kaikista hankalin pääkaupunkiseudulla. Se on ymmärrettävää, koska siellä on suuret kauppakeskukset, joissa on korkeat vuokrat. Vuokrat voivat olla myös kaupunkialueella suuret, Pentikäinen sanoo.

Pääkaupunkiseudun jälkeen Suomen yrittäjien kyselyssä tulevat Etelä- ja Länsi-Suomi. Pohjois- ja Itä-Suomessa vuokranalennuksia on haettu ja saatu kaikista vähiten.

Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Pentikäinen arvioi, että hallituksen tukitoimet ovat helpottaneet yritysten asemaa Suomessa.

– Näyttää siltä, että yleistilanne ei ole viimeisten viikkojen aikana heikentynyt. Erilaiset tukitoimenpiteet näyttävät toimivan ja uskon, että vuokranalennuksilla on ollut siinä roolinsa.

Pentikäinen arvioi, että kuntien, valtion ja työeläkeyhtiöiden ilmoituksilla vuokrahuojennuksista on ollut vaikutusta kokonaistilanteeseen.

Työeläkeyhtiöistä esimerkiksi Varma ja Ilmarinen ovat ilmoittaneet tulevansa vastaan ravintoloiden maksamissa vuokrissa. Useat kaupungit ovat myös kertoneet samantyyppisistä vastaantuloista.

Lue lisää:

Keskustelu on auki keskiviikkoon kello 23.00:een asti.

.
.