Kalastuslupien joppauksesta halutaan päästä eroon Tenolla – Lapin ely-keskus muuttaa kalastuslupahakua tiukentamalla henkilötietojärjestelmää

Erityislupien vapauttaminen on johtanut paikoin siihen, että lupia on myyty eteenpäin. Ely-keskus pitää tätä sopimuksen vastaisena.

Ely-keskus pyrkii estämään viime kesän kaltaista kalakiistaa Tenojoella. Kuva: Linnea Rasmus / Yle

Pohjois-Euroopan suurimman lohijoen, Tenon kalastuslupakiistat hiertävät edelleen paikallisten ja ulkopaikkakuntalaisten maanomistajien välejä. Kiista kärjistyi, kun paikalliset asukkaat vuokrasivat kalastusoikeuksia ja myivät lupia eteenpäin. Ely-keskus pyrkii estämään ensi kesänä Tenojoen kalastuskiistan toistumisen.

Kalastuslupakiista leimahti Tenojoella viime kesänä, kun ulkopaikkakuntalaisille kiinteistönomistajille tarkoitetut erityislupakiintiöt vapautettiin. Näin myös paikallisilla tilanomistajilla oli mahdollisuus varata erityislupia.

Loma-asukkaiden mielestä paikalliset harjoittivat joppausta kalastusluvilla, kun myivät vuokraamiaan kalastusoikeuksia eteenpäin esimerkiksi kalastusmatkailijoille.

Tenon kiinteistönomistajat ry:n puheenjohtaja Veikko Rintamäki kertaa viime kesän tapahtumia Tenojoella.

– Siinä erityisluvassa oli tyypillisesti yksi vuorokausi, jossa hinta oli yksi euro. Silti he perivät ostajilta luvista 100 euroa ja jotkut jopa 120 euroa vuorokaudelta, Rintamäki valittelee.

Tenojoen kalastuslupien myynnistä vastaa vielä tulevana kesänä Lapin ely-keskus, mutta sen jälkeen vastuu siirtyy Tenon kalatalousalueelle.

Kalatalouspäällikkö: laki antaa keinot puuttua

Tenojoen erityislupien jobbaukseen puututaan jo kuitenkin tulevana kesänä. Erityislupakiintiöitä varattiin viime kesänä runsaasti ja niitä kaupattiin vuokrasopimuksen nojalla eteenpäin.

Kalatalouspäällikkö Mika Oraluoman mukaan toiminta on Tenon sopimuksen vastaista ja laki mahdollistaa puuttumisen sopimuksen vastaiseen toimintaan.

– Esimerkiksi sillä tavalla voidaan puuttua, että näiden erityislupakiintiöiden kohdalla luvan loppukäyttäjän tiedot täytyy olla tiedossa jo lupaa varattaessa. Sillä pyritään estämään erityislupakiintiöiden laajamittainen etukäteen varaaminen ja toisaalta myöhemmin tapahtuva vuokrasopimusten solmiminen.

Ministeriössä asia pantiin myös merkille, mutta vastuu käytännön toteutuksesta annetaan ely-keskuksille.

– Kyllä siinä viime kesänä tälläistä havaittiin. Kyllä siinä pyritään pitämään kiinni, että ne luvat ovat henkilökohtaisia ja lupa pitää olla sillä henkilöllä, joka sitä käyttää, toteaa maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste.

Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Tenojokeen on jyvitetty 11 000 erityisluvan kalastuskiintiö. Luvista hieman yli 3300 on ulkopaikkakuntalaisille kiinteistönomistajille. Paikkakuntalaiset kalastusoikeuden haltijat ovat oikeutettuja yleiseen vakituisten asukkaiden kalastuslupaan.

Tenon ulkopaikkakuntalaiset koostuvat suurelta osin loma-asukkaista, joilla on maa-alue Tenon varrella. Osa heistä on paikallisten asukkaiden jälkeläisiä, jotka ovat muuttaneet aikoinaan etelään.

Tenon kiinteistönomistajat ry:n puheenjohtaja Veikko Rintamäki on varovaisen toiveikas ely-keskuksen suunnitelmista suitsia kalastuslupien jälleenvuokrausta.

– Se on kolme vuotta myöhässä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan tavataan sanoa. Emme ihan vakuuttuneita ole vieläkään, mutta aiomme kyllä päivystää, että niin tapahtuu jotta nämä menee kuten Suomen laissa sanotaan, Rintamäki sanoo.

Matkailuala toivoo omaa kiintiötä

Tenojoen varrella vakituisesti asuvat näkevät, että ulkopaikkakuntalaisten kiintiö on ylimitoitettu ja jyvitettyjen erityislupien vapauttaminen kaikille kalastusoikeuden haltijoille oli oikea ratkaisu. Utsjoen kalastusosuuskunnan puheenjohtaja Mika Aikio pitää hyvänä, että kaikki kalastusoikeuden omistajat otettiin lupamyyntiin mukaan.

– Se on minusta oikeudenmukainen tapa. Ei voi eritellä, että tietyt osakkaat olisivat sen lupamyynnin ulkopuolella. Olemme nähneet ja kokeneet, että Tenojokilaaksossa kalastusoikeuteen pitäisi olla lähtökohtana, että pitäisi asua paikkakunnalla.

Petteri Vuolle haluaisi matkailuyrittäjille henkilökohtaisia kalastuslupia. Kuva: Anneli Lappalainen / Yle

Yrittäjä Petteri Valle mittailee hiljaista matkailukyläänsä, koronaviruspandemia uhkaa vähentää matkailijavirtoja tulevana kesänä. Hänen mielestään Tenon kalastuslupakäytäntö pitäisi muuttaa ja esimerkiksi matkailualalle järjestää yrityskohtaisia erityislupakiintiöitä.

– Kyllä siihen pitää meidän tulevaisuudessa päästä, että meillä täällä paikallistasolla tehdään enemmän näitä päätöksiä ja niitä kunnioitettaisiin. Kuitenkin se tieto tästä joesta, se on meillä täällä.

Tenojoen kalastuslupien myynti alkaa 11.5. ja kalastuskausi pyörähtää käyntiin kesäkuun ensimmäinen päivä.