Kotka tekee tutkintapyynnön entisestä kaupunginjohtajastaan – kaupungille tuli 700 000 euron yllätyslasku

Kaupunki on selvittänyt sähköosakekauppojen asiantuntijapalveluihin liittyviä epäselvyyksiä.

sopimukset
Kotkan kaupungintalo
Kotkan kaupunki tekee tutkintapyynnön vuonna 2017 tehtyihin sähköyhtiön osakekauppoihin liittyen. Arkistokuva.Pyry Sarkiola / Yle

Kotkan kaupunki on ryhtynyt selvittämään kesällä 2017 tehtyihin Kymenlaakson Sähkön osakekauppoihin liittyvää välityspalkkiota.

Kaupunki on saanut tänä keväänä noin 700 000 euron laskun asiantuntijapalveluista, jotka liittyvät osakekauppojen järjestelyihin.

Asiantuntijapalveluista on 7.10.2016 päivätty toimeksiantosopimus, jonka silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on allekirjoittanut Kotkan kaupungin puolesta.

Alustavassa tarkastuksessa on havaittu, ettei kyseisestä hankinnasta ole löytynyt hankintapäätöstä. Kaupungin mukaan hankinta olisi pitänyt tuoda kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Sopimus oli tehty ilman kaupunginhallituksen siihen antamaa valtuutusta tai hyväksyntää.

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina valtuuttaa kaupunginjohtaja Esa Sirviön tekemään viipymättä tutkintapyynnön poliisille osakekaupppoihin liittyvistä toimeksiantosopimuksista. Kaupunginjohtaja pyytää poliisia tutkimaan, onko sopimuksen allekirjoittajalla ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.

Kaksi sopimusta

Kaupunginhallitus epäilee, että entinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on syyllistynyt virkarikokseen solmiessaan kaksi lähes samansisältöistä ja kaupunginhallituksen käsityksen mukaan päällekkäistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita on edustanut sama henkilö.

Kaupunginhallitus pyytää poliisia tutkimaan, onko asiassa syyllistytty virheelliseen menettelyyn, kun sopimusta ei ole valmisteltu kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Sähkökaupat vuonna 2017

Kymenlaakson Sähkö osti Kotkan kaupungin ulos sähköyhtiöstä kesällä 2017. Osakekauppoihin liittyvät neuvottelut eri osapuolien kanssa käytiin vuosina 2015–2016, ja sopimuksista päästiin ratkaisuun vuoden 2017 alussa.

Kaupunki sai kaupassa yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Kotkan kaupunki sai vasta tänä keväänä osakekauppoihin liittyvän noin 700 000 euron laskun.

Kaupungin talousyksikkö on selvittänyt sopimuksen taustaa sekä laskun lähettäjältä että toiselta asiantuntijapalveluita toimittaneelta taholta. Lisäksi kaupunki on käynyt keskusteluja entisen kaupunginjohtajan Henry Lindelöfin kanssa.

Kaupungin mukaan laskun taustasta ei ole saatu riittävästi tietoa, jotta lasku voitaisiin riidattomasti maksaa. Tämän vuoksi kaupunki on varautunut riitauttamaan laskun ja ryhtymään sen mukaisiin tarvittaviin toimenpiteisiin laskun suhteen. Kaupunki on varautunut palkkaamaan kaupungin ulkopuolisen lakimiehen hoitamaan asiaa.

Lasku tuli vuosien jälkeen

Laskussa viitatulla toimeksiantosopimuksella on sovittu välityspalkkiosta tai järjestelypalkkiosta, jonka arvo on sidottu sähkökaupasta saatavaan kauppahintaan ja joka toteutuu riippumatta siitä, kenelle osakkeet myydään sopimuksen voimassaoloaikaan.

Sopimus on ollut voimassa 30.9.2017 asti, ja lasku on lähetetty vasta nyt. Kaupungin mukaan asiaan tuo epäselvyyttä se, Kotkan kaupunki on jo maksanut asiantuntijapalveluista korvauksen eräälle toiselle yritykselle heti osakekauppojen jälkeen.

Kaupunginhallitus on päättänyt varata osakekauppaneuvotteluissa mukana olleille kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Jari Elomaalle ja entiselle kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Nina Braskille tilaisuuden antaa selvityksen asian johdosta.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus