Hyppää sisältöön

EU-kysely: Koronarajoitukset ahdistavat nuoria enemmän

Erityisesti alle 35-vuotiaat ovat tunteneet itsensä aiempaa surullisemmiksi ja yksinäisemmiksi. Vähiten yksinäisiä löytyi Suomesta.

Espanjassa ihmiset määrättiin maaliskuun puolivälissä pysymään pääosin kotonaan koronaviruksen takia. Kuva: AOP / Guy Moberly

Sosiaalisten kontaktien supistuminen on ollut raskasta erityisesti nuorille ihmisille, kertoo EU-viraston kysely. Kyselyn perusteella kaikenikäisten elämänlaatu on heikentynyt jyrkästi, mutta erityisesti alle 35-vuotiaat kertoivat olevansa surullisia ja yksinäisiä.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin kysely toteutettiin verkossa, ja nyt julkaistuihin alustaviin tuloksiin ehti mukaan noin 85 000 vastausta. Vastaajilta kysyttiin koronapandemian ja sitä seuranneiden rajoitusten vaikutuksesta omaan elämään.

16 prosenttia eli noin joka kuudes vastaajista tunsi itsensä yksinäiseksi koko ajan tai lähes koko ajan, kun ennen kriisiä näin oli tuntenut vain kuusi prosenttia. Alle 35-vuotiaissa alati yksinäisten osuus oli noussut koronakriisin aikana neljästä 20 prosenttiin.

Eurofoundin mukaan tulos viittaa siihen, että sosiaalisen elämän rajoitukset vaikuttavat enemmän nuoriin kuin muihin ikäryhmiin.

Yksinäisyyttä koettiin Suomessa vähiten

Nuoret aikuiset kertoivat myös muita harvemmin olevansa onnellisia tai tyytyväisiä. Tosin nuoret olivat useammin optimistisia tulevaisuuden suhteen.

Tulevaisuuteen katsottiin selvästi vähemmän optimistisesti kuin neljän vuoden takaisessa eurooppalaista elämänlaatua kartoittaneessa kyselyssä: Optimistien osuus oli 46 prosenttia eli 18 prosenttiyksikköä aiempaa pienempi. Vähiten valoa nähtiin koronasta pahiten kärsineissä maissa kuten Ranskassa, Italiassa, Belgiassa ja Espanjassa.

Tuloksista kävi ilmi myös maakohtaisia eroja. Kreikassa ja Bulgariassa oltiin vähiten tyytyväisiä elämään, ja yksinäisyyttä koettiin eniten Ranskassa. Kaikkein vähiten yksinäisyyttä koettiin Suomessa, missä yksinäiseksi itseään kuvaili harvempi kuin joka kymmenes.

Eurofoundin mukaan kysely on auki syksyyn asti. Syyskuussa kerrotaan kattavammat tulokset.

Lue lisää:

.
.