Uusi kaukolämmön runkolinja valmistui Parolannummelle – varuskunta yhdistyi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon

Loimua Oy:n investoinnin avulla pienennetään varuskunnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee nykyisestä. Kuva: Loimua Oy

Uuden kaukolämpöä kuljettavan runkolinjan sekä uusien pumppaamojen rakennusurakka on nyt valmis Hattulan Parolannummella. Kolmen kilometrin runkolinjalla Panssariprikaatin varuskunta yhdistyi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon.

Loimua Oy:n hankkeen investointikustannus oli 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnin avulla saadaan aiemmin Parolannummen lämmöntuotannossa käytetty maakaasu korvattua lähes kokonaan biopolttoainepohjaisella tuotannolla.

– Jatkossa Parolannummen varuskunnan tarvitsema lämpö tuotetaan pääosin Vanajan voimalaitoksella. Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee. Myös lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla yli 4 000 tonnia, kertoo Loimuan operatiivinen johtaja Janne Lamberg.

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon tavoitteena on pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa varuskunnan kaukolämmön toimitusvarmuutta.

– Varuskunnallisten rakennusten ylläpidon näkökulmasta siirtyminen kaukolämpöön ja uusiutuviin energialähteisiin edistää merkittävästi Parolannummen lämmöntuotannon ja -jakelun huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta, kertoo energia-asiantuntija Mikko Nurhonen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.

Nurhosen mukaan vasta valmistuneen hankkeen avulla saadaan nostettua puolustushallinnon rakennusten käyttämien uusiutuvien energialähteiden osuutta valtakunnallisesti yli kahdeksalla prosentilla ja pienennettyä merkittävästi lämmityksen hiilidioksidipäästöjä.