Simojokisuun ruoppaus siirtyy ainakin ensi kesään

Ely-keskus ei ole myöntänyt hankkeelle valtionavustusta, koska aluehallintovirasto ei ole vielä myöntänyt urakalle ruoppauslupaa.

Tilanne jokisuulla on kunnan mukaan niin paha, että lohi ei pääse enää kunnolla nousemaan jokeen pohjoistuulella matalan veden aikaan. Arkistokuvassa Perhokalastaja Ville Karsio Simojoella kesällä 2015. Kuva: Riikka Rautiainen/ Yle

Simojokisuun ruoppaushanketta ei päästä aloittamaan ainakaan tänä kesänä. Ely-keskus ei ole myöntänyt ruoppaushankkeeseen rahoitusta.

Hankkeen kokonaiskustannus on 700 000 euroa, johon Simo haki avustusta 500 000 euroa. Kunta ei ole saanut vielä aluehallintovirastolta ruoppauslupaa, minkä vuoksi hankkeen avustushakemus evättiin.

– Tämän lisäksi ely-keskuksesta todettiin, että heidän avustukset menevät nyt tulvasuojeluun muualle, kunnanjohtaja Vivi Marttila sanoo.

Marttila huomauttaa, että kunta ei pysty hankkeessa etenemään pelkästään omin varoin.

Simojoki on pikaisen ruoppauksen tarpeessa, sillä jokisuu on kasvanut lähes umpeen valuma-alueilta kertyneen kiintoaineksen vuoksi.

Kunnan mukaan tilanne on niin paha, että lohi ei pääse enää pohjoistuulella kunnolla nousemaan jokeen matalan veden aikaan.