Hyppää sisältöön

Katso yliopistojen uudet valintaperusteet: psykologian opintoihin 93, lääkikseen 75 ja kauppikseen 70–90 prosenttia todistuksilla

Tähän juttuun on koottu tietoja yliopistojen muutoksista opiskelijavalintoihin.

Korkeakoulujen kahdessa yhteishaussa oli yhteensä 167 000 hakijaa. Opiskelupaikkaa Helsingin yliopistossa tavoittelee noin 32 500 hakijaa. Kuva yliopiston kirjastosta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
  • Yliopistot ilmoittivat vappuaattoon mennessä kaikki muutokset opiskelijavalintaperusteisiin.
  • Alun perin yliopistojen piti valita vähintään puolet uusista opiskelijoita todistusvalinnalla.
  • Yliopistot ovat lisänneet todistusvalintaa monilla aloilla, koska perinteiset pääsykokeet pääsääntöisesti peruttiin koronapandemian vuoksi.
  • Kommentteja muutoksiin voit lukea tästä jutusta.

Lääketieteelliset alat

Lääketieteelliset alat (siirryt toiseen palveluun) ilmoittivat ensimmäisenä isona hakualana, että opiskelijoista 75 prosenttia valitaan todistusten perusteella.

Loput 25 prosenttia valitaan valintakokeella, jonka ensimmäinen vaihe toteutetaan sähköisenä etäkokeena 19. toukokuuta. Toinen vaihe toteutetaan valvottuna kokeena kesäkuussa. Koepäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Alun perin todistusvalinnan osuuden piti olla lääketieteessä, hammaslääketieteessä ja eläinlääketieteessä enintään 51 prosenttia.

Biolääketiede

Itä-Suomen ja Turun yliopiston (siirryt toiseen palveluun) aloituspaikoista täytetään aiemman 53 prosentin sijasta 80 prosenttia todistusvalinnalla. Valintakoe toteutetaan sähköisenä etäkokeena 19. toukokuuta ja toinen vaihe valvottuna kokeena kesäkuussa.

Psykologia

Uusia opiskelijoita valitaan suomenkieliseen koulutukseen kolmella eri valintatavalla (siirryt toiseen palveluun). Kahdella eri tavalla toteutettavalla todistusvalinnalla täytetään 93 prosenttia aloituspaikoista.

Kaksivaiheisella valintakokeella valitaan 7 prosenttia hakijoista. Sähköisessä etäkokeessa parhaiten menestyneet kutsutaan suulliseen valintakokeeseen, jonka perusteella valinnat tehdään.

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen yhteisvalinnan todistusvalintakiintiö oli alun perin 60 prosenttia.

Åbo Akademi (siirryt toiseen palveluun) kutsuu soveltuvuuskokeeseen 89 prosenttia hakijoista ylioppilastodistuksen perusteella ja loput valintakokeen perusteella.

Kauppatieteet

Kauppatieteissä (siirryt toiseen palveluun) 60 prosenttia hakijoista valitaan todistusvalinnalla, joka on varattu ensikertalaisille. Lisäksi otetaan käyttöön laajennettu todistusvalinta, jolla valitaan 10–30 prosenttia hakijoista koulutusyksiköstä riippuen.

Laajennetussa todistusvalinnassa ei ole kynnysehtoja ja sitä kautta voivat hakea myös ei-ensikertalaiset (siirryt toiseen palveluun).

Loput 10–30 prosenttia opiskelijoista valitaan pääsykokeella, jonka ensimmäinen vaihe on 2. kesäkuuta ja toinen 16. kesäkuuta.

Kauppatieteissä todistusvalinnan osuus oli alun perin 60 prosenttia.

Kasvatustieteet

Kasvatustieteissä (siirryt toiseen palveluun) valinta on jo aiemmin ollut kaksivaiheinen ja nyt vaiheita tulee lisää.

VAKAVA-koe järjestetään 15. toukokuuta. Kokeeseen liittyy etänä suoritettava videokontrollikoe, joka järjestetään 9. kesäkuuta.

VAKAVA-kokeen perusteella valitaan seuraavaan vaiheeseen 20 prosenttia ja todistusten perusteella 80 prosenttia. Alun perin kiintiöt olivat 40 ja 60 prosenttia

Soveltuvuuskoe järjestetään 9. kesäkuuta sähköisenä etäkokeena. Todistusvalinnan minimipisteraja poistuu ja soveltuvuuskokeen minimipisteraja laskee.

DI-koulutukset

Diplomi-insinöörien yhteisvalinnassa (siirryt toiseen palveluun) todistusvalintakiintiö nousee 80:een prosenttiin. Aiemmin todistusvalintakiintiö oli pääsääntöisesti 70 prosenttia.

Lisäyksen myötä ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan. Valintakokeen ensimmäinen osa järjestetään etäkokeena 28. toukokuuta ja toinen osa valvottuna kokeena 12. kesäkuuta.

Tekniikan ala

Aalto-yliopiston (siirryt toiseen palveluun) informaatioverkostojen koulutukseen aloituspaikoista 80 prosenttia täytetään todistusvalinnalla 51 prosentin sijasta. Samalla pitkän matematiikan arvosanavaatimusta lasketaan. Valintakokeet järjestetään samalla tavoin kuin DIA-yhteisvalinnassa.

Polittinen historia ja valtio-oppi

Turun yliopistossa (siirryt toiseen palveluun) todistusvalintakiintiöllä valitaan uusista opiskelijoista 80 prosenttia ja valintakokeella 20 prosenttia. Alun perin osuudet olivat 52 ja 48 prosenttia.

Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään 1. kesäkuuta sähköisenä etäkokeena. Toisen vaiheen järjestämisestä ilmoitetaan myöhemmin.

Yhteiskuntatieteet

Itä-Suomen yliopistossa (siirryt toiseen palveluun) todistuksella valittavien osuus nousee aiemmasta 53 prosentista 72 prosenttiin. Valintakokeen molemmat vaiheet järjestetään etäyhteyksillä: kirjallinen koe 25. toukokuuta ja suullinen koe siihen kutsuttaville kesäkuun puolivälissä

Ympäristö- ja elintarviketalous

Helsingin yliopistossa (siirryt toiseen palveluun) valitaan ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan todistuksen perusteella 80 prosenttia ja valintakokeella 20 prosenttia. Aiemmin kiintiöt olivat 51 ja 49 prosenttia.

Pääsykokeen ensimmäinen vaihe on sähköinen etäkoe. Toinen vaihe on videoyhteydellä järjestettävä suullinen valintakoe

Metsätieteet

Helsingin yliopistossa (siirryt toiseen palveluun)todistusvalinnan kiintiötä on nostettu aiemmasta 51 prosentista 84 prosenttiin. Itä-Suomen yliopistossa (siirryt toiseen palveluun) todistusvalintakiintiö on noussut 54 prosentista 80 prosenttiin.

Yliopistot järjestävät valintakokeen yhdessä kaksivaiheisena etävalintakokeena. Kirjallinen etäkoe on 28. toukokuuta ja suulliseen etäkokeeseen pääseville ilmoitetaan ajankohta 15. toukokuuta mennessä.

Perinteiset kokeet mahdollisia kakkosvaiheessa

Yliopistojen valintakokeet ovat muuttuneet pääsääntöisesti kaksivaiheisiksi etäkokeiksi.

Perinteisiä valintakoetilaisuuksia voidaan järjestää lähinnä valintakokeen toisessa vaiheessa, mikäli se voidaan tehdä vaarantamatta hakijoiden terveyttä.

Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomalan mukaan yliopistoihin järjestetään eri tavoilla 250 valintakoetta

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä sanoo, että yliopistojen päätöksestä muuttaa valintaperusteita ei voi valittaa.

– Yliopistolaissa on nimenomainen valituskielto tältä osin. Perusteiden muuttamiseen liittyvää yleistä valitusoikeutta ei ole olemassa.

Ammattikorkeakouluilla myös kaksivaiheinen koe

Ammattikorkeakoulut ilmoittivat (siirryt toiseen palveluun) jo huhtikuussa, että valintaperusteita ei muuteta. Noin puolet opiskelijoista valitaan todistuksen perusteella ja puolet etänä tehtävän valintakokeen perusteella.

Valintakoe järjestetään kaksivaiheisena (siirryt toiseen palveluun). Ensimmäinen järjestetään sähköisenä etäkokeena 4. kesäkuuta. Toisen kokeen ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan toukokuun aikana.

Todistusvalinnalla korkeakouluihin päässeet saavat tiedon viimeistään 27. toukokuuta. Kaikki eivät ehdi saada tietoa ennen valintakokeita. Opiskelijavalinnat ovat selvillä viimeistään 8. heinäkuuta.

Voit keskustella aiheesta 1. toukokuuta kello 23:een asti.

Lue myös: