1. yle.fi
 2. Uutiset
 3. Lapinlahti, Helsinki

Riitely Lapinlahdesta yltyy: Poliitikkojen hampaisiin joutunut sijoittaja vetoaa selvitykseensä, jonka mukaan kaupunkilaiset haluavat sairaalan yksityiseen omistukseen

Kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n suunnitelma aiotaan hylätä, vaikka se voitti kaupungin ideakilpailun yksimielisesti.

Lapinlahti, Helsinki
Lapinlahden sairaalan päärakennus.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Lapinlahden sairaala-alueen kohtaloa kokouksessaan tänään tiistaina.Petteri Juuti / Yle

Keskustelu historiallisen Lapinlahden sairaala-alueen tulevaisuudesta saa jälleen uusia kierroksia. Lapinlahden kohtalo on helsinkiläispoliitikkojen käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tänään tiistaina.

Kaupungin ideakilpailun voittaneen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n teettämän kyselyn mukaan helsinkiläiset tuntevat Lapinlahden alueen toimintaa vain vähän, mutta kertovat haluavansa kehittää aluetta ja sen palveluja nykyistä laajemmin.

NREP:n johtajan Joonas Lemströmin mukaan helsinkiläiset haluavat siirtää Lapinlahden sairaalan kiinteistön yksityiseen omistukseen.

– Kyselymme mukaan helsinkiläiset haluavat yksityisen tahon rahoittavan Lapinlahden sairaalarakennuksen remontin ja ylläpidon kaupungin sijaan, Lemström kertoo.

Remonttia haluttaisiin rahoittaa yksityisellä rahalla

NREP:n kyselyyn haastateltiin neljäsataa 18 vuotta täyttänyttä helsinkiläistä.

 • 46,7 % vastanneista on sitä mieltä, että Lapinlahden sairaalarakennuksen remontin rahoitus ja ylläpito tulisi antaa kaupungin järjestämän ideakilpailun voittaneen yksityisen tahon vastuulle
 • 32,8 % puolestaan pitäisi sairaalarakennuksen kaupungin omistuksessa ja hoitaisi remontin sekä ylläpidon kaupunkilaisten verovaroin
 • 20,6 % ei osannut sanoa kantaansa

Lapinlahden nykytoiminta on kyselyn mukaan tuntematonta suurimmalle osalle helsinkiläisiä. Valtaosa, noin 80 prosenttia vastanneista tuntee vain hieman tai ei ollenkaan Lapinlahden alueen nykyistä toimintaa ja palveluja.

Kyselyn mukaan helsinkiläiset kuitenkin toivovat alueen ja palvelujen kehittämistä.

 • 58,4 % vastaajista kehittäisi Lapinlahtea nykyistä enemmän kaupunkilaisia ja myös matkailijoita palvelevaksi alueeksi
 • 15,1 % vastusti tätä ajatusta

NREP:n johtajan Joonas Lemströmin mielestä kyselyn tulokset tukevat yhtiön tarjoamaa ja ideakilpailun voittanutta, mutta poliitikkojen hampaisiin joutunutta ehdotusta.

– Lapinlahtea kehittämällä voisimme lisätä alueen viihtyisyyttä ja tätä kautta houkutella alueelle aivan uusia käyttäjäryhmiä, Lemström sanoo.

Näiden palveluiden säilyttämistä vastaajat pitävät tärkeänä: (Vastaajat ovat voineet valita useamman vaihtoehdon)

 • 49,6 % säilyttäisi kahvila- ja ravintolapalvelut
 • 44,9 % kulttuuri- ja taidepalvelut
 • 38,3 % mielenterveyspalvelut
 • 35,6 % tapahtumat
 • 17,0 % saunan

Kyselytutkimuksen virhemarginaali on 4,3 prosentia suuntaansa. Tutkimuksen toteutti NREP:n pyynnöstä tutkimusyhtiö Yougov.

Alueelle toivotaan myös nykyistä laajempia mielenterveyspalveluita

Näitä palveluita vastaajat haluaisivat Lapinlahden sairaalan alueelle: (Vastaajat ovat voineet valita useamman vaihtoehdon)

 • 39,9 % haluaisi uusia kulttuuri- tai taidepalveluita
 • 36,6 % mielenterveyspalveluita entistä laajemmin
 • 31,4 % nykyistä laadukkaampia ja eri hintatason kahvila- ja ravintolapalveluita
 • 27,0 % lisää tapahtumia
 • 23,5 % tuettua palveluasumista erityisryhmille
 • 11,1 % lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulun
 • 7,9 % venelaiturin

Lapinlahden sairaala-alueen kohtalo on helsinkiläispoliitikkojen käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa tänään tiistaina.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma kertoi viime viikolla Ylen haastattelussa, että demarien valtuustoryhmä on jo päättänyt vastustaa rakennusten myyntiä sijoittajille. SDP:n valtuustoryhmässä vierastettiin niin ikään ajatusta alueelle kaavaillusta uudisrakentamisesta.

Myös vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhanen kertoi Ylelle, että NREP:n ehdotus ei kelpaa sellaisenaan vihreillekään. Vihreiden mielestä ratkaisun tulee olla monipuolisempi ja huomioida paremmin kulttuuriympäristön säilyminen, puiston luontoarvot ja mielenterveystyön jatkuminen Lapinlahdessa.

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Sekä C. L. Engelin suunnittelema päärakennus, että ympäröivä puisto ovat suojeltuja.

Vasemmistoliitto on jo aiemmin ilmoittanut, ettei se kannata kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n suunnitelman eteenpäin viemistä. Helsingin suurista puolueista Kokoomus on jäämässä yksin NREP:n ehdotuksen taakse.

Lapinlahden tulevaisuudesta on siis käyty kiivasta keskustelua ja näyttää selvältä, että Helsingin kaupungin suunnitelma kehittää toimintaa ideakilpailun voittaneen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n suunnitelman pohjalta sellaisenaan on kaatumassa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtaja kokoomuksen Risto Rautava on todennut, että kaupungin uskottavuus kärsii, jos avoimen ideakilpailun voittajalle tehdään oharit

Kaupunki on suunnitellut rakennusten myyntiä, koska sillä ei ole niille omaa käyttöä

Lapinlahden rakennuksille haettiin uutta omistajaa ja käyttötarkoitusta ideakilpailulla vuonna 2019. Kaupunki on suunnitellut sairaala-alueen rakennusten myyntiä, koska sillä ei ole siellä omaa toimintaa eikä käyttöä.

Voittaneen, ja lopulta ainoan ehdotuksen, mukaan sairaalan päärakennukseen tulisi Tove Janssonin kotimuseo, hostelli, työtiloja sekä palveluja. Puiston pohjoispuolella oleva vanha sauna kunnostettaisiin ja avattaisiin laajemmin kaupunkilaisille.

Rantaan tulisi venelaituri ja pohjoispuolella sijaitseva punainen tiilirakennus muutettaisiin ravintolaksi ja kokoustilaksi. Uudisrakennukset nousisivat alueen eteläreunalle, minne tulisi hotelli Länsiväylän meluaidaksi sekä kaksi palveluasuntorakennusta.

Voittajaehdotuksen takana ovat kiinteistösijoitusyhtiö NREP, yritysjärjestelyihin erikoistunut maailmanlaajuinen konsulttiyhtiö Oaklins Merasco sekä kolme arkkitehtitoimistoa: Ark-Byroo, Arkkitehtitoimisto OPUS ja Arkkitehdit Soini & Horto.

NREP:n johtaja Joonas Lemström katsoo, että toistaiseksi keskusteluun ovat osallistuneet lähinnä Lapinlahteen syystä tai toisesta perehtyneet helsinkiläiset ja rakennuksen nykyiset käyttäjät.

– Nyt kysyttiin tavallisten helsinkiläisten mielipidettä, Lemström sanoo.

Lue myös:

Ainoa ehdotus voitti ideakilpailun – Lapinlahden sairaalaan tulossa Tove Janssonin kotimuseo, hotelli ja lisää palveluasuntoja

Yllätyskäänne Helsingissä: Lapinlahden sairaalan ideakisassa enää yksi osallistuja, toinen vetäytyi viime metreillä – ratkesiko alueen tulevaisuus?

Lue seuraavaksi