Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin pääjohtaja uudesta kustannustuesta: Tämä tuki ei saa millään tavalla ruokkia harmaata taloutta Suomessa

Koronatukien hakemisessa tarvittavien tietojen kerääminen on pitänyt tilitoimistoja kiireisinä.

Yleistuki koronan takia kärsineille yrityksille tulisi Valtiokonttorin jaettavaksi. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Valtiokonttorissa valmistaudutaan hallituksen päättämän uuden yritystuen vaatimiin rutiineihin.

Lue tästä lisää uudesta tukimuodosta:

Vaikka moni yksityiskohta uudesta kustannustuesta on vielä avoinna, on muun muassa valtion kassaa, velkoja ja monia vakuutusasioita hoitavalla virastolla täydet edellytykset haku- ja maksatusprosessin hoitamiseen.

– Meillä on nimenomaan korvaustoimintaan tarkoitettu tietojärjestelmä, johon nyt kiivaalla tahdilla rakennetaan uutta etuuslajia nimeltä kustannustuki, sanoo Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen.

Alkuvaiheessa tukikäsittelyä hoidetaan Valtiokonttorin omin työntekijöin. Kesää kohti saatetaan kuitenkin saada työvoimaa myös muista virastoista. Myös kesätyöntekijöiden palkkaamista harkitaan.

Kustannustukihakemusten käsittelyyn ja maksatuksiin tarvitaan Valtiokonttorissa työvoimaa 70 – 100 henkilötyövuoden verran, arvioi pääjohtaja Timo Laitinen. Kuva: YLE

Pääjohtaja Laitisen mukaan kustannustuen sähköisessä hakulomakkeessa yritykseltä pyydetään vain ne tiedot, joita ei jo ole eri viranomaisilla. Muun muassa kaikkein uusimpia yrityksen tietoja ei välttämättä ole Verohallinnossa tai Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Jo aiempien koronatukien hakemisessa tarvittujen tietojen kokoaminen asiakasyrityksille onkin teettänyt töitä monessa tilitoimistossa. Samalla on nähty, että talous on todella tiukoilla.

– Työtä on tehty ja paljon. Meillä on ollut huolta asiakkaiden selviämisestä sekä siitä, että hakemuksiin on pystytty tuottamaan tarvittavat taloustiedot oikein ja nopeasti, toteaa johtava asiantuntija Markku Ojala Taloushallintoliitosta.

Mieluiten kerralla oikein

Hakemukseen kirjattavien tietojen on syytä olla oikein, sillä muun muassa kustannustukihakemusten käsittelyn lähtökohtana on tarkoitus olla luottamus.

– Tällä hetkellä meidän tavoitteena on, että tässä ensivaiheen maksatuksessa ei tehtäisi manuaaliselvittelyjä sen suhteen, onko yritys jo saanut näitä muita viime aikoina maksettuja tukia, vaan ilmoituksen ja hakemuksen mukaan siihen luotetaan. Sen mukaan maksatus tehdään ja jälkikäteen tarkastetaan näitä asioita, kertoo Laitinen.

Monet yrittäjät käyttävät tilitoimistoja, jotta itse saavat keskittyä varsinaiseen liiketoimintaansa, ja että taloushallinto hoituu varmasti kaikkien pykälien mukaisesti. Silti laskentatoimen ja kirjapidon ammattilaisillakin on uusien tukien kanssa pähkäiltävää.

Tukien lupaehdoista ja raportointivaatimuksista olisi hyvä tiedottaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, toivoo Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Markku Ojala. Kuva: Taloushallintoliitto

– Pienten yritysten kirjanpito ei ole tilinpäätöstasoista tilikauden aikana. Raportti lyhyeltä ajalta vaatii työtä, koska kaikkea tietoa ei ole edes olemassa nopeasti, Ojala kertoo.

Raportteja ja laskelmia monenlaisiin tarpeisiin

– Aikataulut ovat ongelmallisia. Tukien raportointiin kuuluisi saada raportit vaikka kyseinen kalenterikuukausi ei edes ole päättynyt. Kirjanpitovelvollisen raportit lyhyeltä ajalta eivät voi koskaan olla täydellisen luotettavia, koska kuluja tulee jaksoittain, Ojala havainnollistaa.

Asiantuntemusta tarvitaan siis hakemuksen jättämisen jälkeenkin. Ja jos ja kun yritys saa tukea, se pitää käsitellä määräysten mukaisesti myös kirjanpidossa.

– Kirjanpitolautakunta on tukien käsittelystä antanut ohjeistusta jo aiemmin. Tuloslaskelmassa olevien tukien korvaukset kuuluvat muihin liiketoiminnan tuottoihin. Tukien kirjaaminen on selvää, mikäli kirjanpitäjällä on tukia koskevat ohjeet ja ehdot sekä tukipäätökset käytettävissään, Ojala luottaa.

Yrityksen kirjanpito on keskeisessä asemassa myös silloin, kun yrityksen pitää osoittaa että tuet on käytetty vaaditulla tavalla.

– Siitä me lähdemme ehdottomasti liikkeelle, että tämä tuki ei saa millään tavalla vähimmässäkään määrin ruokkia harmaata taloutta Suomessa. Tuet on tarkoitettu niille yrityksille, jotka toimii yhteiskunnan sääntöjen mukaan, jyrähtää pääjohtaja Laitinen.

Lue myös:

.
.