1. yle.fi
  2. Uutiset

Uusi kaukolämmön runkolinja valmistui Parolannummelle – varuskunta yhdistyi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon

Loimua Oy:n investoinnin avulla pienennetään varuskunnan aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Parolannummi, Hattula
Kaukolämpöputkia asennetaan maahan.
Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee nykyisestä.Loimua Oy

Uuden kaukolämpöä kuljettavan runkolinjan sekä uusien pumppaamojen rakennusurakka on nyt valmis Hattulan Parolannummella. Kolmen kilometrin runkolinjalla Panssariprikaatin varuskunta yhdistyi Hämeenlinnan kaukolämpöverkkoon.

Loimua Oy:n hankkeen investointikustannus oli 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnin avulla saadaan aiemmin Parolannummen lämmöntuotannossa käytetty maakaasu korvattua lähes kokonaan biopolttoainepohjaisella tuotannolla.

– Jatkossa Parolannummen varuskunnan tarvitsema lämpö tuotetaan pääosin Vanajan voimalaitoksella. Investoinnin myötä kaukolämmön toimitusvarmuus Parolannummen varuskuntaan paranee. Myös lämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt pienenevät vuositasolla yli 4 000 tonnia, kertoo Loimuan operatiivinen johtaja Janne Lamberg.

Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon tavoitteena on pienentää rakennusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja parantaa varuskunnan kaukolämmön toimitusvarmuutta.

– Varuskunnallisten rakennusten ylläpidon näkökulmasta siirtyminen kaukolämpöön ja uusiutuviin energialähteisiin edistää merkittävästi Parolannummen lämmöntuotannon ja -jakelun huoltovarmuutta ja kustannustehokkuutta, kertoo energia-asiantuntija Mikko Nurhonen Puolustushallinnon rakennuslaitokselta.

Nurhosen mukaan vasta valmistuneen hankkeen avulla saadaan nostettua puolustushallinnon rakennusten käyttämien uusiutuvien energialähteiden osuutta valtakunnallisesti yli kahdeksalla prosentilla ja pienennettyä merkittävästi lämmityksen hiilidioksidipäästöjä.

Lue seuraavaksi