Vaakalaudalla niin nuorten ehkäisy kuin vanhusten apuvälineet: kuntien leikkauslistat hahmottuvat, ja Uudellamaalla Porvoo on jo pitkällä suunnitelmissaan

Pienemmät kunnat joutuvat leikkaamaan ja supistamaan palvelujaan suuria nopeammin.

kuntatalous
Ehkäisyvälineitä: e-pillereitä, kierukoita, ehkäisyrengas, kondomi, ehkäisykapseli
Porvoossa maksuton ehkäisy koskee kaikkia alle 25-vuotiaita porvoolaisia. Se kattaa kaikki ehkäisyvälineet, kuten ehkäisypillerit, -laastarit, -renkaat, -kierukat, -kapselit ja kondomit.Paula Collin / Yle

Uudenmaan kuusi kaupunkia arvioivat koronakriisin vaikutusten omaan talouteensa olevan kymmenistä satoihin miljooniin euroihin. Hyvinkää, Lohja ja Porvoo suunnittelevat supistuksia ja leikkauksia palveluihinsa. Suuremmat kaupungit Espoo, Helsinki ja Vantaa eivät ole vielä tehneet leikkauspäätöksiä.

Tiukkeneva talous näkyy ensimmäisenä kaupunkien työntekijöille. Lohja lomauttaa väkeä, Hyvinkäällä ja Porvossa yhteistoimintaneuvottelut ovat vielä kesken. Sen sijaan irtisanomisia ei kuudessa kaupungissa ole toistaiseksi jouduttu tekemään, eikä niitä ole suunnitelmissa ainakaan toistaiseksi.

Vaikutukset rekrytointeihin:

Espoo: Rekrytointia tiukennettu, sijaiset ensisijaisesti omasta resurssipoolista. Vuokratyövoimaa tarvittu lähinnä sosiaali- ja terveystoimessa. Harkitaan tarkasti.

Helsinki: Tilannetta seurataan, ei päätöksiä.

Hyvinkää: Rekrytointien tarvetta ja ajoitusta arvioidaan kriittisesti ja tilannekohtaisesti. Kaupungilla on normaalistikin käytössä täyttölupakäytäntö.

Lohja: Rajattu, vain lakisääteisen palvelutuotannon välttämättömiin tarpeisiin.

Porvoo: Ei rekrytoida uusia 2020, siirretään eteenpäin. Kesätyöntekijöiden määrää vähennetään, sijaisten käyttöä supistetaan.

Vantaa: Rekrytointeja osittain lykätään eteenpäin, sijaisten ja kesätyöntekijöiden määrää vähennetään.

Henkilöstöleikkaukset:

Espoo: Ei päätöksiä leikkauksista.

Helsinki: Ei toistaiseksi.

Hyvinkää: Yt-neuvottelut käynnissä.

Lohja: Yt-neuvottelut käyty.

Porvoo: Yt-neuvottelut käynnissä.

Vantaa: Ei toistaiseksi.

Lomautukset:

Espoo: Henkilöstöä siirretty väliaikaisesti eri tehtäviin. Ei päätöksiä lomautuksista.

Helsinki: Henkilöstöä siirretty väliaikaisesti eri tehtäviin, ei lomautuspäätöksiä.

Hyvinkää: Tilanne vielä auki.

Lohja: Lomautetaan noin 300 työntekijää 30–60 päivää. Osa lomautuksista mahdollisesti peruuntuu.

Porvoo: Mahdollisesti kahden viikon lomautuksia loppuvuodelle.

Vantaa: Ei lomautuksia.

Porvoo tehnyt tarkimmat leikkaussuunnitelmat

Kuudesta kaupungista Porvoo on jo tehnyt tarkimmat suunnitelmat sopeutustoimista koronakriisin talousvaikutusten vuoksi. Kaupungin johto esitteli omia aikeitaan tiistaina, poliittiset päätökset pyritään saamaan valmiiksi toukokuun aikana.

Porvoo selvittää vaihtoehtoja leikata palveluita ja henkilöstömenoja sekä siirtää investointeja kaikilta eri toimialoiltaan. Käytännössä vaihtoehtoina ovat esimerkiksi sosiaalipalvelujen vähentäminen, uudisrakentamisen ja kiinteistöjen korjausten siirtäminen sekä henkilöstön lomauttaminen.

– Kaikkialta pitää sopeuttaa, sitä kautta vaikutukset jakautuvat aika tasaisesti. Keskeisimmät rakenteelliset säästöt voidaan saada kouluverkkoa tiivistämällä tai tämän tyyppisistä ratkaisuista, joissa palvelun laatu ei välttämättä heikkenisi, mutta saataisiin säästöjä, mutta sopeuttaminen koskee laajasti kaikkia sektoreita, toteaa Porvoon kaupungin rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Mikäli esitetyt leikkaukset toteutuvat, porvoolaisille näkyviä muutoksia olisivat esimerkiksi Piispankadun terveysasemasta luopuminen sekä apuvälineiden ja kalusteiden hankintojen lykkääminen vanhus- ja vammaispalveluissa.

Perheille näkyviä muutoksia ovat esimerkiksi aikeet leikata kouluruokailusta ja koulumatkojen koulukuljetusrajan nousu viiteen kilometriin. Lisäksi Kaarenkylän, Bjurbölen ja Epoon päiväkodit sekä Pellingin ryhmäperhepäivähoitoyksikkö aiotaan sulkea. Porvoo suunnittelee myös nuorten ilmaisen ehkäisyn ja vauvaperheiden ennaltaehkäisevän kotipalvelun lopettamista sekä prehepäivähoidon ja lastensuojelun laitossijoituksen vähentämistä.

Porvoolla oli jo ennen korona-aikaa tarve leikata menoja kymmenellä miljoonalla eurolla. Koronvaikutusten suuruudeksi arvioidaan tänä vuonna 15–20 miljoonaa euroa.

Myös Vantaa ilmoitti tiistaina hakevansa miljoonasäästöjä koronakriisin takia. Esimerkiksi investointeja karsitaan noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Vaikutus palveluihin:

Espoo: Ei päätöksiä palvelujen leikkaamisesta. Kaupungin hallitus käsittelee talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden kehittämisen edellyttämiä toimenpiteitä ensimmäisen kerran 25.5.2020.

Helsinki: Ei päätöksiä, jos tilanne jatkuu, joudutaan miettimään kulujen leikkaamista eli palveluiden supistamista.

Hyvinkää: Ei ole vielä suunniteltu palveluihin vaikuttavia muutoksia taloudellisista syistä.

Lohja: Työn alla, vaikuttaa palveluihin.

Porvoo: Suunnitteilla pitkä lista eri supistuksia ja leikkauksia, jotka etenevät kaupunginhallituksen ja valtuuston päätettäviksi vielä toukokuun aikana.

Vantaa: Palveluihin kohdistuvia leikkauksia vältetään, rakentamisen ja liikennealueiden investointeja lykätään.

Kunnat odottavat valtion tukea – vaikeuksia myös lähivuosina

Valtion tuilla on suuri merkitys kunnille, joissa päätöksiä vielä odotetaan. Valtionosuudet vaikuttavat talouteen jo tänä vuonna, mutta erityisen suuri vaikutus niillä ensi vuoden budjetteihin.

– Korona-tilanteen aiheuttamat muutokset verotilityksissä ovat mittaluokaltaan sellaisia, että ne vaikuttavat kaupungin maksuvalmiuteen, jos valtion kompensaatiomekanismit eivät toteudu nopeasti, sanoo Helsingin kaupungin rahoitusjohtaja Tuula Saxholm.

Kaikkien kuuden kunnan talousvastaavat painottavat, että ensi vuoden suunnitteleminen on hankalaa. Koronapandemian kestosta ja talouden elpymisestä ei ole kenelläkään varmuutta.

Esimerkiksi Espossa työttömien ja lomautusten määrän lisääntyminen vaikuttaa kunnallisverotuloihin, yritysten taloustilanne puolestaan yhteisöveron tuottoon.

– Päätöksiä ensi vuoden talousarvion osalta päätettiin myöhentää siten, että pandemian etenemisestä ja liike-elämän palautumisesta on mahdollisimman paljon tietoa. Päätöksiä tehdään vasta lokakuulla, sanoo Espoon kaupungin taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo.

Kuntien talous on tiukoilla myös tulevina vuosina. Epävarmat ja heikentyneet talousnäkymät tarkoittavat sitä, että kunnissa ei saada tuloja ja menoja nopealla aikataululla tasapainoon.

Kuntatalouden kiristyminen heijastuu verovaroilla kustannettujen palvelujen saamiseen. Talouspomojen mukaan tulevina vuosina on odotettavissa leikkauksia ja verojen korotuksia.

– Kansallisella tasolla joudutaan tulevina vuosina arvioimaan, mikä on julkisin varoin rahoitettujen palvelujen valikoima ja taso. On myös syytä pohtia, minkälaisella verorasituksella ne saadaan aikaan, sanoo Hyvinkään kaupungin talousjohtaja Markus Peevo.

Arvio korona-vaikutuksista vuodelle 2020:

Espoo: noin 100 milj. euroa

Helsinki: 500–600 milj. euroa

Hyvinkää: noin 14 milj. euroa

Lohja: 10–15 milj. euroa

Porvoo: noin 15–20 milj. euroa

Vantaa: yli 100 milj. euroa

Arvio talous-vaikutuksista käyttötalouteen:

Espoo: noin 70 milj. euroa

Helsinki: yli 200 milj. euroa

Hyvinkää: -

Lohja: 1,5 milj. euroa

Porvoo: noin 3,5–6 milj. euroa

Vantaa: noin 20 milj. euroa

Arvio verotuloihin, kunnallisvero + yhteisöveron tuotto:

Espoo: 2020 vajaa 100 milj. euroa, vaikutukset verotuloihin jatkuvat 2021–2023

Helsinki: yli 300 milj. euroa

Hyvinkää: -

Lohja: 12,5 milj. euroa

Porvoo: 12–15 milj. euroa

Vantaa: 2020 noin 70 milj. euroa

Arvio erikoissairaan-hoidon kustannusten noususta:

Espoo: Valtion osuus vielä auki, toistaiseksi erikoissairaanhoidon osalta päätetty maksaa talousarvion mukainen erä.

Helsinki: noin 70 milj. euroa

Hyvinkää: -

Lohja: noin 650 000 euroa

Porvoo: 4–5 milj. euroa

Vantaa: 25 milj. euroa

Vaikutus tuleviin vuosiin:

Espoo: Ensi vuoden taloussuunnittelu on alussa, tehdään hyvin epävarmojen ja heikkojen verotuloennusteiden perusteella. Tulorahoitus tulee heikkenemään ja se tulee huomioida kaikissa palveluissa ja investointien suunnittelussa.

Helsinki: Vaikutukset vuoden 2020 talouteen ovat mittavat, vaikutus tulee jatkumaan myös vuosille 2021 ja 2022.

Hyvinkää: Ensi vuoden talousarvion laadinta lähtee poikkeuksellisen höttöiseltä maaperältä, jossa riskit ovat valitettavasti enemmän negatiiviseen kuin positiiviseen suuntaan.

Lohja: Talouden tasapainottaminen arvioitava uudelleen. Koronan vaikutukset verotuloihin ja mahdollisesti valtionosuuksiin huomioitava vuoden 2021 budjetissa. Vaikutukset tulevat jatkumaan vuosina 2021 ja 2022.

Porvoo: Talousarvio vuodelle 2021 tiukka, vaikutus moneen vuoteen eteenpäin.

Vantaa: Tässä vaiheessa vain pakolliset kululisäykset ovat suunnitelmissa. Budjetti tarkentuu syksyllä, kun tuloarviot täsmentyvät.

Voit keskustella aiheesta 9.5. klo 23:een saakka.

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan

Luotettavia koronauutisia nopeasti suoraan puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus