Hovioikeus kovensi kahden ruotsalaismiehen ja yhden naisen huumetuomioita – miehille yli kahdeksan vuoden vankeusrangaistukset

Kolme ruotsin kansalaista salakuljetti Suomeen suuren määrän laittomia aineita auton vararenkaaseen kätkettynä.

rikokset
Helsingin hovioikeus
Helsingin hovioikeus tuomitsi kaksi miestä ja yhden naisen vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista ja salakuljetuksesta.Henrietta Hassinen / Yle

Helsingin hovioikeus kovensi kahden miehen ja yhden naisen tuomioita kaksi vuotta sitten tapahtuneesta huumeiden salakuljetuksesta.

Miehet olivat tuoneet Suomeen huumeita ja kuluttajamarkkinoilla kiellettyjä psykoaktiivisia aineita huhtikuussa 2018 Serbiasta ja elokuussa 2018 Puolasta. Naista syytettiin aineiden maahantuonnista vain Puolasta. Kaikki kolme ovat Ruotsin kansalaisia.

Yksi miehistä on ollut tämän asian vuoksi vangittuna Suomessa. Toinen on ollut vankeudessa eri tapauksesta tuomittuna Ruotsissa. Suomessa vankeudessa ollut mies oli tuomittu aineiden maahantuonnista seitsemäksi vuodeksi vankeuteen.

Laittomat aineet olivat löytyneet hänen autostaan tullitarkastuksessa Helsingissä Katajanokan matkustajaterminaalissa. Huumeet oli kätketty auton vararenkaaseen. Autosta löytyi yli neljä kiloa amfetamiinia, kolme kiloa MDPHP:tä, reilut sata grammaa efylonia ja noin kuusi grammaa n-etyyliheksedronia.

Helsingin käräjäoikeus oli tuomiossaan hylännyt suurilta osin törkeitä huumausainerikoksia ja salakuljetuksia koskevat syytteet, koska näyttöä kaikkien kolmen osallisuudesta rikokseen ei ollut riittävästi.

Syyttäjä ja Suomessa vankeudessa ollut mies valittivat tuomiosta hovioikeuteen.

Hovioikeus tuomitsi kaikki kolme vankeuteen

Hovioikeus korotti käräjäoikeudessa Suomessa vankeusrangaistukseen tuomitun miehen rangaistusta kahdeksaksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeutta.

Toinen, päätekijäksi katsottu mies tuomittiin myös kahdeksan vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Ruotsissa aiemmin tuomittu vankeus alensi hänen uutta tuomiotaan yhdellä vuodella ja kuudella kuukaudella.

Nainen, joka oli osallistunut huumeiden salakuljetukseen vain Puolasta, tuomittiin kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Hovioikeuden mukaan naisen ja Ruotsissa tuomitun miehen voitiin katsoa osallistuneen salakuljetukseen muun muassa siksi, että he tiesivät autossa olleista huumeista ja etsivät autoa terminaalista.

Tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus antaa siihen luvan.