1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kuntapolitiikka

Keminmaassa tilapäinen valiokunta alkaa valmistella kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamista

Päätös syntyi valtuustossa äänin 22-9.

kuntapolitiikka
Keminmaan liikekeskus ja kunnantalo kuvauskopterilla kuvattuna
Keminmaassa kunnallinen päätöksenteko on ollut takkuista jo pitkään.Yle / Juuso Stoor

Keminmaan kunnanvaltuusto päätti torstaina asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston erottamista. Päätös syntyi äänin 22-9.

Päätöstä vastaan äänestivät Keminmaalaisten Parhaaksi-ryhmä, perussuomalaisten valtuutettu Jyrki Savikuja sekä keskustan valtuutetut Mikko Lampela ja Jukka-Pekka Kerimaa.

Kokouksessa äänestettiin paitsi asian jättämisestä pöydälle myös siitä vaihtoehdosta, että valiokuntaa ei aseteta.

Valiokuntaan valittiin seitsemän jäsentä ja varajäsentä sekä puheenjohtajat ja sihteeri.

Puheenjohtajiston erottamista on vaatinut kaikkiaan kolmetoista kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä. Heidän mukaansa erottamisessa on kysymys kunnanhallituksen puheenjohtajaan Keminmaalaisten Parhaaksi -ryhmän Auli Tasalaan kohdistuvasta epäluottamuksesta. Auli Tasala on kiistänyt syytökset.

Kokoukseen tuotiin myös aloite koko kunnanhallituksen erottamisesta

Keminmaan valtuustossa tehtiin eilen toki myös esitys ja aloite siitä, että tilapäinen valiokunta ryhtyisi valmistelemaan koko kunnanhallituksen erottamista, ei siis vain puheenjohtajiston.

Esityksen tehnyt perussuomalaisten Jyrki Savikuja perusteli aloitetta sillä, että kunnanhallituksen toiminta ei nykyisellään ole kunnan eikä kuntalaisten edun mukaista.

Korjausta toimintaan ei Savikujan mielestä saada vaihtamalla kunnanhallituksen puheenjohtaja tai puheenjohtajisto. Aloitteen on allekirjoittanut Keminmaalaisten parhaaksi -ryhmä, yksi perussuomalaisten ja yksi keskustan valtuutettu.

Valtuuston puheenjohtaja Tommi Lepojärven mukaan aloitetta ei voitu käsitellä eilisen pykälän yhteydessä, koska koko kunnanhallituksen erottaminen ei ollut vireillä. Menettelytavasta säädetään kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Lepojärvi kertoo, että koko hallituksen erottamisen vireille saamiseksi on nyt tehty aloite, joka kuntalain edellyttämän valmistelupakon vuoksi on vietävä kunnanhallitukseen. Koska kunnanhallitus on kyseistä aloitetta jäävi käsittelemään, se käsitellään seuraavassa kunnanvaltuuston kokouksessa.

Edit 8.5.2020 klo 11.05: Jutusta poistettu: "Eilisessä valtuustokeskustelussa tuotiin esiin myös näkemys, että koko kunnanhallitus pitäisi erottaa. Siitä ei kuitenkaan tehty virallista esitystä."

klo 11.10 Juttua täydennetty väliotsikosta eteenpäin.

Lue seuraavaksi