Oikeusasiamies jyrähtää: Poliisi antanut perusteetta sakkoja Uudenmaan rajasululla – pelkkä ylitysyritys ei ole rangaistava

Poliisi kirjoitti arvionsa mukaan 10-20 perusteetonta sakkoa. Jo maksetuista virheellisistä sakoista saa rahat takaisin.

Poliisi tarkasti kulkijoita Uudenmaan rajalla Perniössä kiirastorstaina. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen tutkii useita kanteluita ja itse käsittelyyn otettuja tapauksia, joissa on kyse poliisin menettelystä liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa.

Oikeusasiamiehen mukaan 28.3. – 15.4.2020 voimassa olleen rajasulun valvonnassa on annettu useita perusteettomia sakkoja pelkistä yrityksistä ylittää raja.

Poliisi tarkasti rajalla 549 450 autoilijaa, joista 4 383 käännytettiin takaisin ilman pätevää syytä liikkumiselleen. Poliisi antoi 117 sakkoa ja 159 huomautusta.

Oikeusasiamies muistuttaa, ettei liikkumisrajoituksen rikkomisen yritys ole rangaistavaa valmiuslain perusteella. Vain toteutunut rikos on rangaistava.

Poliisi on oikeusasiamiehen mukaan perusteetta tehnyt linjauksen siitä, että jos kertaalleen käännytetty henkilö pyrki uudestaan maakuntarajan yli ilman hyväksyttävää syytä, hän saa sakot valmiuslakirikkomuksesta.

Valmiuslakirikkomuksen yritys ei ole lain mukaan rangaistavaa, joten vakaata tai toistuvaakaan yritystä ylittää maakuntaraja ei olisi saanut sakottaa.

Maakuntaraja piti ylittää, jotta teko oli rangaistava

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Juha Haapamäki sanoo, että edes poliisin sulun ohittaminen perusteetta ei ole rangaistavaa, vaan vasta maakuntarajan ylittäminen täytti rikoksen tunnusmerkistön.

– Jos poliisi pysäytti yrittäjän ennen rajaa, hän ei vielä ehtinyt syyllistyä rikokseen, Haapamäki sanoo.

Haapamäki huomauttaa myös, että vaikka pelkkä sulun ohittaminen ei täytä valmiuslakirikkomuksen tunnusmerkistöä, ei se tee asiasta hyväksyttävää. Kyseessä voi olla myös muu rikos.

Haapamäki sanoo, että perusteettomat sakot tulee poistaa.

– Jos tällainen sakko poistuu, niin oikeusrekisterikeskus kyllä palauttaa rahat, jos sakon on ehtinyt maksaa.

Poliisin antamat sakkovaatimukset eivät ole asian lopullisia ratkaisuja, vaan ne tekee syyttäjä. Jääskeläinen haluaa, että syyttäjät käyvät huolella läpi kaikki valmiuslakirikkomuksesta annetut sakot ja varmistavat, että ratkaisu on laillinen.

Poliisi: Virheet korjataan

Poliisi sanoo lähettämässään tiedotteessa, että virheellisiä sakkoja kirjoitettiin Uudenmaan sulun aikana 10–20.

Poliisi käy läpi sakot läpi ja on yhteydessä sakotettuihin sekä syyttäjään.

Poliisihallituksen näkemyksen mukaan on tärkeää, että havaitut virheellisyydet selvitetään. Näin turvataan oikeusturva, sanoo poliisiylitarkastaja Janne Paavola Poliisihallituksesta.

– Poliisihallitus on lähettänyt kirjeen, jossa poliisilaitokset on ohjeistettu käymään läpi Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvontaan liittyvät ratkaisut ja huolehtimaan virheiden korjaamisesta.

Poliisilla oli vain kaksi tuntia aikaa tutustua määräyksiin

Valvonnasta vastasi Helsingin poliisilaitoksen johtama tilanneorganisaatio. Uudenmaan maakuntarajan valvonta oli hyvin laaja ja nopeasti valmisteltu operaatio.

Poliisin tiedotteen mukaan Helsingin poliisilaitos sai tiedon sovellettavista säännöksistä vain noin kaksi tuntia ennen kuin niitä alettiin soveltaa.

Poliisi perusti nopeassa ajassa Uudenmaan maakuntarajalle kymmeniä tarkastuspisteitä. Tarkastuspisteiden piti olla hyvissä ajoin havaittavissa, liikenne oli voitava pysäyttää turvallisesti ja ajoneuvojen käännyttämisen piti olla tarvittaessa mahdollista.

Myös kokoontumisrajoitusten valvontaan liittyy oikeudellisia ongelmia

Sakottamiskäytäntöjen lisäksi eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on kiinnittänyt huomiota Poliisihallituksen antamaan ohjaavaan kirjeeseen. Kirjeessä on käsitelty laajasti poliisin toimintaa julkisten kokoontumisten rajoittamisessa.

Oikeusasiamies tutkii, onko ohjaavassa kirjeessä esitetty perusteettoman laajoja tulkintoja aluehallintovirastojen antamista kokoontumisrajoituksia koskevista päätöksistä.

Oikeusasiamiehellä on tutkittavanaan useita kanteluasioita ja omia aloitteita, jotka liittyvät poliisin menettelyyn koronapandemian vuoksi käyttöön otettujen liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvontaan.

Juttuun lisätty klo 17:44 poliisin kanta asiaan.

klo 18:28 lisätty virke: "Haapamäki huomauttaa myös, että vaikka pelkkä sulun ohittaminen ei täytä valmiuslakirikkomuksen tunnusmerkistöä, ei se tee asiasta hyväksyttävää. Kyseessä voi olla myös muu rikos."

Lisää aiheesta: