Maatiloille saadaan lisää väkeä kevättöihin: Työntekijöitä Suomeen sittenkin Ukrainasta

Hallitus sai keskiviikkona valmiiksi paketin, jonka avulla suomalaisille tiloille saadaan lisää työntekijöitä kevään kausitöitä varten.

maatilat
Lokit seuraavat pellolla äestävää traktoria matojen toivossa
Uuudet säännökset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.Jussi Nukari / Lehtikuva

Ulkomaisen kausityövoiman osalta hallitus päätti purkaa useita kausityövoiman maahantulon rajoituksia. Suomi sallii EU-maiden kansalaisten maahantulon kausityöhön muun työmatkaliikenteen tavoin 14.5. alkaen.

Lisäksi sallitaan kevään ja alkukesän tarpeisiin 3 000 henkilön maahantulo EU:n ulkopuolelta aikaisemmin päätetyn 1 500 henkilön lisäksi 14.5 alkaen.

Voimassaolevia ohjeita kuljetuksista ja kahden viikon karanteenista jatketaan. MMM ohjeistaa maahantulosta erikseen tarkemmin.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan paketilla turvataan nyt erityisesti suomalaisille kasvitiloille kausityövoiman saanti.

- Haluamme varmistaa, että saamme sitoutuneita ja hyviä työntekijöitä tässä tukalassa tilanteessa, Leppä toteaa.

- Haluan myös vaiheessa kiittää Ukrainaa siitä päätöksestä, joka tällä viikolla tuli, että sieltä pääsee kausityöntekjöitä lähtemään tänne Suomeen. Nyt me mahdollistamme heidän tänne tulonsa kontrolloidusti karanteenien kautta, Leppä sanoo.

Hänen mukaansa nyt pystytään varmistamaan kotimainen omavaraisuus ja huoltovarmuus.

Sadonkorjuun varmistamiseksi sallitaan sille erikseen arvioitavan työvoiman määrä 31.5. mennessä kesäkuun alusta syyskuun loppuun huomioiden Covid19-tilanne lähtömaissa sekä kotimaan työvoiman saatavuus.

Muutoin hallituksen paketti koostuu kolmesta osasta.

Suomi aloittaa valmistelun korottaa määräaikaisesti työttömyysturvan suojaosaa, laajennetaan työttömyysturvalainsäädännössä tarkoitetun liikkuvuusavustuksen käyttömahdollisuuksia määräajaksi ja toteutetaan luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen.

- Näillä uudistuksilla pyritään vahvistamaan työn vastaanottamisen taloudellisia kannusteita siten, että kenenkään toimeentulo ei myöskään heikkene, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo.

Lisäksi hallitus esittää ulkomaalaislain väliaikaista muuttamista niiden henkilöiden osalta, jotka työskentelevät maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden työtehtävissä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanookin toivovansa, että muutokset tuovat apua vaikeassa asemassa oleville yrittäjille.

Työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettaisiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta, joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa.

Työnteko-oikeuden kestoa laajennettaisiin siten, että oikeus työskennellä jatkuisi täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, ja se olisi voimassa 31.10.2020 asti.