1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kiinteistönvälitys

Virheellinen tieto levisi mediaan, kun aluehallintovirasto unohti kertoa oikeuden päätöksestä – kiinteistönvälitysfirman väliaikainen toimintakielto uuteen harkintaan

Kokkolalainen Asunto Björndahl sai määräaikaisen toimintakiellon myös viisi vuotta sitten.

Aluehallintoviraston mukaan kokkolalainen kiinteistönvälitystoimisto on toiminut väärin Vaasassa hoidetussa välitystehtävässä. Kuva: Joni Tammela

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kokkolalaisen kiinteistövälitysfirman toiminnan viikoksi. Vaasan hallinto-oikeus on kuitenkin 7.5. antamallaan välipäätöksellä kieltänyt päätöksen toimeenpanon. Asunto Björndahlin toiminta jatkuu ennallaan siihen asti, kunnes hallinto-oikeus antaa asiassa päätöksensä.

Keskeytyspäätös jäi aluehallintoviraston medialle lähettämästä tiedotteestaan huomioimatta ja virheellinen tieto maanantaina 18.5. voimaanastuvasta viikon toimintakiellosta ennätettiin uutisoida mediassa.

Asunto Björndahl on aluehallintoviraston mukaan toiminut vastoin kiinteistövälityksen säännöstöjä ja hyvää välitystapaa. Välitysliike on muun muassa välittänyt kohdetta ilman voimassaolevaa toimeksiantolupaa ja laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa sekä toiminut tarjousmenettelyssä hyvän välitystavan vastaisesti. Avi havaitsi yrityksen toiminnassa myös muita puutteita ja laiminlyöntejä.

Asunto Björndahlin mukaan valituksenalaisessa tapauksessa kyse on ollut Vaasan toimipisteessä loppuvuonna 2018 hoidetusta välitystehtävästä, johon sisältyi huolimattomuutta annetuissa tiedoissa, tarjousmenettelyssä ja toimeksiantosopimuksen voimassaolosta huolehtimisessa. Välitystehtävän hoitanut henkilö ei ole ollut tehtävän suorittamisen jälkeen enää yhtiön palveluksessa.

Aluehallintovirasto on antanut yritykselle varoitukset vuosina 2018 ja 2019. Myös viisi vuotta sitten firman toiminta kiellettiin määräajaksi.

Lisäksi virasto on ohjannut välitysliikettä useita kertoja noudattamaan lakia ja hyvää välitystapaa, koska sen toiminnassa on havaittu puutteita.

Avi ulottaisi kiellon koskemaan kaikkia välitysfirman toimipisteitä eli Kokkolaa, Pietarsaarta, Kannusta, Ylivieskaa, Vaasaa ja Kristiinankaupunkia. Kiellon aikana välitysliike tai sen työntekijät eivät saisi hoitaa mitään välitystehtäviä tai markkinoida palveluitaan.

Artikkelia korjattu 11.5.2020 kello 12.49. Lisätty tieto hallinto-oikeuden välipäätöksestä ja yhtiön kommentti asiaan.