Hyppää sisältöön

Kaivosyhtiö Keliber kasvattaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamoa: rekkaralli vähenee, kannattavuus paranee

Rikastamo nousee Kaustisen Kalaveden sijasta Päivänevalle. Matka lyhenee kymmenisen kilometriä sivu.

Harmaa litium-raita on muodostunut 1,8 miljardia vuotta sitten Kokkolan ja Kaustisen kallioperään. Kuva: Ville Viitamäki

Kaivosyhtiö Keliber kasvattaa vuosittaisen litiumhydroksidin tuotannon 12 500 tonnista 15 000 tonniin. Yhtiö myös siirtää Kaustisen Kalavedelle suunnitellun rikastamon Päivänevan louhosalueelle, mikä vähentää rekkarallia.

Muutosten lasketaan parantavan yhtiön kustannustehokkuutta ja investoinnin kannattavuutta.

Myös ympäristönäkökulma hyötyy, sillä ajomatka lyhenee kymmenisen kilometriä suuntaansa.

– Aina kun ei tarvitse ajaa, hiilidioksidi, pöly ja melu jäävät vähemmiksi, summaa toimitusjohtaja Hannu Hautala.

Keliber tekee uuden yva-selostuksen Päivänevan alueesta, jossa toiminnan luonne muuttuu. Luvitus on nyt avolouhostoiminnalle, mutta rikastamon vienti ja kapasiteetin kasvu vaativat uuden yvan.

Keskittämisen vaikutukset luontoarvoihin selvitetään.

Muutokset aiheuttavat toimintaan noin puolen vuoden lykkäyksen, arvioi Hautala. Toiminnan aloittamisen tähtäin on vuosissa 2024–2025.

Toimintaa kolmessa kunnassa

Keliberin toimintamalli poikkeaa muista kaivosyhtiöistä siinä, että se toimii useilla eri paikoilla.

Litiummalmiesiintymät ja tulevat kaivokset ovat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Malmi rikastetaan Kaustisen Päivänevalle sijoitettavassa rikastamossa ja jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi tehtaassa, joka sijoittuu Kokkolan suurteollisuusalueelle.

Ensimmäisenä avattavan Syväjärven louhoksen ympäristöluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen noin vuosi sitten. Valituksen käsittely on venymässä ensi kesään.

Keliber laskee lupien käsittelyyn menevän vuoden päivät, mutta mahdolliset valitukset venyttäisivät aikataulua vähintään vuodella. Ympäristölupien jälkeen laitosten rakennusajaksi lasketaan 28 kuukautta.

LUE MYÖS: