Suomen ensimmäinen merialuesuunnitelma viittä vaille valmis – luonnokseen kaivataan nyt kommentteja erityisesti merenkäyttäjiltä

Merialuesuunnitelmalla yritetään parantaa merielinkeinojen edellytyksiä ja meriympäristön tilaa.

Kotimaa
Skolfartyget Helena med vita segel möter en liten segelbåt.
Koululaiva Helena Saaristomerellä.Linus Hoffman/Yle

Suomen ensimmäisellä merialuesuunnitelmalla tähdätään kohti tuottavaa ja puhdasta merta. Suunnitelmaa on laadittu jo kolme vuotta ja ympäristöministeriön mukaan sille on ollut selvää tarvetta.

– Merenkäyttö lisääntyy kaikella tapaa koko ajan. Tulee lisää tuulivoimaloita, meriliikenne kasvaa ja merestä pitäisi saada lisää ruokaa, luettelee ministeriön neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman.

Tihlmanin mukaan merellä alkaa olla jo joillain alueilla suorastaan pulaa tilasta. Tämänkin vuoksi oli oikea aika tehdä merialuesuunnitelma. Tosin suunnitelmaa vaati myös EU, jonka kaikissa jäsenmaissa on sellainen jo tekeillä tai valmiina.

– Tällä suunnitelmalla pyritään yhteensovittamaan meriympäristön hyvän tilan saavuttaminen ja kestävä sininen kasvu, sanoo puolestaan merialueyhteistyön koordinaattori Mari Pohja-Mykrä.

Merialuesuunnitteluun kuuluu meri kokonaisuudessaan.

– Esimerkiksi vedenalaiset merkittävät luontoarvot on otettu myös huomioon, Pohja-Mykrä kertoo.

Merestä löytyy kaikille tilaa

Merialuesuunnitelma kattaa koko Suomen merialueen. Sen ovat laatineet rannikkoalueen kahdeksan maakunnan liittoa yhdessä. Käsiteltyjä toimialoja ovat olleet muun muassa energiantuotanto, kalastus ja vesiviljely sekä matkailu ja virkistyskäyttö.

Myös puolustusvoimien tarpeet on huomioitu.

Suunnitelmassa on käyty läpi eri elinkeinoja hyvinkin yksityiskohtaisesti. Mari Pohja-Mykrän mukaan esimerkiksi kalastus nähdään hyvin positiivisena asiana, mutta sen tulevaisuudesta on vaikea sanoa mitään varmaa.

Kalankasvatuksesta suunnitelmassa todetaan, että tulevaisuudessa kasvatusalueet tulevat olemaan huomattavasti ulompana kuin nykyään.

– Kaikille toimijoille löytyy merestä kyllä alueita jatkossakin, uskoo Tiina Tihlman.

Yleisön kommentteja kaivataan

Merialuesuunnitelman luonnos avattiin yleisölle netissä maanantaina. Kuka tahansa voi nyt tutustua siihen osoitteessa www.merialuesuunnitelma.fi. (siirryt toiseen palveluun)

Suunnitelmasta kerätään yleisön kommentteja ja parannusehdotuksia kesäkuun puoliväliin asti.

– Kaikki palautteet huomioidaan ja käydään tarkasti läpi, lupaa suunnittelujohtaja Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta.

Maakuntavaltuustot hyväksyvät lopullisen suunnitelman ensi syksynä. Sitä on tarkoitus päivittää kymmenen vuoden välein.

Lue lisää:

Selvitys: Puhtaan sähkön tarve kasvaa rajusti, kun teollisuus luopuu fossiilisista polttoaineista – Suomeen tarvitaan tuhat uutta tuulivoimalaa

Merenkulussa odotettavissa vastatuulta – talouden yleinen epävarmuus merkittävin kasvun karikko

Kaskisten edustalle on perusteilla yksi Suomen suurimmista kalankasvattamoista