Ylä-Savon sote vastustaa Terrafamen suunnitelmaa jatkaa jätevesien juoksuttamista Pohjois-Savon suuntaan

Kuntayhtymä vastustaa myös Terrafamen esitystä jätevesien päästörajojen korottamisesta.

Terrafamen tehdasaluetta Sotkamossa. Arkistokuva. Kuva: Taisto Lapila / Yle

Ylä-Savossa vastustetaan monimetalliyhtiö Terrafamen suunnitelmia korottaa päästörajoja ja juoksuttaa jätevesiä edelleen Pohjois-Savon eli Vuoksen vesistön suuntaan.

Terrafamella on suunnitteilla useita muutoksia toimintaansa. Yhtiöllä on jo vuosia ollut vireillä ympäristölupahakemus koskien Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen ja metallitehtaan koko toimintaa. Lupaa pitää hakea, koska Terrafamen ympäristölupa on määräaikainen.

Ylä-Savon sote-kuntayhtymän ympäristölautakunnan mukaan Terrafamelle ei pitäisi myöntää lupaa laskea jätevesiä Vuoksen vesistön suuntaan eikä voimassa olevan ympäristöluvan päästörajoituksia saisi lieventää.

Jo useampana vuonna Terrafamen käsitellyt jätevedet on johdettu kokonaan pohjoiseen Oulujoen vesistöön, kerrotaan kaivoksen vesipäästöjen tarkkailuraporteissa (siirryt toiseen palveluun).

– Kaikkien Terrafamen jätevesien johtaminen keskuspuhdistamon ja purkuputken kautta isompaan vesistöön on teknisesti mahdollista, joten niitä ei tarvitse laskea Vuoksen vesistöön suuntaan, Ylä-Savon soten ympäristöjohtaja Martti Veteli sanoo.

Terrafame esittää suurempia arvoja sulfaatille, mangaanille, liukoiselle kadmiumille ja liukoiselle elohopealle voimassa olevaan ympäristölupaan verrattuna.

Ylä-Savon soten ympäristölautakunta vastustaa tätä jyrkästi, koska jo nykyisellään kaivostoiminnan jätevesipäästöt ovat heikentäneet Vuoksen reitin lähivesistöjen virkistyskäyttö- ja kalastusmahdollisuuksia.

– Yhtiö perustelee nykyistä suurempia päästökiintiöitä muun muassa poikkeuksellisen suuriin sademääriin vedoten. Mutta mitä sitten tapahtuu, jos poikkeuksesta tulee tulevaisuudessa normi? Veteli kysyy.

Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös esimerkiksi Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden väitöskirjatutkija Saara Österberg Kainuun Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi ympäristöjohtaja Martti Veteli painottaa, että Terrafamen ympäristöluvan pitää edelleen olla määräaikainen. Tähän liittyy myös Terrafamen toinen suunnitelma eli kaivosalueen laajentaminen sekä Kolmisoppi-järven alueella sijaitsevan malmiesiintymän hyödyntäminen (siirryt toiseen palveluun). (Ymparisto.fi)

– Terrafamen suunnitelmien pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Jos nyt myönnetään toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa, sitä ei nykyisen lainsäädännön mukaan voi ottaa uudelleen tarkasteluun, vaikka kaivoksen laajentaminen tarkoittaisi merkittäviä muutoksia, Veteli sanoo.

Terrafame on rakentamassa Sotkamon kaivoksen yhteyteen akkukemikaalitehtaan, jossa käytetään raaka-aineena kaivoksen metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia.

– Siinä pitää varautua onnettomuuksien torjuntaan. Onnettomuus- ja poikkeustilanteesta kemikaali- tai liuosvuoto suuntautuisi kohti Vuoksen vesistöä, Veteli painottaa.

Lue myös: