Katariina Kautonen synnytti koronaepidemian aikana: "Silloin iski yksinäisyys" – pikkulapsiperheiden riittävä tuki huolestuttaa nyt laajasti

Kuopion neuvoloissa palveluja on palautettu entiselleen ja perheitä tavoitellaan myös etsivän neuvolatyön avulla.

Imetystukiäitinä toimiva tuore äiti Katariina Kautonen toivoo, että pikkulapsiperheiden tukeen satsattaisiin nyt erityisesti. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Koronavirustilanteen takia vauvaperheiden ohjausta ja tukea on vähennetty monissa synnytyssairaaloissa ja neuvoloissa.

Tämän sai huomata myös siilinjärveläinen Katariina Kautonen, joka sai kolmannen lapsensa kolmisen viikkoa sitten.

Aika ennen synnytystä ja sen jälkeen on ollut täysin poikkeavaa aiempiin kokemuksiin verrattuna. Koronaepidemia on vaikuttanut lähes kaikkeen.

Raskainta oli synnytyksen jälkeen siirtyä osastolle ilman lapsen isää.

– Kyllähän se sydäntä särki, että isi ei päässyt mukaan, muistelee Kautonen.

Osastolla iski yksinäisyys. Kaikki tuoreet äidit vauvoineen olivat sulkeutuneina huoneisiin ja ainoa kontakti muihin ihmisiin olivat hoitajat.

Silloin iski tutun tuen sekä vertaistuen tarve.

Lapsiperheiden hyvinvointi epidemian aikana huolestuttaa

Useat kunnat ovat supistaneet neuvolatoimintojaan esimerkiksi siten, että määräaikaistarkastukset tietyn ikäisiltä lapsilta on tauolla ja avovastaanotot on suljettu.

Tämä näkyy myös siinä, että THL:n mukaan pikkulasten rokotteita (siirryt toiseen palveluun) on otettu alkuvuonna viime vuotta vähemmän.

Lapsiperheiden hyvinvoinnista on huolestuttu monissa vapaaehtoista tukea lapsiperheille tarjoavissa järjestöissä.

Esimerkiksi Imetyksen tuki ry:n tukilinjoille on tullut apua tarvitsevilta vauvaperheiltä valtavasti yhteydenottoja viime viikkoina.

– Koronatilanne näkyy tukipyyntöjen määrän kasvuna ja sen myötä palvelujen ruuhkautumisena, tiivistää myös imetystukiäitinä toimiva Katariina Kautonen.

Hän luonnehtii tilannetta huolestuttavaksi.

– Me pystymme antamaan perustukea. On kuitenkin paljon apua tarvitsevia, jotka tarvitsisivat tukea paljon enemmän esimerkiksi lisämaitojen suhteen, toteaa Kautonen.

Koronaviruksesta johtuvasta eristyksestä ja sen vaikutuksesta lapsiin on ollut huolissaan muun muassa Pelastakaa lapset (siirryt toiseen palveluun) -järjestössä.

– Peruspalvelujen, varhaiskasvatuksen ja opetuksen turvaaminen ovat nyt tärkeitä. Lastensuojeluun ja mielenterveyspalveluihin tulee panostaa. Perusturva tulee varmistaa, kommentoi erityisasiantuntija Tiina-Maria Levamo Pelastakaa lapset ry:stä.

Terveydenhoitaja Annina Temosen mukaan vastaanotoilla on jouduttu tekemään erityisjärjestelyjä koronaepidemian vuoksi. Kuva: Antti Karhunen / Yle

Kuopio tehostanut neuvoloiden etsivää työtä

Kuopiossa neuvolakäynteihin tehtiin rajauksia (siirryt toiseen palveluun) koronaepidemian alussa. Tuolloin esimerkiksi avovastaanotot suljettiin ja lasten määräaikaistarkastukset rajattiin ensisijaisesti raskaana oleviin ja alle 2-vuotiaisiin.

Käytäntöä muutettiin kuitenkin nopeasti.

– Tällä hetkellä neuvolapalvelut toimivat normaalisti eikä käyntejä ole lopulta tarvinnut karsia, kertoo terveydenhoitaja Annina Temonen Kuopion kaupungilta.

Lapsiperheiden huoli koronaepidemiasta näkyy vastaanottokäynneillä.

– Se on joka päivä läsnä puheissa, kuvailee Temonen.

Epätietoisuutta ja pelkoa on aiheuttanut erityisesti synnytyssairaalan käytännöt epidemian aikana.

Myös yksinäisyys kuuluu vanhempien puheissa. Monet ovat rajanneet tukiverkostoja.

– Nyt on jouduttu olemaan enemmän neljän seinän sisällä perheen kanssa

Kuopion kaupungin neuvolapalveluista vastaavan palveluesimiehen Margit Lappalaisen mukaan neuvoloissa tehdään nyt myös tiivistä etsivää työtä.

– Perheet kohdataan määräaikaistarkastuksissa ja niihin vanhempia tavoitellaan etsivän työn avulla. Yksikään perhe ei pääse valumaan läpi, vakuuttaa Lappalainen.

Siilinjärveläinen Katariina Kautonen myöntää kaipaavansa tukiverkostoa jo kovasti.

– Vertaistuki, äitiystävät, lasten kaverit ja leikkitreffit ovat kaikki jääneet. Itselle ruutuetähomma alkoi maistua puulta jo monta viikkoa sitten, hän huokaa.

Keskustele aiheesta 18.5.2020 klo 23.00 saakka.

Lue lisää: