1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronavirus

Hallitus hyväksyi esityksen ravintolatuista – tukea luvassa yhteensä 123 miljoonaa euroa

Eduskunta on edellyttänyt kohtuullista korvausta ravintolayrittäjille, kun ravintolat on suljettu.

koronavirus
ravintolan pitäjä laskuttaa asiakasta
Ravintolayrittäjät ovat saamassa oman koronatukensa.Ville Viitamäki / Yle

Hallitus on hyväksynyt ravintolatukia koskevan esityksen sisällön. Eduskunta käsittelee esitystä ensi viikolla.

Ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun asti, ja eduskunta on edellyttänyt, että ravintolayrittäjille maksetaan kohtuullista korvausta sulkemispäätöksen vuoksi.

Hallituksen esityksessä tuki koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta, uudelleentyöllistämisen tuesta ja kustannusten kohtuullisesta hyvityksestä toiminnan rajoitusajalta. Työpaikkatuen kustannusten arvioidaan olevan noin 40 miljoonaa ja kustannusten hyvityksen noin 83 mijoonaa euroa,

Tonnin tuki työntekijää kohti

Uudelleentyöllistämisen tuella tuettaisiin ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen.

Tuen suuruudeksi ehdotetaan 1 000 euroa kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden. Tukea maksettaisiin työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta.

Tukea olisi mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020.

Hyvitystä vuokrakuluista, vertailuaika eduskunnan käsissä

Ehdotettu kohtuullinen hyvitys ravitsemisyritykselle rajoitusvelvoitteen aikana kertyvistä vuokra- ja muista joustamattomista juoksevista kustannuksista suhteutetaan asianomaisen ravitsemisyrityksen myynnin muutokseen.

Hallituksen esityksessä hyvitystä saisivat vain ne yritykset, joiden huhtikuun 2020 myynti oli pienempi kuin tammi-helmikuun keskimyynti. On mahdollista, että vertailuaika vielä muuttuu eduskunnan käsittelyssä.

Kohtuullisena hyvitysosuutena hallituksen esityksessä pidetään 15 prosenttia, jos tammi-helmikuun keskimyynti oli enintään miljoona euroa. Ehdotettu 15 prosentin hyvitys vastaisi keskimääräisesti noin puolta joustamattomista juoksevista kustannuksista ravitsemisyrityksissä.

Yhden miljoonan ylittävän myynnin osalta hyvitys olisi kuitenkin viisi prosenttia perustuen suurien yritysten skaalaetuun ja neuvotteluvoimaan. Enimmillään ravitsemisyritys voisi saada 500 000 euron määräisen hyvityksen.

Yrityksiä ei siis kompensoitaisi arvionvaraisesti. Lisäksi mahdolliset koronaepidemiaperusteiset tuet ELY-keskuksista tai Business Finlandilta vähennettäisiin hyvityksen määrästä.

Ravintolatuki eduskunnalle lisäbudjetissa

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi hallituksen ravintolatukisovusta jo keskiviikkona, mutta tukipakettiin jouduttiin tekemään loppusuoralla vielä korjauksia, joiden vuoksi esitystä ei voitu hyväksyä valtioneuvoston eilisessä istunnossa.

Jo reilun kuukauden suljettuna olleita ravintoloita tuetaan yhteensä 123 miljoonan euron summalla. Summa sisältyy hallituksen vuoden kolmanteen lisäbudjettiesitykseen, joka julkistettiin perjantaina ennen puolta päivää.

Valtionvelka kasvaa taas liki miljardilla

Hallituksen lisäbudjettiesityksen määrärahojen loppusumma on 832 miljoonaa, joka lisää käytännössä saman verran valtion velanottotarvetta.

Tässä vaiheessa hallitus arvioi, että valtion pitää ottaa uutta velkaa tänä vuonna noin 13,5 miljardia euroa.

Lisävelan tarve kuitenkin kasvaa seuraavan, kesäkuun alun lisäbudjetin yhteydessä.

Kesän elvytyslisäbudjetin lopullinen suuruus on vielä arvoitus. Maltillisetkin arviot vaihtelevat kahdesta kolmeen miljardiin euroon, mutta suurempiakin miljardimääriä on väläytelty.

Ministerit etäyhteyksillä aamupäivän kokouksissa

Ministereitä mahdollisesti koronavirukselle altistaneen henkilön koronavirustesti varmistui tänään negatiiviseksi, mutta aamupäivän valtioneuvoston yleisistunto, raha-asiainvaliokunta ja tasavallan presidentin esittely järjestettiin vielä etäyhteyksin.

Hallituksen ministerit siirtyivät eilen pääministerin päätöksellä varotoimena etätöihin, ja nyt hallitus palaa normaalisti töihin.

Koronaviruksen jäljitykseen ja rokotetutkimukseen lisää rahaa

Hallitus esittää lisää rahaa myös koronaviruksen tartuntojen jäljitykseen kuusi miljoonaa euroa. Rahaa voi käyttää muun muassa kännykkäsovelluksen rakentamiseen virustartuntojen jäljittämiseksi.

Suomen Akatemialle esitetään kymmentä miljoonaa euroa lisärahaa kolmelle vuodelle koronaviruksen rokote- ja lääkekehityksen tukemiseen sekä lääkkeiden tehon, turvallisuuden ja vaikuttavuuden selvittämiseen.

Finnairs Airbus A320-plan på Helsingfors-Vanda
Valtio varautuu sadoilla miljoonilla euroilla Finnairin pääomittamiseen koronakriisin aiheuttamien tappioiden vuoksi.Markku Ojala / AOP

Finnairin uudelle koronatuelle hallituksen vahvistus

Hallitus on odotetusti esittämässä valtion osallistumista lentoyhtiö Finnairin pääomitusjärjestelyihin.

Hallitus esittää vuoden kolmannessa valtion lisäbudjettiesityksessä, että eduskunta myöntäisi 700 miljoona euron valtuuden Finnairin osakeantiin osallistumiseen ja mahdollisesti muihin järjestelyihin.

Koronaviruksen vuoksi hiipunut lentoliikenne ja siitä johtuneet taloudelliset tappiot ovat syöneet Finnairin omia pääomia.

Finnair suunnittelee keräävänsä osakeannilla 500 miljoonaa euroa lisää rahaa vanhoilta omistajiltaan. Valtio omistaa yli puolet lentoyhtiöstä, joten valtio sijoittanee lisää rahaa yhtiöön ainakin omistusosuutensa (55,8 %) verran eli noin 280 miljoonaa euroa.

Eduskunta on jo aiemmin tukenut Finnairia ja hyväksynyt lainojen valtiontakauksen enintään 600 miljoonan euron suuruisena.

Suomi ottaa lisää vastuuta EU:n koronaelvytyksen takauksista

Hallituksen lisäbudjettiesityksessä korotetaan myös Suomen takausvastuita Euroopan unionin tukijärjestelmissä, joilla autetaan koronaviruksesta kärsiviä jäsenmaita. Lisää takausvastuita esitetään yhteensä 807 miljoonan euron edestä.

Hallitus esittää, että Suomi antaisi takaukset Euroopan investointipankin (EIB, 372 miljoonaa) ja EU-komission uuden työllisyysrahaston (työttömyysriskien tilapäinen tukiväline SURE, 432 mijoonaa) varainhankintaan.

Myös suomalaisyritykset ovat hyödyntäneet Euroopan investointipankin lainoitusta.

Työttömyysmenojen kasvun vuoksi takaus Työllisyysrahastolle

Hallitus esittää takauksen myöntämistä myös Työllisyysrahastolle 880 miljoonan euron edestä. Työllisyysrahasto kerää kansalaisilta työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

Koronakriisin vuoksi työttömyysturvamenot ovat lisääntyneet. Työllisyysrahasto tarvitsee nyt velkarahoitusta toimintansa turvaamiseksi. Lainarahan saamista helpottaa valtion takaus.

Kesäkuun lisäbudjetissa talouden elvytyspaketti ja kuntien tuki

Hallitus antaa seuraavan lisäbudjettiesityksen kesäkuun alussa. Tuolloin odotetaan vähintään miljardin euron tukipakettia kunnille sekä talouden elvytystoimiin rahaa.

Tänään julkistettiin Helsingin yliopiston työelämäprofessorin Vesa Vihriälän ryhmän raportti keinoista, joilla Suomi palautettaisiin kasvun, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle koronakriisin jälkeen. Ryhmän ehdotuksia on tarkoitus harkita jo seuraavassa lisäbudjettiesityksessä.

Lue myös:

Hallitus sopi 120 miljoonan euron paketista ravintoloille: 1000 euron tuki työntekijää kohden, hyvitystä myynnin laskusta

Valtiovarainministeri Kulmuni: Ravintolatukien korvausajankohtaa pohditaan vielä uudelleen

Miten Suomi selviää koronakriisistä? Vihriälän selvitysryhmä esittää hallitukselle oppivelvollisuuden pidentämistä, lukukausimaksuja ja tukea yrityksille

Finnairille koronalisäbudjetti perjantaina – elvytyspaketti ja kuntien tuki jäävät odottamaan poliittisia päätöksiä kesän alkuun

Lue seuraavaksi