1. yle.fi
  2. Uutiset

Tulipalo saa yleensä alkunsa liedeltä, mutta vanha vitsaus aiheuttaa edelleen eniten kuolemia – katso kartasta, missä ja miten rakennukset palavat Tampereella

Selvitimme, missä ja miksi rakennuspalot roihuavat. Esimerkiksi Tampereella yksi seitsemästä rakennuspalosta on tahallaan sytytetty.

tulipalot
Tampereen rakennuspalot
Jutusta löydät interaktiivisen kartan, josta voit tarkastella Tampereella sattuneiden rakennuspalojen sijainteja, syitä ja seurauksia.Teemu Kakko / Yle

Reilusti yli puolet Suomen parista tuhannesta vuosittaisesta rakennuspalosta saa alkunsa ihmisen toiminnasta. Yleensä palo saa alkunsa ruuanlaitosta tai varomattomasta avotulen käsittelystä.

– Tyypillinen rakennuspalo saa yleisimmin alkunsa keittiöstä esimerkiksi sähköliedeltä, kertoo onnettomuuksien ehkäisyn tiimin vanhempi opettaja Jani Jämsä Pelastusopistosta.

Harvinaisempiakin tapauksia tunnetaan.

– Tiedetään paloja, jotka ovat saaneet alkunsa meikkipeilistä, lasipullosta tai muusta heijastavasta välineestä, joka on sattunut toimimaan tehokkaana polttolasina ja sytyttänyt tulenaran materiaalin, kuten sohvan päällisen.

Vaikka trendi on ollut viime vuosina laskeva, kuolee rakennuspaloissa vuosittain viitisenkymmentä ihmistä.

Tupakointi tappaa

Kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtava palo aiheutuu edelleen useimmiten tupakasta, vaikka tupakointi vähenee ja savukkeet määrättiin itsestään sammuviksi jo kymmenen vuotta sitten.

Esimerkiksi Tampereella on sattunut 2012–2019 vuosittain vähintään yksi savukkeesta tai muusta tupakka-aineesta alkunsa saanut rakennuspalo, joka on johtanut kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tupakan aiheuttamiin palokuolemiin on perinteisesti liittynyt päihteiden käyttö ja sosioekonomiset tekijät.

Viime vuosina myös ikääntyneiden osuus palokuolemista on ollut kasvussa, Jämsä sanoo.

– Sellaiset tapaukset ovat lisääntyneet jonkin verran, joissa havainto- ja toimintakyvyltään heikkokuntoinen vanhus ei pääse omin avuin paloa karkuun.

Näin Tampere palaa

Valitsimme tähän juttuun esimerkkikaupungiksi Tampereen, joka edustaa tyypillistä suomalaista kasvukeskusta: siellä on tasaisesti kaupunki-, taajama- ja maaseutualueita. Ominaispiirteitäkin Tampereelta löytyy, muistuttaa Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämispäällikkö Martti Honkala.

– Vanhaa rakennuskantaa on muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna paljon. Teollisuutta on aivan kaupungin ydinkeskustassa ja kaupungin keskusta on rakennettu kapealle vesistöjen rajaamalle kannakselle.

Tampereella on sattunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana 330 rakennuspaloa. Kuluvasta vuodesta tiedetään jo se, että koronapandemia on vähentänyt pelastustehtävien määrää.

Tilastot paljastavat, että kuten koko maassa, myös Tampereella suurin osa rakennuspaloista (182) on ihmisen aiheuttamia. Paloissa on kuollut tarkastelujakson aikana 15 ihmistä ja loukkaantunut noin 80.

Keräsimme alla olevaan koneeseen keskeisiä tietoja Tampereella viime vuosina sattuneista rakennuspaloista. Voit rajata kartalle ilmestyviä merkintöjä kartan yläpuolella olevista painikkeista ja vetovalikoista.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Tampereen rakennuspalot 2012–2019

Lähde: Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä

Teollisuuden kiinteistöjen laitteiden ja koneiden aiheuttamien rakennuspalojen osuus on selvästi pienentynyt, samoin muiden rakennusten kiinteiden ja irtainten koneiden ja laitteiden aiheuttamien rakennuspalojen osuus on pienentynyt.

Myös tulen käytöstä aiheutuneiden ja lämmityslaitteista aiheutuneiden rakennuspalojen osuus on pienentynyt.

Moni palo sytytetään tahallaan

Peräti joka seitsemäs Tampereen rakennuspaloista sytytetään tahallaan. Sama ilmiö toistuu valtakunnallisissa tilastoissa.

Vaikka tahallaan sytytettyjä paloja sattuu melko paljon, aiheutuu niistä vain harvoin henkilövahinkoja.

Jani Jämsä jakaa tahallaan sytytetyt palot kolmeen kategoriaan: tuhotöihin, ilkivaltaan ja tapauksiin, joissa esimerkiksi havitellaan rahallista hyötyä vakuutusyhtiöltä.

Enemmistö tahallaan sytytetyistä paloista on Jämsän mukaan ilkivaltaa.

– Tavallisimpia kohteita ovat jätekatokset, lastaussillat ja katseilta suojassa olevat piha-alueiden reunat ja rakennustyömaat. Eli niin sanotut helpot kohteet.

Mitä toimeliaampaa, sitä enemmän palaa

Hälytystehtävien ja rakennuspalojen määrät ovat kasvaneet vuosikymmenten saatossa selvästi.

Pelastusopiston vanhempi opettaja Jani Jämsä muistuttaa, että vaikka rakennusten määrä on kasvanut rajusti, ei palojen määrä ole kasvanut samassa suhteessa.

– Jos tänä päivänä vallitsisi sama turvallisuuskulttuuri kuin vaikka 1960-luvulla, olisi paloja paljon enemmän.

Pirkanmaan pelastuslaitokselle annetut palo- ja pelastushälytykset
Pirkanmaan pelastuslaitoksen saamien hälytysten määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmeninä. Myös rakennuspalojen määrät ovat kasvaneet rakennuskannan kasvun myötä. Oleellista onkin, että suhteellinen paloturvallisuus on parantunut. Teemu Kakko / Yle

Paloturvallisuutta on kehitetty Suomessa monella eri sektorilla. Valtiovalta on kehittänyt säädöksiä ja pelastuslaitokset ovat aktivoituneet somessa.

Esimerkiksi sähköturvallisuus on parantunut tarkentuneiden viranomaismääräysten ja tekniikan kehityksen ansiosta. Vaikka sähkölaitteiden viat ovat edelleen yksi isoimmista rakennuspalojen aiheuttajista, on niiden määrä saatu vakiinnutettua.

– Tässä Tukesilla on ollut iso rooli. Se valvoo tarkasti, että markkinoille ei pääse vaarallisia sähkölaitteita. Lisäksi sähköasennusten laatuvaatimuksia on kehitetty systemaattisesti.

Lisäksi pelastuslaitokset ovat alkaneet aktiivisesti selvittää, mistä palot ovat saaneet alkunsa. Kyse on palontutkinnasta, jota tehdään yhteistyössä poliisin suorittaman palonsyyntutkinnan kanssa, Jani Jämsä sanoo.

– Palontutkinta on tärkeässä osassa kun selvitetään, mikä meni vikaan. Tieto lisää turvallisuutta ja auttaa kehittämään säädöksiä, toimintatapoja ja ennaltaehkäisyä.

Voit keskustella aiheesta la 9.5. kello 23.00 saakka.

Lue lisää:

Palokuolemien määrä rikkoi taas ennätyksen – hyvään suuntaan

Lue seuraavaksi