1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yksityistielaki

Laki muuttui ja kiistoja mökkiteistä ratkotaan nyt käräjillä – häviäjä maksaa tuhansien eurojen laskun

Nyt kannattaa todella miettiä, saisiko yhteiset tieasiat kuntoon sopimalla. Tiekunnan on hyvä ottaa vastuuvakuutus.

Yksityistielaki
Laitilanniemen yksityistie Leppävirran Kotalahdella Pohjois-Savossa.
Peruskunnostettu ja hyvin hoidettu yksityistie kestää myös raskaanliikenteen ajot.Antti Karhunen / Yle

Leppävirralla Kotalahden kylällä Laitilanniemen tiellä autoista eivät pauku enää iskunvaimentimet. Tie kestää nyt myös tukkirekkoja.

Vilkkaasti liikennöity yksityistie oli vielä vuosi sitten lähes ajamattomassa kunnossa. Vastuu tiestä alkoi painaa osakkaita, ja tiekunta teki päätöksen kunnostaa tie perusteellisesti.

Tiekunta oli valveutunut jo ennen kuin uusi yksityistielaki tuli voimaan viime vuonna.

Leppävirran Laitilanniemen yksityistien osakas Matti Vänskä.
Tieosakas Matti Vänskä uskoo tien peruskorjauksen maksavan itsensä takaisin. Vuosittaisissa murskekuormissa säästetään.Antti Karhunen / Yle

Osakkaat olivat järjestäytyneet tiekunnaksi ja hallinnollisia asioita varten oli palkattu ulkopuolinen tieisännöitsijä. Asiat haluttiin hoitaa ilman keskinäisiä erimielisyyksiä kaikkia osakkaita tyydyttävällä tavalla.

Pahan päivän varalle hankittiin myös vastuuvakuutus, kertoo tieosakas Matti Vänskä.

– Sitähän ei tarvita, jos kaikki menee kuin Strömsössä ja asiat luistaa. Mutta sitten ollaan liemessä, jos tulee riitatilanne tai tiellä sattuu onnettomuus, ja voidaan osoittaa, että tiekunta on siitä vastuussa.

Viulut maksaa hävinnyt tiekunta

Kaikissa tiekunnissa yhteiset asiat eivät valitettavasti edelleenkään toimi kuin Strömsössä.

Ennen riitaisten tieosakkaiden kiistoja käsittelivät kuntien tielautakunnat. Nyt tilanne on toinen. Jos riitaa ei saada selvitettyä omin voimin, päädytään käräjille, ja se maksaa.

Suomen Tieyhdistyksessä lakiuudistusta pidetään sinällään hyvänä, mutta riitatilanteissa valitustie käräjäoikeuteen vaatii tiekunnalta tietoa ja taitoa hoitaa asiat.

– Käytännössä pitää varautua 10 000 euron kuluihin jos häviää asian, varoittelee johtaja Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

Kynnys voi olla niin suuri, että valitettavasti joissakin tiekunnissa selvät väärinkäytökset jäävät käräjöimättä. Yksittäisten toimihenkilöiden mielivaltaiset päätökset voivat jäädä voimaan.

Tierumpu soratiellä.
Vanhojen tierumpujen uusiminen on tärkeää tien kantavavuuden takiaAntti Karhunen / Yle

Simo Takalammi kuitenkin korostaa, että pääasiassa ongelmia ei ole . Suomen 55 000 tiekunnassa elämä soljuu ihan mukavasti.

Toisaalta joissakin tiekunnissa asiat ovat hunningolla. Esimerkiksi tiekunta on laiminlyönyt neljän vuoden välein pidettävät lakisääteiset tiekokoukset ja tilinpäätöstiiedot eivät ole ajantasalla.

Pientä toivoa tuo Maanmittauslaitoksen uusi hinnoittelu, jossa tietoimituksille annetaan kiinteät hinnat. Tietoimituksessa voidaan ratkaista melkeinpä kaikki tiekunnan asiat toimitusinsinöörin toimesta. Hinta on reilusti halvempi kuin käräjöinti.

Tietoimituksessa päätetään muunmuassa tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken ja tien käyttöön liittyvän epäselvyyden ratkaisemisesta.

Yksityistietoimitusta voi hakea tieosakas, kiinteistön omistaja tai osaomistaja sekä tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö.

Yleisin riidan syy on raha

Viime vuonna tieosakkaiden tekemiä moitekanteita nostettiin käräjäoikeuteen 30 kappaletta.

Yleisin riidan aihe oli osakkaan tyytymättömyys tienpitokustannusten jakautumiseen. Toiseksi yleisin syy oli tiekunnan kokousmenettelyjen epäileminen lainvastaisiksi.

Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta muistuttaa, että moitekanteiden käsittelyn kustannukset nousevat kalliiksi. Myös Haulos varoittelee, että kuluriskin takia ei ihan kaikista asioista ehkä kannata moitekannetta nostaa.

– Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä korvaamaan myös muiden oikeudenkäyntikulut.

Vanhan lain aikana tielautakunnissa pääsääntö oli, että jokainen hoiti asiaa omalla kustannuksellaan ja kuntien perimät toimitusmaksut olivat edullisia. Kuluriski nykyiseen verrattuna oli pieni, Sakari Haulos muistuttaa.

Kuoppa soratiessä Leppävirran Kotalahdella.
Yksityistien käyttäjän on myös otettava huomioon tien kunto. Antti Karhunen / Yle

On myös mahdollista, että joku tienkäyttäjä vaatii tiekunnalta oikeusteitse korvausta yksityistien kunnossapidon laiminlyönnistä.

Tällaiset jutut lienevät hyvin harvinaisia. Tilastotietoa niistä ei ole saatavissa. Tiekunnan vastuu riippuu monesta seikasta, muun muassa tien luonteesta.

– Mitä huonommalta tie jo lähtökohtaisesti näyttää, sitä enemmän tienkäyttäjän oletetaan itse noudattavan varovaisuutta, pohtii maaoikeusinsinööri Sakari Haulos.

Laitilanniemen tiemaksut eivät nousseet

Leppävirran Kotalahdessa tiekunta osasi hoitaa hommansa .

3,4 kilometrin tien varrella asuu 130 tieosakasta. Heistä suurin osa on vapaa-ajan asukkaita. Vakituisia asukkaita on 40.

Tien kunnostukseen saatiin valtion avustusta puolet ja loput yli 80 000 euron kustannuksista katettiin 10 vuoden pankkilainalla. Lainanhoitokulut saatiin sisällytettyä nykyisiin tiemaksuihin.

–Tiemaksuissa katsottiin, että ei tule nousupainetta. Kun tie on hyvässä kunnossa, säästetään lähivuosien peruskunnossapidosta, kertoo tieosakas Matti Vänskä tyytyväisenä.

Valtio on varannut tälle vuodelle 20 miljoonaa yksityisteiden perusparannukseen.

Lue myös:

Tiekunnat totuttelevat uuteen yksityistielakiin – riitely tieasioista uhkaa tulla jatkossa turhan kalliiksi

Lue seuraavaksi