Puhtain kaupunki-ilma syntyy vaihtelevilla katupuilla, parhaiten tuulettuisivat puuttomat bulevardit

Helsingin yliopisto tutki, kuinka erilaiset katupuut vaikuttavat pienhiukkasiin kaupunkibulevardeilla.

ilman epäpuhtaudet
Simulaatiokuva kuinka puusto vaikuttaa pienhiukkasten kulkuun kaupunkibulevardilla.
Simulaatiossa mallinnettiin liikenteen aiheuttamien pienhiukkasten kulkua bulevardilla viidenlaisella eri kasvuston vaihtoehdolla ja verrattiin hiukkaspitoisuutta täysin puuttomaan vaihtoehtoon.Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on tutkinut kuinka kaupunkibulevardin puusto vaikuttaa pienhiukkasten pitoisuuksiin.

Yliopiston Ilmakehätieteen keskuksen tutkimuksessa mallinnettiin miten erilaiset katupuut ja niiden sijoittelu vaikuttivat ilmanlaatuun katutasolla.

Tutkimus tehtiin yhteistyössä (siirryt toiseen palveluun) Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Mallinnuksessa kävi ilmi, että puhtainta ilma oli katutasolla, kun bulevardille oli sijoitettu kolmeen riviin eripituisia puita.

Toimivimmassa vaihtoehdossa katukuilun keskellä oli korkeampi rivi lehmuksia ja niiden sivuilla matalampaa ruotsinpihlajaa.

– Ilma oli tällöin viidenneksen puhtaampi kuin epäsuotuisimmassa vaihtoehdossa eli jos istutuksena olisi ollut neljä tasakorkuista puuriviä, tutkimusryhmän vetäjä, apulaisprofessori Leena Järvi toteaa yliopiston tiedotteessa.

Apulaisprofessori Järven mukaan ero on yllättävän suuri.

Reunimmaisten puiden alle sijoitetuilla metrin korkuisilla pensasriveillä eisen sijaan tutkijoiden yllätykseksi havaittu käytännön merkitystä jalkakäytävien ilmanlaatuun.

Mallinnuksessa käytettiin kuvitteellista, Helsinkiin suunnitteilla olevaa kaupunkibulevardia.
Mallinnuksessa käytettiin kuvitteellista, Helsinkiin suunnitteilla olevaa kaupunkibulevardia.Helsingin yliopisto

Tutkituissa vaihtoehdoissa puurivien määrä vaihteli kahdesta neljään.

Neljän puurivin vaihtoehto oli neljä metriä leveämpi ja kahden puurivin vaihtoehto neljä metriä kapeampi kuin kolmen puurivin, kaupunkisuunnittelun lainalaisuuksien mukaan.

Kolmen puurivin vaihtoehdossa kokeiltiin myös puiden alla olevien pensasrivien sekä eri puulajien vaikutusta.

Puhtainta katukuilun ilma olisi täysin ilman puita

Helsingin kaupunki suunnittelee parhaillaan uusia kaupunkibulevardeja Vihdin- ja Tuusulanväylien alkupäihin.

Ilmansaasteisiin kuolee Suomessa vuosittain satoja ihmisiä, joten pienhiukkasten vähentämisellä on merkitystä.

Jos puita ei olisi laisinkaan, olisi katukuilijen ilma kaikkein puhtainta. Puut heikentävät tuulen nopeutta ja hidastavat liikenteen päästöjen tuulettumista pois katukuiluista.

Puut kuitenkin kuuluvat kaupunkibulevardisuunnitelmiin ja lisäävät viihtyisyyttä, joten niiden poisjättäminen ei ole realistista.

Lue lisää:

Helsingin kiistellyt kaupunkibulevardit etenevät: kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ensimmäisen kaavarungon

Sinnemäki: Helsingin tilannekuva päivitettävä uudelleen – kaupunkibulevardeja ei kuopata vielä