Fimea: Osaamisen puolesta oma rokotetuotanto olisi Suomessa mahdollista

Epidemiatilanteen takia rokotetutkimuksissa tarvittavia viranomaislupia voi saada tavanomaista nopeammin.

talous
Fimean kyltti Kuopiossa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen valvontavastuuseen kuuluvat myös rokotteet. Timo Hartikainen / AOP

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa katsotaan, että Suomessa olisi osaamisen puolesta mahdollista aloittaa omaa rokotetuotantoa. Nopeimmin liikkeelle päästäisiin hyödyntämällä olemassa olevia yrityksiä.

– Varmaan olisi hyvä keskustella näiden firmojen kanssa, joilla on jo bioteknistä, ja esimerkiksi geeniterapia-valmistusta, mikä heidän näkemyksensä on. Uskoisin, että osaamista kyllä on, sanoo johtaja Esa Heinonen Fimeasta.

Parhaillaan lääkeyhtiöt ja tutkimusryhmät eri puolilla maailmaa yrittävät kehittää koronavirukselta suojaavia rokotteita. Myös Suomessa ollaan varsin pitkällä. Suomalaisprofessorit ovat kehittäneet lähes valmiin koronarokotteen – työ uhkaa valua hukkaan, koska Suomi on ajanut alas rokotteiden valmistuksen

Epidemiatilanne tuo helpotuksia

Ennen laajaa käyttöönottoa rokotteen on osoittauduttava toimivaksi ja turvalliseksi. Epidemiatilanteen takia tarvittavia viranomaislupia voi kuitenkin saada ripeästi.

Heinosen mukaan esimerkiksi ihmisillä tehtävät kliiniset tutkimukset saatetaan sallia, vaikka aiempiin tutkimusvaiheisiin kuuluvat eläinkokeet olisivat yhä käynnissä.

Entä tarvittaisiinko rokotetuotannon aloittamiseen Suomessa nyt valtiovallan panostusta?

– Se mikä valtiovallan rooli on, se on sitten jo teollisuuspoliittinen asia, Heinonen toteaa.

Hyödyn on ylitettävä haitat

Vaikka epidemiatilanteessa hyväksytäänkin tavanomaista suurempia riskejä, on rokotteen myyntiluvan haltijalla joka tapauksessa vastuu valmisteestaan.

Moni muistaa, että esimerkiksi sikainfluenssaepidemian aikana Pandemrix-rokotteen ottaneilta tai heidän huoltajiltaan pyydettiin etukäteen allekirjoitus paperiin, jossa todettiin rokotteen erityisluonne.

– Siinäkin pandemiatilanteessa oli kiire antaa rokotetta ja ainakin rokotteen valmistaja tiesi, että tietoa ei ole tarpeeksi ja ehkä sen takia osittain halusivat jakaa riskiä. Tällainen menettely ei missään tapauksessa saisi olla tavoite, ja siitä pitäisi pyrkiä pois, Heinonen korostaa.

08.05.2020 klo 18.56 korjattu Fimea lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseksi (ei tutkimus- ja kehittämiskeskus).