1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. päihderiippuvuus

Opioidit edelleen yleisin syy huumehoitoon hakeutumisen taustalla

Huumehoitoon hakeutuvista lähes 40 prosenttia käytti vuonna 2018 opioideja päähuumeenaan. Suurin osa päihdehuollon asiakkaista käyttää kahta tai useampaa päihdettä.

päihderiippuvuus
suboxone liuska
THL:n raportiin on haastateltu lähes 2000 asiakasta. Mukana on osa päihdehoitoa tarjoavista yksiköistä. Kuvituskuva.Antti Kolppo / Yle

Vuonna 2018 huumeiden vuoksi hoitoon hakeutuneista 74 prosentilla oli ongelmia opioidien käytön kanssa. Vuotta aiemmin samasta syystä hoitoon hakeutui 77 prosenttia asiakkaista.

Tavallisimmin käytetty opioidi oli korvaushoitolääkkeenäkin käytetty buprenorfiini. Opioidien kauppanimiä ovat esimerkiksi Subutex, Panacod, Tramadol ja Metadon. Opioidit ovat olleet yleisin ongelmapäihde huumehoidon asiakkailla jo vuodesta 2008 lähtien.

– Huumehoidossa opioidit voivat näkyä korostuneesti, sillä opioidien käyttöön on saatavilla korvaushoitoa toisin kuin muille mainituille päihderyhmille, sanoo erityisasijantuntija Antti Impinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Rekisteritietojen perusteella tehdyn arvion mukaan Suomessa oli vuonna 2017 noin 31 100–44 000 amfetamiinin ja opioidien ongelmakäyttäjää. Keväällä julkaistun tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa on enemmän huumeiden ongelmakäyttöä kuin aiemmissa tutkimuksissa on arvioitu.

Vuosittain julkaistava tilastoraportti kertoo, millaista asiakaskuntaa päihdehoidossa kohdataan ja minkälaisia terveydellisiä ja sosiaalisia tarpeita heillä on.

– Päihdehoitoon tulevat asiakkaat eivät kuvasta koko tämänhetkistä päihdetilannetta, mutta kertovat esimerkiksi asiakaskunnan mahdollisesta nuorentumisesta tai käytettyjen päihteiden muutoksista pitemmällä aikavälillä, täsmentää Impinen.

Sekakäyttö on yleistä

Suurimmalla osalla huumehoitoihin hakeutuneista ihmisistä oli kahden tai useamman huumeen ongelmakäyttöä ja yli puolet huumehoidossa olevista ilmoitti sekakäytöstä.

Piristeiden, kuten amfetamiinin ongelmakäytöstä kertoi 54 prosenttia haastatelluista asiakkaista. 51 prosentille vastanneista myös kannabiksen käyttö aiheutti ongelmia. Lähes puolella kyselyyn vastanneista oli uni- ja rauhoittavien lääkkeiden ongelmakäyttöä, ja huumeihoidossa olevista 37 prosenttia koki myös alkoholinkäyttönsä ongelmaksi.

– Päihdelääkäreille ja -hoitajille sekä sosiaalityöntekijöille raportin luvut voivat tarjota arvokasta tietoa siitä, mitä ongelmia tulee ottaa paremmin huomioon, esimerkiksi nuoret päihdeasiakkaat, sekakäytön yleisyys ja asunnottomuus, sanoo Impinen.

Ensisijaisista ongelmapäihteistä opioidien ja alkoholin suhteellinen osuus on vähentynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Sen sijaan hoitoon hakeutuminen kannabiksen, stimulanttien sekä uni- ja rauhoittavien lääkkeiden ongelmakäytön takia on lisääntynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain tietoja huumeiden ja lääkkeiden väärinkäytön vuoksi päihdehoitoon hakeutuneista asiakkaista. Nyt julkaistuun vuoden 2018 tiedonkeruuseen osallistui 73 yksikköä ja 1982 asiakasta.

Lue lisää:

Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin ikinä, paljasti tutkimus – virkamies kertoo, mikä kaikki on pöydällä asian ratkaisemiseksi

Lue seuraavaksi