1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kansliapäälliköt

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni siirsi kansliapäällikkönimitystä – Päivi Nergin toimia sote-jupakassa selvittää myös poliisi

Päivi Nerg sanoo hakemuksensa olevan yhä voimassa.

kansliapäälliköt
Päivi Nerg
Päivi NergVesa Moilanen / Yle

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön nimitys siirtyy edelleen.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoo twitterissä vetäneensä torstain valtioneuvoston käsittelystä pois esityksensä kansliapäällikön nimittämisestä. Tehtävään on esitetty alivaltiosihteeri Päivi Nergiä.

Viime viikolla sosiaalidemokraattien ministeri Ville Skinnari pyysi nimityksen jättämistä pöydälle. Jo aiemmalla viikolla valtiovarainministeriö veti esityksensä listalta.

Kulmuni sanoo haluavansa antaa eduskunnalle työrauhan Nergiin liittyvän asian selvittämiseen. Eduskunnan perustuslakivaliokunta käynnisti tiistaina selvityksen, saako eduskunta tarvitsemansa tiedot ministeriöistä. Selvityksessä nousee esille myös Nergin rooli viime hallituksen soteuudistuksen yhteydessä, kun valtiovarainministeriön virkamiehet eivät antaneet kaikki tarvittavia tietoja eduskunnalle.

Nimityksen vetämiseen esittelystä päädyttiin yhteisesti virkamiesten kesken.

– Nimitysesittelijä ja oikeuskansleri päätyivät siihen, että on parempi, että tässä vaiheessa asiaa ei viedä eteenpäin, oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoo.

Pöystin mukaan myös Kulmuni oli samalla kannalla. Pöystin mukaan ensisijaisesti asiassa halutaan antaa perustuslakivaliokunnalle työrauha ja ottaa sen tekemät havainnot huomioon.

Poliisille tehtiin rikosilmoitus, josta tiedettiin myös ministeriössä

Ylen tietojen mukaan valtiovarainministeriön virkamiesten mahdollista tietojen pimittämistä selvittää myös poliisi.

Poliisille on tehty 29.4.2020 tutkintapyyntö, jossa poliisia pyydetään selvittämään, ovatko valtiovarainministeriön virkamiehet syyllistyneet alkuvuodesta 2019 virkarikokseen. Poliisi sanoo tutkintapyynnön koskevan lehtiartikkelissa esitettyjä tietoja, joiden mukaan virkamiehet eivät olisi toimittaneet eduskunnalle tietoja, joilla olisi voinut olla merkitystä päätöksenteossa. Kyse on samasta tapauksesta, jota perustuslakivaliokunta selvittää.

Poliisi tekee asiassa esitutkintalain mukaisen esiselvityksen.

– Poliisi selvittää, onko asiassa syytä epäillä virka- tai jotain muuta rikosta eli aloitetaanko esitutkinta vai jätetäänkö esitutkinta toimittamatta. Esiselvitys on siis vasta alkamassa, joten poliisi ei tässä vaiheessa ota kantaa sen mahdolliseen lopputulemaan, toteaa rikoskomisario Teemu Jokinen Helsingin poliisilaitokselta.

Ylelle vahvistetaan, että valtiovarainministeriössä ja oikeuskanslerinvirastolla on ollut samansuuntainen tieto poliisin esiselvityksestä.

Nerg: Hakemukseni on voimassa

Yle tavoitti valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin Päivi Nergin. Nerg kertoo, että hänen hakemuksensa kansliapäällikön virkaan on yhä voimassa. Nerg ei halua kommentoida hakua, ennen kuin se on saatu päätökseen.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön haku on kestänyt jo yli puoli vuotta. Haun venyttyä nykyinen kansliapäällikkö Martti Hetemäki nimitettiin jatkamaan virassaan määräaikaisesti kesäkuun loppuun asti.

Perustuslakivaliokunta selvittää, miksi eduskunta ei saa tietoa

Perustuslakivaliokunnan aloittama selvitys kartoittaa, miksi eduskunta ei saa niitä tietoja, joita se mielestään tarvitsisi.

Valiokunta nostaa selvityksessään esiin useita tapauksia, joissa tietoa ei ole tullut. Tällaista on tapahtunut esimerkiksi valmiuslakia käyttöön otettaessa ja EU-asioiden käsittelyssä.

Keskeisin selvitettävä tiedonsaantiongelma on kuitenkin viime hallituskaudelta, jolloin sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saanut valtiovarainministeriöstä niitä sote-tietoja joita se pyysi. Asia tuli julkisuuteen vuosi sitten Helsingin Sanomien artikkelissa. (siirryt toiseen palveluun)

Perustuslakivaliokunta hyväksyi tiistaina muistion (siirryt toiseen palveluun), jossa tuodaan tiukkasanaisesti esiin, että tiedon saannin ongelmat on selvitettävä . Muistion on laatinut valiokuntaneuvos eli valiokunnan virkamies. Valiokuntaneuvos Matti Marttunen painotti tiistaina twitterissä, että asia on perustavanlaatuinen.

Nerg istui eduskunnan haluamien tietojen päällä

Sipilän hallituksen viimeisinä päivinä sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli päivittäin maakunta-sotea. Se halusi valtiovarainministeriöstä tietoja kustannuksista, mutta ei saanut kaikkea haluamaansa tietoa, jota valtiovarainministeriön virkamiehet olivat valmistelleet.

Perustuslakivaliokunnan muistiossa sanotaan, että eduskunnassa jouduttiin tekemään töitä väärien lukujen pohjalta. Jos lainsäädäntö olisi ehditty hyväksyä, se olisi perustunut virheellisiin tietoihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan pyytämien tietojen päällä istui joukko valtiovarainministeriön virkamiehiä. Yksi heistä oli Päivi Nerg, joka oli johtavassa asemassa valtiovarainministeriön sote-valmistelussa.

Eduskunnan kanslia kiinnitti tapaukseen liittyen jo aiemmin huomiota siihen, että eduskunnan on saatava tarvitsemansa tiedot.

Muutama viikko sitten apulaisoikeuskansleri (siirryt toiseen palveluun)Mikko Puumalainen kuitenkin päätti (siirryt toiseen palveluun), että tiedot, jotka valtiovarainministeriön virkamiehet jättivät kertomatta, eivät olleet merkityksellisiä tietoja.

Apulaisoikeuskansleri valvoo kuitenkin valtioneuvostoa, eikä se voi arvioida, mitkä tiedot ovat eduskunnan mielestä tärkeitä.

Selvitys valmistuu "kevätkaudella"

Perustuslakivaliokunta on kutsunut tiedonsaannista kuultavakseen oikeuskansleri Tuomas Pöystin. Hän sanoo kuitenkin olevansa kuultavana vain EU-asioiden ja valmiuslain käsittelystä.

– En arvioi apulaisoikeuskanslerin ratkaisua. Apulaisoikeuskansleri ratkaisee asiat itsenäisesti, Pöysti sanoo.

Myös ratkaisun tehnyt apulaisoikeuskansleri kutsuttaneen perustuslakivaliokunnan kuultavaksi.

Puumalaisen ratkaisu valtiovarainministeriön virkamiesten toiminnasta on ja pysyy, sillä siihen ei ole muutoksenhakuoikeutta. Perustuslakivaliokunta voi kuitenkin esittää oman tulkintansa perustuslaista ja arvioida apulaisoikeuskanslerin tekemää ratkaisua siinä yhteydessä.

Perustuslakivaliokunnan selvityksen on määrä valmistua kevätkaudella. Se pyytää selvitykseen lausuntoja myös muilta valiokunnilta.

Lue seuraavaksi