Opiskelijajärjestö tyrmistyi talousviisaiden ehdotuksista: "Lukukausimaksut tuhoaisivat Suomen maksuttoman korkeakoulujärjestelmän"

Sivistystyönantajat ry. puolestaan kiittelee Vihriälän työryhmän ehdotuksia.

koulutus
Helsingin yliopiston kirjasto
Opiskelijoita Helsingin yliopistossa.Henrietta Hassinen / Yle

Miten Suomi selviää koronakriisistä?

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama, eturivin ekonomisteista koostuva työryhmä esitti viime perjantaina suunnitelmansa Suomen nostamiseksi ylös koronakriisin aiheuttamasta taantumasta.

Yksi työryhmän keskeisistä toimenpidesuosituksista on elvyttäminen koulutukseen panostamalla.

Vihriälän työryhmä perustelee tätä sillä, että työmarkkinoille pitää saada kaikki mahdollinen osaaminen, jotta kansantalouden tuottavuus ja työllisyys saadaan nousuun.

Työryhmän ehdotukset, joita se itsekin kutsuu vaativiksi, ovat herättäneet runsaasti keskustelua.

Lukukausimaksut ovat myös sukupolvikysymys

Yksi raportin "Talouspolitiikan strategia koronakriisissä" (siirryt toiseen palveluun) eniten keskustelua herättäneistä toimenpide-ehdotuksista on seuraava:

"maltillisten lukukausimaksujen käyttöön ottaminen korkeakouluopetuksessa ja opintotukijärjestelmän muokkaus tämän edellyttämällä tavalla"

Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Tapio Hautamäki tyrmää suoralta kädeltä ehdotuksen lukukausimaksuista.

– Meidän linjamme on ehdoton ei. Se tuhoaisi Suomen maksuttoman ja saavutettavan korkeakoulujärjestelmän, hän sanoo.

Lukukausimaksujen käyttöönotto on Hautamäen mukaan myös sukupolvikysymys.

– Aiemmin on voinut luottaa siihen, että maksamillaan veroilla saa ilmaisen koulutuksen. Nuoremmat sukupolvet joutuisivat kohtaamaan verotaakan lisäksi lukukausimaksut ja opintolainat juuri sillä hetkellä, kun pitäisi itsenäistyä, miettiä asuntolainan hankintaa ja perheen perustamista, hän sanoo.

Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Tapio Hautamäki
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Tapio HautamäkiTapio Hautamäki

Yli 330 sivistys-, koulutus- ja tutkimusalan työnantajaa edustava Sivistystyönantajat ry. puolestaan pitää avausta rohkeana.

– On hienoa, että Vihriälän raportissa tähän otettiin kantaa, sillä tästä on kyettävä keskustelemaan. Esimerkiksi toisen korkeakoulututkinnon osalta tätä pitää miettiä, Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen sanoo.

Vihriälä perusteli (siirryt toiseen palveluun) lukukausimaksuja sillä, että korkeakoulutuksen saaneet päätyvät hänen mukaansa parempipalkkaisiin töihin, jolloin on myös oikeudenmukaista, että he osallistuvat tiukan budjettikurin vallitessa korkeakoulutuksen rahoittamiseen.

Työryhmään kuuluva talousnobelisti Bengt Holmström näkee lukukausimaksut kannustimena sille, että opiskelijat kiinnittäisivät enemmän huomiota opintoihinsa.

Lukukausimaksujen myös uskotaan kannustavan opiskelijoita valmistumaan nopeammin, mikä toisi lisäresursseja työmarkkinoille.

– On aikamoinen myytti, että Suomessa kouluttaudutaan liian pitkään, ja että työurat alkaisivat sen vuoksi myöhään. Tosiasiassa työurat alkavat jo opintojen aikana, Suomen ylioppilaskuntien liiton Hautamäki sanoo.

Hänen mukaansa opintojen aikainen työnteko helpottaa siirtymistä täyspäiväiseen työelämään, ja suomalaiset opiskelijat työllistyvät verrattain laadukkaasti.

– Suurin syy opintojen viivästymiselle on toimeentulon riittämättömyys. Sen sijaan että toimeentuloa heikennetään lisää lukukausimaksuilla, pitäisi keskittyä opiskelijoiden sosiaaliturvan parantamiseen, Hautamäki muistuttaa.

Oppivelvollisuuden laajentaminen saa kiitosta

Vihriälän työryhmä suosittelee myös oppivelvollisuuden ikärajan nostamista siten, että myös toisen asteen koulutus eli peruskoulun jälkeinen lukio- tai ammatillinen koulutus tulisivat pakollisiksi.

– Vaille toisen asteen koulutusta jääneiden on hyvin vaikea työllistyä ylipäätään ja heidän riskinsä syrjäytyä on suuri, raportissa todetaan.

Nostamalla oppivelvollisuuden ikärajaa lisätään työmarkkinoilla olevaa osaamiskapasiteettia, minkä puolestaan uskotaan hyödyttävän kansantaloutta.

– Kannatamme ehdottomasti koulutustason nostamista. Pelkän peruskoulutuksen varaan jääminen on suuri syrjäytymisriski, Hautamäki uskoo.

Vesa Vihriälä
Professori Vesa VihriäläAntti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Sivistystyönantajien mukaan uudistus tulee tarpeeseen.

– On tärkeää, että koulutusta lisätään. Se palvelee työ- ja elinkeinoelämää vähentämällä osaamisvajetta työmarkkinoilla, Hassinen toteaa.

Oppivelvollisuusikärajan nostaminen on myös Suomen hallitusohjelmassa, ja se on tarkoitus toteuttaa jo ensi vuonna. Sivistystyönantajat toivovat uudistukselle kuitenkin lisää aikaa.

– Tämän asian huolelliseen valmisteluun tarvitaan koronakriisin johdosta vuosi lisäaikaa, Hassinen sanoo.

Lisää aloituspaikkoja korkeakouluihin, mutta mille aloille?

Osaajapulaan esitetään oppivelvollisuuden lisäksi lääkkeeksi myös opiskelupaikkojen lisäämistä. Tämä saa kiitosta sekä Suomen ylioppilaskuntien liitolta että Sivistystyönantajilta.

– Talouden kasvumahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään täydellisesti, koska tietyilla aloilla on osaamisvajetta, Sivistystyönantajien Hassinen sanoo.

Teemu Hassinen
Teemu HassinenSivistystyönantajat

Hänen mukaansa tällaisia aloja löytyy laajasti teollisuuden ja palveluelinkeinojen parista. Tärkeää olisi Hassisen mukaan keskustella osaamisvajeesta laaja-alaisesti siten, että työ- ja elinkeinoelämä sekä koulutuksen järjestäjät ennakoisivat osaamistarpeita.

Suomen ylioppilaskuntien liitto peräänkuuluttaa riittävää rahoitusta opiskelijamäärien nostolle.

– Suomi nousee koulutuksella. Mutta koulutuksen laatu kärsii, ellei sille saada riittävää rahoitusta, Hautamäki sanoo.

Hänen mukaansa uusien aloituspaikkojen lisäämistä pitää miettiä tarkkaan juuri yhteiskunnan tarpeen mukaan.

Lue myös:

Miten Suomi selviää koronakriisistä? Vihriälän selvitysryhmä esittää hallitukselle oppivelvollisuuden pidentämistä, lukukausimaksuja ja tukea yrityksille

EK kehuu: Vihriälän raportti painava ja hyvä – SAK: Elvytyksen aika on nyt, sopeutusta vältettävä taantumassa

Tilaa uutiset koronaviruksesta

Saat Ylen tärkeimmät koronavirusuutiset sähköpostiisi kerran päivässä.

Siirry tilaamaan

Luotettavia koronauutisia nopeasti suoraan puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus