Itä-Suomen poliisilaitos antoi kirjallisen varoituksen kahdelle kuopiolaispoliisille putkaan viedyn miehen kaltoinkohtelusta

Korkein oikeus antoi tapauksessa tuomionsa huhtikuussa.

poliisi
Kaksi poliisia.
Toni Pitkänen / Yle

Itä-Suomen poliisilaitos on antanut kirjallisen varoituksen kahdelle poliisimiehelle, joiden katsottiin toimineen huolimattomasti ja menetelleen vastoin virkavelvollisuuttaan.

Seuraamus tuli korkeimman oikeuden huhtikuussa antamasta tuomiosta, joka koski putkaan viedyn miehen kaltoinkohtelua Kuopiossa.

Tapaus sattui keväällä 2014. Poliisit olivat kaataneet poliisilaitoksella miehen maahan ja laiminlyöneet järjestää hänelle lääkärin apua. Miehen lonkka oli mennyt tilanteessa sijoiltaan, mutta hänen vammansa huomattiin vasta seuraavana aamuna.

KKO tuomitsi poliisilaitoksen ylikonstaapelin virkavelvollisuuden rikkomisesta, tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen. Vanhempi konstaapeli tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja vammantuottamuksesta sakkorangaistukseen.

Itä-Suomen poliisilaitos ratkaisi tuomituille tulevat hallinnolliset seuraamukset nyt, koska pitkä oikeusprosessi saatiin lopulta päätökseen.

Kirjallinen varoitus on lievin mahdollinen virkamiesoikeudellinen seuraamus poliisille. Muita virkamiesoikeudellisia seuraamuksia ovat määräaikainen erottaminen virasta, irtisanominen ja virkasuhteen purkaminen.

Kirjallista varoitusta lievempi kurinpitotoimi on huomautus, mutta se on työnjohdollinen toimi, ei virkamiesoikeudellinen seuraamus.