Hyppää sisältöön

IEA: Maailman energiankulutus väheni koronan takia viisinkertaisesti verrattuna finanssikriisiin – Uusiutuvan energian kysyntä kasvaa silti

Maailman energiankysynnän väheneminen vastaa koko Intian energiankulutusta.

Höyryä ja voimalinjoja Kuva: Esko Jämsä / AOP

Maailman energiajärjestö IEA on julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun) koronapandemian vaikutuksesta energiankulutukseen ja -kysyntään. Raportin aikajänne ulottuu huhtikuun puoliväliin saakka.

Talouslehti Forbes (siirryt toiseen palveluun) laskee, että IEA:n tietojen mukaan koko maapallon energiankulutus on viimeisten runsaan kolmen kuukauden aikana vähentynyt noin kuusi prosenttia. Lasku on viisinkertainen verrattuna vuoden 2008 finanssikriisiin ja vastaa koko Intian energiankulutusta.

Huhtikuun puolivälin aikoihin energian kysyntä laski jopa neljänneksen niissä maissa, joissa oli voimassa kattava ulkonaliikkumiskielto ja 18 prosenttia maissa, joissa kielto oli osittainen, kertoo IEA.

Energian raaka-aineista hiilen kulutus on vähentynyt eniten, noin kahdeksan prosenttia verrattuna viime vuoden kulutukseen. Tämä johtuu paljon hiiltä käyttävän Kiinan talouden äkkijarrutuksesta, maakaasun halpuudesta, uusiutuvan energian kysynnän kasvusta sekä lämpimästä alkuvuodesta.

Öljyn kysyntä väheni noin viisi prosenttia, mikä johtui auto- ja lentoliikenteen rajusta vähenemisestä.

Sähköenergian kysyntä on laskenut yli viidenneksen. Tämä johtuu monien yritystoiminnan alojen toiminnan lakkamisesta. Kotitalouksissa tapahtuva sähkönkulutuksen kasvu ei riitä korvaamaan kysynnän romahdusta kaupallisella ja teollisella puolella.

Uusiutuva energia on onnistunut kasvattamaan kysyntäänsä noin 1,5 prosenttia. Sen tuotantolaitoksia valmistuu kaiken aikaa lisää, tuotannon hinta on kilpailukykyinen ja kuluttajat suosivat päästötöntä energiantuotantoa myös kriisioloissa.

Ennuste loppuvuodelle

IEA uskoo, että vuositasolla energian globaali kysynnän lasku on kuuden prosentin luokkaa verrattuna edellisvuoteen. Tämä on suurin kysynnän lasku sitten toisen maailmansodan.

Kysynnän lasku koskee kaikkia energiantuotannon lajeja lukuunottamatta uusiutuvaa energiaa.

Öljyn hinta on romahtanut erittäin alas heikon kysynnän ja suurten tuottajien hintakilpailu takia. IEA ei odota hinnan nousevan nopeasti, koska monet maat, kuten sodan repimä Libya, sanktioiden vaivaama Iran ja surkeasta hallinnosta kärsivä Venezuela ovat halukkaita pumppaamaan markkinoille lisää öljyä, jos vain ostajia löytyy.

Uusiutuvan energian haasteita ja hyötyjä

Forbesin mukaan sähkön markkinahinta on laskenut hetkittäin alle nollan Yhdysvalloissa ja eräissä Euroopan maissa, muun muassa Suomessa.

IEA kiinnittää huomiota energian toimitusvarmuuteen. Uusiutuvan energian osuuden kasvaessa sähköverkkojen joustavuudelle tulee uusia vaatimuksia.

Energiankulutuksen romahdettua myös hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet. IEA ennustaa vähenemän olevan vuositasolla kahdeksan prosenttia, eli 2,6 gigatonnia. Maailman hiilidioksidipäästöt ovat nyt samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Finanssikriisi vähensi myös ilmastopäästöjä, mutta ne alkoivat taas talouden elpymisen myötä kasvaa nopeasti. Näin käy IEA:n mukaan tälläkin kertaa, ellei poliittisella tasolla päätetä, että tulevaisuuden energiaratkaisut ole aikaisempaa puhtaampia ja joustavampia.

.
.