1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. etäopetus

Pohjalaiskansanedustajat eivät antaisi verovähennystä etäkoulun läppäreihin

Pitäisikö etäkoulun takia ostettuun läppäriin tai tietokoneeseen saada verovähennys? Ei, sanovat Vaasan vaalipiirin kansanedustajat.

Etäopiskelussa tarvitaan usein läppäri tai muu tietokone. Kansanedustajien mielestä kotien ei ole kuitenkaan tarpeen saada hankinnoista verovähennystä. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Pohjalaiskansanedustajat eivät kannata verovähennysoikeutta tietotekniikkahankintoihin, joita on tehty etäkoulun takia.

Yle Pohjanmaan kyselyssä enemmistö vastanneista kansanedustajista muistutti, että vastuu opiskeluvälineiden tarjoamisesta on koululla. On siis koulun tai kunnan tehtävä katsoa, että jokainen pystyy opiskelemaan kotona.

Opetuksen järjestäjän vastuusta muistuttivat kansanedustajat Anna-Maja Henriksson (r.), Kim Berg (sd.) ja Matias Mäkynen (sd.).

– Jos kotona ei ole käytettävissä sopivaa laitetta, tulisi olla yhteydessä kouluun. On koulun tehtävä huolehtia, että oppilaalla on laitteet ja tarvikkeet, jotta hän pystyy osallistumaan etäopetukseen. Koulu voi tarvittaessa lainata laitteita, vastasi Henriksson.

Verovähennystä voi vastustaa myös tasa-arvonäkökulmasta, kuten Mikko Ollikainen (r.):

– Suurimmalla osalla perheillä on jo entuudestaan laitteita. Ei ehkä ole tasavertaista, jos joillekin uusille annetaan verovähennystä, mutta tietokoneesta, joka on ostettu pari vuotta sitten, sitä ei ehkä jälkeenpäin saada, hän vertasi.

Myös perussuomalaisten Juha Mäenpää tarttui tähän ja kysyi vastakysymyksen:

– Palutetaanko jo aikaisemmin läppärin ostaneille vanhemmille jotain?

Muutama kansanedustaja vastasi, ettei ylimääräisiin vähennyksiin ole varaa. Ylipäätään edustajien mielestä tukea hankintoihin tulisi ensisijaisesti antaa perheille kohdistetusti eikä verovähennyksenä.

– Vähävaraisten perheiden on mahdollista saada muun muassa oppimateriaalitukea. Nostaisin sen määrää. Siten taloudellinen tuen saisi käyttöön nopeammin kuin verovähennysten kautta, sanoi Paula Risikko (kok.).

Poikkeusoloissa perusteltua

Poikkeusoloissa tehtyä etäopiskelua olivat verovähennyksellä valmiita tukemaan kansanedustajat Pasi Kivisaari (kesk.), Janne Sankelo (kok.) ja Mauri Peltokangas (ps.).

– Näkisin, että tämä olisi koronavuonna perusteltua. Se voisi olla voimassa kertaluonteisesti niille, jotka ovat perustellusti joutuneet hankkimaan koteihin digilaitteistoa etäopetuksen varmistamiseksi, Kivisaari sanoi.

Sankelollekin vähennys sopisi, sillä se olisi linjassa opetuksen maksuttomuuden kanssa.

– Perusopetuksessa kirjat ja muut opetusvälineet ovat ilmaisia. Etäkoulu edellyttää, että tekniikka on kotona kunnossa. Kunnat eivät kykene kaikille oppilaille läppäreitä jakamaan, se tulisi liian kalliiksi. Hankintojen verovähennysoikeus olisi linjassa opetuksen maksuttomuustavoitteen kanssa.

Yle Pohjanmaan kyselyyn vastasi kaikkiaan 11 alueen 16 kansanedustajasta. Verovähennystä ei pitänyt tarpeellisena 7 kansanedustajaa. Vähennyksen olisi suonut perheille kolme vastannutta ja yksi ei valinnut kumpaakaan vaihtoehtoa.

Kysymys kuului: Pitäisikö vanhempien saada etäkoulussa olevien oppilaiden tekniikkahankintoihin, mm. läppärin hankintaan, verovähennystä.