1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Huoltovarmuuskeskus

Oikeuskansleri pyytää maskikaupoista selvitystä ministeriöiltä ja Huoltovarmuuskeskukselta – 17 kysymyksen lista epäselvyyksistä

Oikeuskansleri tahtoo tietää muun muassa, ohjattiinko Huoltovarmuuskeskusta käyttämään epätavallisia hankintakanavia.

Lentokoneesta purettiin Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojavarusteita Helsinki-Vantaalla huhtikuussa. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Oikeuskansleri pyytää selvitystä valtion suojavarustehankinnoista Huoltovarmuuskeskukselta, sosiaali- ja terveysministeriöltä sekä työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) teki huhtikuussa kaksi epäonnistunutta suojatarviketilausta. Onni Sarmasteelta tilatut maskit olivat vääränlaisia ja johtivat poliisitutkintaan, Tiina Jylhän kanssa tehdyt kaupat peruttiin.

Oikeuskanslerinvirasto sai asiassa yhteensä 22 kantelua. Nyt oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ottanut selvitettäväkseen ministeriöiden toiminnan. HVK:n toimintaa selvittää apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Kanteluiden vuoksi ministeriöt ja HVK ovat saaneet yhteensä 17 kysymyksen listan vastattavakseen. Oikeuskansleri haluaa tietää muun muassa, ohjasiko työ- ja elinkeinoministeriö HVK:ta käyttämään epätavallisia hankintakanavia.

Listan oikeuskanslerin lähettämistä kysymyksistä löydät tämän jutun lopusta. HVK:lta on pyydetty vastausta perjantaihin mennessä, ministeriöiltä 29.5. mennessä.

– Emme ole vielä saaneet vastauksia, esittelijäneuvos Outi Kostama Oikeuskanslerinvirastosta sanoi Ylelle keskiviikkona aamupäivällä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi maskihankintojen vuoksi. Kuva: Björn Karlsson

Yle kertoi aiemmin, että kanteluissa on pyydetty selvitystä muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen eronneen toimitusjohtajan Tomi Louneman sekä työministeri Tuula Haataisen toiminnasta.

Yhdessä kantelussa halutaan selvyyttä myös siihen, mikä Sarmasteen ja Jylhän suhde on Lounemaan, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajiin.

Jos ministeriöiden tai HVK:n toiminnassa paljastuu selvityksessä jotain lainvastaista, oikeuskansleri voi määrätä nostamaan syytteen. Lievemmässä rikkeessä oikeuskansleri voi antaa huomautuksen.

Näihin kysymyksiin oikeuskansleri haluaa vastauksen

Pyydän sosiaali- ja terveysministeriöltä selvitystä seuraavista kysymyksistä:

1. Miten sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut suojavarusteiden ja laboratoriotarvikkeiden hankintoja ja varastointia?

2. Milloin tukipyyntöjä on tehty vuoden 2019 aikana sekä tänä vuonna?

3. Ovatko Huoltovarmuuskeskuksen johto tai hallitus antaneet ministeriölle palautetta siitä, että kyse on mahdollisesti asiasta, jota Huoltovarmuuskeskus ei ole tottunut tekemään ja johon sillä ei ole operatiivisia edellytyksiä?

4. Miten sosiaali- ja terveysministeriö on ohjannut kuntia ja sairaanhoitopiirejä niin terveydenhuollon kuin sosiaalihuollon osalta asiassa ja varmistanut varastoitavien tarvikkeiden määriä?

5. Miten sosiaali- ja terveysministeriö on menetellyt EU-yhteishankintaan liittyen ja onko ministeriön sisäinen työn- ja vastuujako riittävän selkeä?

6. Ketkä ministeriössä ovat ohjanneet suojavarusteiden ja laboratoriotarvikkeiden hankintaa ja varastointia koskevaa kokonaisuutta ja miten ministeriä on informoitu asiassa? Onko ministereiden työnjaossa ja osastojen tehtäväjaossa tarvetta selventää vastuita?

7. Miten sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyö asiassa on järjestetty ja miten ministeriöt ovat yhdessä ohjanneet asiaa? Miten ministeriöiden työnjako on vastannut valtioneuvoston päätöstä ministerien tehtävienjaosta?

8. Miten edellä tarkoitettuja menettelyitä ja työnjakoja ministeriön sisällä sekä yhteistyössä muihin toimijoihin on kehitetty tai muutettu ongelmien tultua ilmi?

Pyydän työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitystä seuraavista kysymyksistä:

1. Miten työ- ja elinkeinoministeriö on ohjannut Huoltovarmuuskeskusta suojavarusteiden ja laboratoriotarvikkeiden hankinnassa ja varastoinnissa? Onko Huoltovarmuuskeskusta ohjattu epätavallisten hankintakanavien käyttämiseen?

2. Ovatko Huoltovarmuuskeskuksen johto tai hallitus antaneet ministeriölle palautetta siitä, että kyse on mahdollisesti asiasta, jota Huoltovarmuuskeskus ei ole tottunut tekemään ja johon sillä ei ole operatiivisia edellytyksiä?

3. Onko Huoltovarmuuskeskuksen hallitus toiminut työ- ja elinkeinoministeriön käsityksen mukaan velvollisuuksiensa mukaisesti suhteessa ministeriöön ja operatiiviseen johtoon?

4. Ketkä ministeriössä ovat ohjanneet suojavarusteiden hankintaa ja varastointia koskevaa kokonaisuutta ja miten ministeriä on informoitu asiassa?

5. Miten sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyö asiassa on järjestetty ja miten ministeriöt ovat yhdessä ohjanneet asiaa? Miten ministeriöiden työnjako on vastannut valtioneuvoston päätöstä ministerien tehtävienjaosta?

8. Miten edellä tarkoitettuja menettelyitä ja työnjakoja ministeriön sisällä sekä yhteistyössä muihin toimijoihin on kehitetty tai muutettu ongelmien tultua ilmi?

Pyydän Huoltovarmuuskeskusta toimittamaan asian alustavaa arviointia varten tarpeelliset tiedot, joita ovat ainakin:

1. kaikki tähän mennessä suojavarusteiden ja laboratoriotarvikkeiden varastoinnin ja hankinnan osalta tehdyt Huoltovarmuuskeskuksen sisäiset sekä ulkopuolisella taholla teettämät selvitykset,

2. tieto siitä, mitä selvityksiä asiassa on mahdollisesti parhaillaan vireillä tai suunnitteilla

3. tieto siitä, ovatko Huoltovarmuuskeskuksen johdon menettelyt virkavastuun ja vahingonkorvausvastuun kannalta arvioitavina joltain osin muualla, esimerkiksi keskusrikospoliisin suorittamassa tutkinnassa.