Mikkelissä Saksalan aukion kaavoitus lähtee lausuntokierrokselle – vaihtoehtoina puisto tai täydennysrakentaminen

Saksalan aukion ja Pankalammen pientaloalueen asemakaavaluonnokset lähtevät lausuntokierrokselle.

Kuva: Yle

Mikkelin kaupunginhallitus pyytää lausuntoja kahdesta asemakaavan vaihtoehdosta Saksalan aukiolle. Sisäkorttelin aukio aiotaan kaavoittaa puistoalueeksi tai rakentamiseen.

Rakennussuunnitelma on herättänyt aiemmin asukkaissa vastustusta ja keskustelua. Mediset Hoivarakentajien suunnitelma oli rakentaa kortteliin mielenterveyskuntoutujien palvelukoti. Mediset luopui suunnitelmistaan viime kesänä.

Kaavamuutos rakentamiselle mahdollistaisi palvelu- tai liiketoiminnan rakentamisen kortteliin. Tällä hetkellä korttelin asemakaavan muutos on kaupungin oma kaavoitushanke eikä tonttia ole varattu millekään toimijalle.

Maanantain kaupunginhallituksen kokouksessa SDP:n Jarno Strengell ehdotti, että nähtäville asetettaisiin vain puistovaihtoehto. Hän perusteli tätä sillä, että lähiasukkaat ovat puistokaavoituksen kannalla eikä täydennysrakentamista ole enää tarvetta selvittää.

Hänestä rakentamismahdollisuuksien selvittäminen aiheuttaa turhaa mainehaittaa ja antaa sekavan kuvan kaupungin päätöksenteosta.

Strengellin ehdotusta kannatti kolme kaupunginhallituksen SDP:n edustajaa. Kahdeksan jäsentä oli alkuperäisen esityksen kannalla.

Kaupunginhallitus asettaa molemmat asemakaavaluonnokset nähtäville ja pyytää niistä lausuntoja useilta eri tahoilta.

Pankalammen rannalta kaupunginhallitus hyväksyi nähtäville asemakaavan muutoksen, jolla entisen vanhainkodin tontille nousisi kolmisenkymmentä pientaloa.

Lue myös: