Hyppää sisältöön

Tutkimus: Joka kymmenes nuori koukussa someen – suomalaiset kokevat koulutyön kuormittavana

Suomalaisnuoret liikkuvat yleisemmin kuin nuoret useimmissa muissa maissa.

Kuva: Tiina Jutila / Yle

Noin joka kymmenes nuori täyttää some-addiktion kriteerit, selviää laajasta WHO-Koululaistutkimuksesta.

Addiktio on yläkouluikäisillä suomalaisnuorilla yleisempää kuin kansainväliseen vertailuun osallistuneissa maissa keskimäärin. Some-addiktio suomalaisnuorilla on yhtä yleistä tytöillä ja pojilla.

WHO-Koululaistutkimus on osa Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälistä tutkimusta. Kyselyssä selvitetään 11-, 13- ja 15-vuotiaiden terveyden kokemuksia, terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita ja mielen hyvinvointia.

Lähes 230 000 nuorta yli 40 maasta osallistui kyselyyn. Suomessa tutkimuksen toteutti Jyväskylän yliopisto.

Koulutyö koetaan kuormittavaksi Suomessa

Suomalaisnuoret kertovat kuormittuvansa koulutyöstä hieman yleisemmin kuin kyselyyn osallistuneiden maiden nuoret keskimäärin.

Suomalaistytöillä eri syistä johtuva psykosomaattinen oireilu on poikia yleisempää. Esimerkiksi 15-vuotiaista tytöistä kolmasosa ilmoittaa olevansa alakuloinen useammin kuin kerran viikossa, kun 15-vuotiaista pojista vastaava osuus on 15 prosenttia.

Nuoret kuitenkin kokevat helpoksi vaikeiden asioiden jakamisen vanhempiensa kanssa. 11-vuotiaista nuorista lähes kaikki pitivät omista asioista puhumista helppona sekä äidin että isän kanssa.

Pojat pitivät vanhemmille puhumista yleisemmin helppona kaikissa ikäryhmissä ja sijoittuivat kansainvälisessä vertailussa keskiarvon yläpuolelle.

Tytöt pitävät itseään lihavana poikia useammin

Tutkimuksen mukaan 11- ja 13-vuotiaat suomalaisnuoret liikkuvat päivittäin yleisemmin kuin nuoret useimmissa muissa maissa.

Silti merkittävä osa ei saavuta päivittäisiä liikuntasuosituksia: 15-vuotiaista pojista joka viides ja tytöistä joka kymmenes ylsi suosituksiin. Pojat liikkuvat päivittäin tyttöjä enemmän jokaisessa ikäryhmässä.

Noin joka neljäs poika ja kuudes tyttö on ylipainoinen, ja Suomen tulokset ovat lähellä kansainvälisiä keskiarvoja.

Ylipainoisten poikien osuus on tyttöjä suurempi, mutta tytöt pitävät itseään lihavana poikia yleisemmin. Lihavana itseään pitävien osuus on lisääntynyt 11-vuotiaiden keskuudessa.